ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Історична довідка .: Вийшла друком нова книга про наш край:

Вийшла друком нова книга про наш край:

Клапчук В.М., Проців О.Р. Лісове та мисливське господарство Галичини: монографія / Володимир Клапчук, Олег Проців / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. – 432 с., іл. : 165, табл. : 98, бібл. : с. 414–431.

Відповідальний редактор – доктор історичних наук В.М. Клапчук

Монографію видано за сприяння обласних управлінь лісового та мисливського господарства Львівської й Івано-Франківської областей на чолі з Заслуженими працівниками лісового господарства України д.е.н. Анатолієм Дейнекою і к.с.-г.н. Олексієм Голубчаком

Монографія складається з двох розділів, що характеризують лісове господарство, охорону лісових екосистем й лісокористування, мисливство й рибальство. У першому розділі охарактеризовано межі розповсюдження, породний склад і стан лісів Галичини від початку четвертинного періоду до Другої світової війни; проаналізовано нормативно-правову базу управління лісовим господарством в часи Австро-Угорщини та Польської Республіки; наведено результати аналітичних студій з різних аспектів системного ведення лісового господарства, охорони лісів, технології розробки лісосік і лісосплаву, основних видів лісокористування, насамперед тартачного виробництва, розвитку деревного промислу і ремесел; відтворено роздуми гуцулів про стан лісів у Польщі.

Другий розділ дає уяву про організаційно-теоретичні і нормативно-правові засади організації й управління мисливського і рибальського господарства, економіку мисливства, організаційні й духовні аспекти розвою громадських мисливських організацій, друковані органи мисливців і рибалок Галичини.

У монографії наведена характеристика туристичного та санаторно-курортного господарства Галичини XIX – першої третини XX ст.; введено в науковий обіг матеріали щодо рекреаційних ресурсів і особливостей функціонування найвідоміших курортів Галичини; встановлено особливості та закономірності розвитку активних видів туризму та туристичної інфраструктури до Другої світової війни; відтворено діяльність громадських організацій туристичного спрямування.

Монографія розрахована на істориків, географів, туризмознавців, працівників туристичної сфери та державних органів управління туристичною галуззю України.

The treatise consists of two parts. They characterize forest management, protection of forest ecosystems and its usage, hunting and fishing. The first part reveals expansion limits, forest structure and condition in Galychyna from quaternary period till the World War II. Normative-legal forest management in Austro-Hungary and Poland Republic’s time is analysed. The results of analytic studios from different aspects of forest management and conservation system, technologies of wood cutting areas and timber rafting, major kinds of forest usage, firstly sawmill production, development of wood crafts are revealed in the treatise. Hutsuls’ consideration about forest condition in Poland is reproduced.

The second part contains some information about organization-theoretical and normative-legal basis of hunting and fishing management. Hunting economy, organizational and humanity-spiritual aspects of public hunting organizations’ development, hunters’ and fishermen’ printing establishments in Galychyna are revealed in the given part.

 

Рецензенти:

В.С. Великочий, доктор історичних наук, професор, директор Інституту туризму, завідувач кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

М.Р. Литвин, доктор історичних наук, професор, в.о. директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;

Р.М. Лозинський, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка.

За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном:

+38(050) 966 - 92 - 29


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article Книга про Зібранівку

  3-5-2012    Views: 973   
article Село край забутого шляху
Петро Масляк

  11-22-2006    Views: 2583   
article Село край забутого шляху Ч. 2
Лихоліття Першої світової війни і надії...

  11-22-2006    Views: 1534   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4