ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: 65 років УПА .: КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ТИХ, ЩО ЙДУТЬ В РЕЙД НА СЛОВАЧЧИНУ

КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ТИХ, ЩО ЙДУТЬ В РЕЙД НА СЛОВАЧЧИНУ

КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ТИХ, ЩО ЙДУТЬ В РЕЙД НА СЛОВАЧЧИНУ

Відділи вирядити (убрання, взуття, зброя) по можності якнайбільш репрезентативно. Подати вичерпні пояснення воякам і командирам відносно політично-пропаґандивної і бойової тактики під час рейду.

Ціль рейду: задемонструвати нашу збройну боротьбу проти більшовицького гнобительського імперіалізму, розпропагувати нашу політичну постановку, кличі, ідею, факти гноблення большевиками усіх народів, зміст, факти і розміри боротьби українського і других народів і т. д.

Поведінка стрільців і командирів: супроти самих себе — товариська, але військово-дисциплінована. Супроти тамошнього населення — культурна, ввічлива, бадьора, весела, — як пристало на синів культурного і лицарського 45 мільйонного українського народу та воїнів вкритої славою революційної УПА. Харчі в більшості купувати. В конечності — звертатися до тамошніх голів громад, щоб вони зібрали харчі для відділу, або дозволили самим зібрати. При цьому (при збірці) належить вияснити цілі нашої боротьби. Коли стрільці збиратимуть самі, то не сміють жебрати, ані силою реквізувати. Вияснити населенню усе так, щоб воно само охоче жертвувало. При цій нагоді вести в кожній хаті нашу пропаганду. За жертвування чем­но подякувати. Невільно брати алкогольних напитків, а пити тим більше. Коли б навіть угощували горілкою, заявити, що українські повстанці алкоголю не вживають.

Бойова тактика: коли ми увійдемо на територію чужої держави, то її власті, не знаючи, в чому річ, будуть старатися нас поборювати і усунути. Щоб спараліжувати і зневтралізувати виступ проти нас зі сторони тамошніх властей, належить з місця розгорнути масову роз'яснювальну акцію (листівки, кореспонденція, мітинги, індивідуальні розмови і т. д.) під кличем: приходимо до Вас не як ворог, а як гості і приятелі в таких і таких цілях.

Не вільно під ніякою умовою нападати на міліції, військо, магазини і т. д. не тільки там, де є чехи і словаки, але і большевики. Не вільно ліквідувати ніяких «типів». Навіть большевицьких емісарів не ліквідувати, бо також можемо зробити несправедливий вимір кари (ці люди можуть тішитися симпатією місцевого населення і не всі, як знаємо, щиро служать Сталінові).

По переході кордону розчленуватися на малі рухливі відділи, щоб одночасно обняти діяльністю більший терен. Це продиктоване потребою: бути всюди, говорити, роз'яснювати і дурити ворога щодо численности рейдуючого відділу. Примінити тактику рухливості: виринати і зникати. Не задержуватися довше на постоях в одній місцевості (хіба стільки, скільки конечно потрібно для відпочинку), щоб не об'їдати населення, більше зробити в інших місцевостях і здезорієнтувати ворога.

Зачіпних боїв абсолютно не вести. Коли на нас нападатимуть, тоді боронитися, маневрувати, прориватися чи відв'язуватися і зникати. Коли наступатимуть чехи та словаки, насамперед (якщо це можливе і не грозить відділові) старатися післанцем, окликами, білою хоругвою, чи іншим способом дати їм до зрозуміння і вияснити, що ми маємо супроти них зовсім приятельські наміри. Коли наступатимуть большевики, — бити силою всієї зброї і скоро відв'язуватися та зникати. Коли б наступали разом, тоді до чехів і словаків, зайняти становище, як сказано вище, — роз'єднати з большевиками. Засадничо збройних сутичок уникати: маневрувати і відв'язатися, — але ніколи панічно не втікати.

В сутичках, коли не вдасться уникнути маневруванням, битися героїчно, завзято. Пам'ятати тоді, що на нас дивиться ціла Словаччина і Чехія, а їхніми очима широка світова опінія. Пам'ятати, що тут в боях на чужій землі репрезентуємо всю УПА, усі криваві визвольні змагання українського народу, на нас дивиться і нас оцінює широкий світ. Тут своєю боєвою поставою маємо нагоду скапіталізувати для нашої визвольної боротьби усі дотеперішні жептви. Отже: дійде до бою — мусимо вийти з нього з честю і славою, хоч би це коштувало нам найбільших жертв.

