ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Історична довідка .: Нове фахове видання з історії

Нове фахове видання з історії

НОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ
Повідомляємо всіх професійних істориків та істориків-аматорів про появу нового періодичного фахового видання з історії, історії науки і техніки, мистецтвознавства та культурології: «Карпатський край»

До друку у журналі «Карпатський край» приймаються оригінальні тексти вітчизняних і зарубіжних авторів, написані українською мовою з історії, історії науки і техніки, мистецтвознавства та культурології

Тексти подають в електронній формі у редакторі WORD (у форматі *.doc). Заявка на публікацію має містити: повне ім’я автора (авторів), місце праці чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, номер контактного телефону, адресу електронної пошти, заголовок та власне текст (шрифт Times New Roman; кегль 11; інтервал 1,0; поля – 2,0 з кожного боку).

Оформлення статті наступне:

УДК

Вирівнювання по лівому краю, жирним шрифтом

Назва статті

Вирівнювання по середині, великими буквами, жирним шрифтом

Ініціали, прізвище автора

Вирівнювання по правому краю, жирним косим шрифтом

Назва установи

Вирівнювання по середині, шрифт звичайний

Резюме з ключовими словами укр. та анг. мовами з анг. перекладом П.І.Б. авторів та назви статті

Вирівнювання по ширині з абзацним відступом 0,5 см

Вступ (заголовки структурних частин). Текст

Вирівнювання по ширині з абзацним відступом 0,5 см. У тому ж рядку – текст

Література (література та джерела)

1. Українець А.П. Слава Україні / А.П. Українець..

2. ЦДІАУЛ, ф.1, оп. 2, од. зб. 3, арк. 4

Заголовок – вирівнювання по середині, жирним шрифтом; Література та джерела – автоматична нумерація (відступ зліва – 0,63; виступ – 0,63)

 

УВАГА! Посилання слід подавати одразу після необхідного слова чи речення, до якого воно відноситься у квадратних дужках [] згідно поданого у алфавітному порядку списку цитованої літератури та джерел (кирилиця, латиниця, джерела, фонди). Оформлення списку літератури та джерел має відповідати прийнятим в Україні стандартам бібліографічних описів!

УВАГА! Ілюстрації (рисунки, фото, мапи і т.п.) подаються окремими файлами у форматі *.jpg

Авторові може бути відмовлено у публікації, якщо поданий матеріал за тематичною спрямованістю, науковими параметрами чи мовно-стилістичним рівнем не відповідає вимогам видання «Карпатський край». Подані до друку тексти не рецензуються та не повертаються.

Заявки на публікацію просимо надсилати головному редактору Клапчуку Володимиру Михайловичу на електронну пошту volodymyr_klapchuk@ukr.net, karpatskiy_kray@ukr.net або подавати особисто чи надсилати поштою (в електронному вигляді – на CD чи DVD) за адресою: м. Івано-Франківськ, 76000, вул. Галицька, 201б, Інститут туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, редакція журналу «Карпатський край».

За інформацією щодо оплати за публікацію просимо звертатися до відповідального секретаря за тел. 0954239468.

 


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ГАЛИЧА
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ГАЛИЧА

  3-20-2007    Views: 1524   
article МУЗЕЙ ІСТОРІЇ НАДВІРНЯНЩИНИ 2
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ НАДВІРНЯНЩИНИ

  3-20-2007    Views: 1364   
article МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ КАРАЇМІВ
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ КАРАЇМІВ

  3-20-2007    Views: 1033   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4