ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Наукові історичні та краєзнавчі конференції .: Всеукраїнська наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка. До 95-річчя утворення»

Всеукраїнська наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка. До 95-річчя утворення»

Інформаційне повідомлення

 

Міністерство освіти і науки України

Інститут історії України НАН України

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Івано-Франківська обласна рада

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий центр досліджень історії українського національно-визвольного руху

 

проводять

31 жовтня у Івано-Франківську

 

Всеукраїнську наукову конференцію

«Західно-Українська Народна Республіка.

До 95-річчя утворення»

 

Шановні колеги!

Рекомендую еще и этот материал http://time-for-lady.ru/beauty/26-domashnee-otbelivanie-zubov-kak-otbelit-zuby-doma.html

У листопаді ц. р. виповнюється 95 років від дня проголошення Західно-Української Народної Республіки. За час, що минув після попередніх ювілейних наукових форумів, присвячених історії ЗУНР (Івано-Франківськ, 1993; Івано-Франківськ, 1998; Івано-Франківськ – Львів, 2003; Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, 2008 та інших), у дослідженні цієї проблематики давно назрів якісно новий етап. За останнє десятиліття побачила світ низка фундаментальних колективних та індивідуальних праць, завершується видання унікального п’ятитомного збірника документів і матеріалів, що охоплює найрізноманітніші аспекти виникнення, діяльності, боротьби за збереження й відновлення української державності на західноукраїнських землях у 1918 – 1923 рр.

Цьогорічна конференція покликана узагальнити історіографічні й джерелознавчі здобутки та методологічні аспекти вивчення історії ЗУНР, сприяти поглибленню пов’язаних із тематикою студій у галузі біографістики, реґіоналістики, проблем соціального, етнокультурного та духовного розвитку українського народу, а також порівняльно-історичних досліджень. Зберігають свою актуальність у складних умовах сьогодення нові підходи до переосмислення й узагальнення історичного досвіду державотворення в ЗУНР, її внутрішньої і зовнішньої політики, національних процесів.

Потребують нового погляду й детальнішого аналізу та висвітлення найрізноманітніші питання місця й ролі українського національно-державного відродження початку ХХ ст. в історичній долі Центрально-Східної Європи. На часі посилення людського, гуманістичного виміру в дослідженні проблем історії ЗУНР, в контексті історії повсякдення, гендерної, соціальної, усної історії, що передбачає звернення більшої уваги на персоналії, відомі та маловідомі постаті діячів та учасників національно-визвольних процесів.

Робота цьогорічної конференції планується за такими основними напрямами:

¾ Західно-Українська Народна Республіка – феномен національного державотворення в ретроспективі вітчизняної і світової історії

¾ Зовнішньополітична діяльність Західно-Української Народної Республіки та її збройна боротьба за незалежність України

¾ Західно-Українська Народна Республіка в джерелах та історіографії

¾ Західно-Українська Народна Республіка в культурно-духовному житті та історичній пам’яті України

 

 

 

 

 

 

Для участі в конференції просимо

надіслати до 1 липня 2013 р. заявку на участь із темою виступу та короткою анотацією (до 0,5 стор.) на адресу оргкомітету. Просимо надати таку інформацію:

¾ ім’я, по батькові, прізвище автора/авторів;

¾ науковий ступінь, посада;

¾ місце роботи: назва установи, населений пункт, країна;

¾ контактна адреса (в тому числі e-mail), телефон.

надіслати до 1 жовтня 2013 р. текст матеріалів, оформлений за відповідними вимогами.

Матеріали конференції будуть опубліковані у виданні Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, який затверджений фаховим виданням з таких галузей наук: історія, філологія, мистецтвознавство.

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Обсяг оригінальної статті – 6-12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок.

2. Статті подавати у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.

3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman Суг кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1 см (30 рядків по 60-64 символи).

4. Малюнки подавати в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.

5. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подавати у форматі LaTeX.

6. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).

Статті писати за схемою:

- УДК і ББК (у лівому верхньому куті аркуша);

- автор(и) (імя, прізвище; жирним шрифтом, курсивом у правому куті);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;

- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямі;

- список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84, який набув чинності з 1 липня 2007 року (список джерел та літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначати у вигляді зноски);

- резюме й ключові слова англійською мовою;

- резюме й ключові слова російською мовою.

7. Стаття повинна бути написана українською мовою, вичитана й підписана автором(ами).

8. Для аспірантів необхідно подати рецензію наукового керівника з рекомендацією статті до друку.

9. Статті, подані без урахування зазначених вимог, друкувати не будуть.

 

Відповідальний секретар Оргкомітету:

доц. Микола Вітенко

конт. телефони (0342) 59-61-07, 59-61-12; (097) 571-66-35; (050) 280-14-39

Електронна пошта для заявок та матеріалів

zunr95@gmaіl.com (е-мейл не копіювати – вводити з клавіатури)

 

http://uahistory.info/2013/05/13/vseukranska_naukova_konferencja_zakhdnoukranska_narodna_respublka_do_95rchchja_utvorennja.html

Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4