Політична пропаганда: масово кольпортувати наші листівки і літературу взагалі. Розгорнути масову кореспонденцію до впливових інтелігентів, поліційних станиць і адміністрації. Листи вислати поштою (навіть до Праги, Братіслави і інших більших міст). Залучувати наші листівки і видання з коротенькою допискою, в яких цілях ми сюди прибули і хто висилає це письмо — значить Українські Повстанці. Також висилати листи післанцями. в поблизькому середовищі. Від словацького населення взяти (попросити і пояснити в яких цілях) адреси впливових урядових і приватних осіб, щоб вислати до них поштою наші посилки. Одночасно подавати листи «через чемність» через одних словаків до других, їхніх знайомих, — туди, куди пошта не сприяє.

В селах через які переходимо, малювати тиром і фарбою (або на папері) на парканах, вітринах і т. д. наші кличі. Для малювання написів-кличів посилати ніччю спеціальні ланки стрільців з місцевими провідниками (уважати на провокацію).

Крім цього робити по селах мітинги, гутірки, товариські розмови, співати наші революційні пісні по всіх селах і хатах, де тільки перебуватимемо. Коли ж стрілець зобов'язаний вести пропаганду, а якщо не може, з огляду на слабе вироблення, вести розмови на політичні теми, тоді повинен розповідати про свої бойові пригоди і про життя УПА. Заходити до інтелігентів і роз'яснювати: чому ми проти большевизму — а за що боремося, нашу пропаганду, відношення до других народів і держав (прихильне), що ми за правдивою демократією, гуманністю та всіми іншими шляхот-ними людськими ідеалами, а проти шовінізму, імперіалізму, диктатури, деспотизму, тиранії і т. п. Переповідати факти боротьби українського народу, наслідки большевицької неволі, її форми та зміст, і форми большевицького гноблення народів взагалі. Бити головно по сталінізмі і його антинародній і антидемократичній системі, але не виступати і не утотожнювати цього всього з російським народом. Підчеркнути, що власне хочемо співпрацювати і мирно жити з "російським народом, тільки треба усунути большевизм і т. д. Не порушувати справ Закарпаття. Коли самі про це запитають, — відповісти: ми боремося за здобуття Української Самостійної Соборної Держави, а територіальні спори наш уряд поладнає зі сусідами полюбовною дорогою, якщо б навіть певна частина українців перебувала в кордонах ЧСР, то це нічого неприємного, бо мали б вони рівні права і свободу усестороннього розвитку і т. д. (подавати факти взаїмного приятельського відношення між нашими народами). Пам'ятати, що чехи і словаки ненавидять мадярів, але до цих протимадярських розмов не треба мішатися, — сказати, що мадярів вже доля покарала за їх гріхи і що вони також повинні змагати до визволення з-під большевицького ярма, але різко підчеркати, що ми проти мадярського загарбництва і проти їх ролі германського сателіта. Не проповідувати пімсти. Висказувати, що ми наскрізь позитивно ставимося до польського народу, тільки з польської сторони є така поведінка... (вичислити факти польського терору проти нашого населення), але відносини наладнаються. Не вільно проповідувати шовінізму, а бути носіями якнайбільш гуманно-демократичних ідей. Ми йдемо в боротьбі поруч з іншими народами. Доказувати, що єдиною тривалою основою і реальною гарантією безпеки, незалежности і свободи чехів та словаків і інших народів слов'янських перед загрозою німецького, чи будь-якого іншого імперіалізму — є не невільничий, вдержуваний терором СССР, але союз вільних, самостійних держав усіх слов'янських і східноєвропейських народів та кавказько-азійських. Такий союз самостійних держав, опертий на добровільності, приязні і дружбі, на політичній, мілітарній і господарській співпраці, а не на невільничих оковах, як СССР, — буде найкращою підставою реальної оборонної системи слов'янських та всіх інших волелюбних народів східної Європи перед загарбництвом імперіалістичних хижаків. СССР побудований на насиллі і поневоленні, не дає нашим народам оборони перед германським, імперіалізмом, але сам несе жорстоку імперіалістичну неволю і гніт. Остання війна проти гітлерівської Німеччини була з одної сторони оборонною боротьбою всіх слов'ян і других народів перед смертельною загрозою людожерного німецького імперіалізму, — з другої сторони, — була конкуренційною боротьбою між імперіалізмами Берліна і Москви за те, хто з них мас панувати над нашими народами. Пам'ятати, що чехи і словаки бачать в Росії єдину охорону і оборону перед германським наступом. Тому треба цього фальшивого «оборонця» розвінчати та заступити чим іншим (союз самостійних слов'янських держав).

Наша пропаганда мусить бути побудована на правді, відповідати нашій генеральній політичній лінії і дихнути на тих запліснілих комунізмом і русофільством людей здоровим революційним, але демократичним духом. Якщо були б заграничні кореспонденти (треба розвідати), то обов'язково подати до них наші видання (так, щоб напевно одержали), або, як можливо, стрінутися особисто і передати наше живе та друковане слово. При всіх розмовах зазначу-вати і документувати наше протигітлерівське і проти-фашистське становище (подати факти протинімецької боротьби нашого народу і УПА і т. д.). Роз'яснити, який вклад дала Україна в розгром гітлеризму та які понесла з цього приводу жертви. В розмовах з населенням про нашу боротьбу вияснювати, що ми не боїмося мілітарної могутності Червоної армії, бо в тій армії є багато наших братів і синів союзних поневолених народів. Вони підуть разом з нами у майбутній вирішальній розправі. Говорити багато про наші бойові успіхи і про факти переходу на наш бік бійців і старшин ЧА, їхнє сприяння нашим ідеям. Виказувати з яскравою переконливістю та полум'яною вірою, що ідея загальнолюдської свободи, за яку ми боремося, мусить перемогти. В рейд взяти відповідну кількість пропаґандистів, добрих, головно таких, що знають чеську, словацьку та інші мови.

1945 р.

 

СЕЛЯНИ!

Сталінські окупанти приготовляють для Вас колгоспне ярмо!

Не йдіть до колгоспів!

Не слухайте облудної пропаганди сталінських паразитів!

Мужньо протиставляйтесь теророві НКВД! Хай живе вільний селянин в Українській Самостійній Соборній Державі!

Українські Повстанці

УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ !

Дозріває на Ваших убогих полях збіжжя. Йдуть жнива. Йде, коли Ви за свою цілорічну працю одержите одежу, зарплату, хліб!

З новими жнивами окупант Сталін готується до нового грабунку Вашої праці — Вашого хліба.

Нащо Сталінові Ваш хліб?

Ваш хліб Сталін хоче використати для своїх бандитських імперіалістичних цілей: для поневолення нових народів Європи, для забезпечення розкішного життя і панування своїй буржуазії,— верховодам партії, НКВД, армії, для дальшого поневолення працюючих СССР, для знищення Вас і Ваших родин голодом, для підірвання святої визвольної боротьби українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу.

Українські селяни! Не дозвольте здійснити Сталінові його протинародні бандитські плани. Не дозвольте, щоб на Вашій праці росла сталінська імперія.— новітня тюрма народів, в якій нас всіх жде лише смерть! Не дозвольте, щоб на Вашому поті росли черева сталінських партійних вельмож! Не дозвольте Сталінові підірвати нашу святу визвольну боротьбу!

Ні зерна сталінській кліці з нового врожаю! Зривайте пляни «державних» хлібозаготівель! Зривайте плани натуроплати МТС! Зривайте роботу «Земельних громад» в часі жнив — новий засіб ще більшої експлуатації Ваших багатств, Ваших фізичних сил! Ні зерна на «Добровільні фонди»! Збирайте зерно і негайно заховуйте його якнайбільш дбайливо! Відбивайте зброєю пограбоване з Ваших сіл зерно! Бийте сталінських агентів — заготовельників! Повідомляйте нас — повстанські відділи про грабунок!

Селяни! Пам'ятайте про голод 1932-33 років, організований Сталіном на СУЗ і про голод 1941-42 років, організований Гітлєром на Прикарпатті! Жертвою першого голоду впало б мільйонів людей, а жертвою другого — 20 тисяч людей! Не допустім до того, щоб і в цьому році таке повторилося! Хліб у нас — життя у нас! Без хліба — смерть! Ми хочемо жити! Ми хочемо їсти наш хліб!

Геть сталінський імперіалістичний грабунок хліба! Геть нелюдську експлуатацію працюючих СССР! Хай живе користування селян продуктом їх праці! Хай живе вільний і заможний селянин в УССД! Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава! Смерть сталінським окупантам та їх агентам!

Команда УПА—Захід

ПОРТАЛ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЕКЦІОНЕРІВ

www.ukrcol.com

 

Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article УПА: рейд у Європу
УПА: рейд у Європу

  12-24-2007    Views: 860   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4