ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Історична довідка .: Прикарпаття має давню історію (Частина 2)

Прикарпаття має давню історію (Частина 2)

Розгорнута характеристика Івано-Франківської області

 

В області практично завершено приватизацію підприємств. На сьогодні приватизовані підприємства випускають понад 94,0% всієї продукції області.

 

Однією з позитивних тенденцій є помітні здобутки у забезпеченні соціального розвитку краю. З ініціативи облдержадміністрації концентруються кошти для реконструкції міст та їх історико-архітектурних і культурних пам'яток. Виконані значні обсяги ремонтних, ремонтно-реставраційних та будівельних робіт по реконструкції, благоустрою, оновленню і упорядкуванню міст Галича, Надвірної, Рогатина, Косова, Коломиї, Івано-Франківська та інших райцентрів області.

 

Останні роки характеризуються приростом інвестицій в основний капітал області. За підсумками минулого року по темпах росту інвестицій область займає 14 місце серед областей України.

 

Протягом останніх 5-ти років - 1997-2001 рр. - в області введено в експлуатацію 46 нафтових і 8 газових свердловин, більше 20 км нафтопро-дуктопроводів і майже 28 км магістральних газопроводів, 42 автозаправні станції, АТС на 31,6 тисяч номерів, більше 18 км автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям, ряд інших виробничих потужностей.

 

За ці роки збудовано і передано в експлуатацію 51 об'єкт освіти, з них 45 шкіл на 8 тисяч учнівських місць, 2 лікарні на 107 ліжок, 7 амбулаторно-поліклінічних закладів на 565 відвідувань за зміну, 6 клубів та будинків культури на 1640 місць, 842 км газифікаційних мереж, 90 відс. з яких, або 760 км, - в сільській місцевості.

 

За період 1997-2001 років в області введено в дію більше 1 млн. м2 (1053 897 м2 ) загальної площі житла, більшість з якого - понад 793 тис. м2 (793 187 м2) збудовано індивідуальними забудовниками.

 

Нові економічні реформи сприяли структурним змінам на споживчому ринку області. В останні роки відбувається розширення кола учасників торговельної діяльності за рахунок посилення ролі ринків, на початок 2002 року в області їх функціонувало понад 120. В сфері роздрібної торгівлі активно розвивається приватний бізнес. За рахунок нього на сьогоднішній день сформовано понад 50,0 відс. загального обсягу продажу споживчих товарів (1997 рік – 41,9 відс.).

 

Послідовна реалізація курсу ринкових перетворень сприяла економічному зростанню в області, поглибленню економічних відносин з багатьма країнами світу, зокрема з Угорщиною, Польщею, Російською Федерацією, Німеччиною, Італією та Румунією. Провідними експортерами є: ВАТ“Оріана”, ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, ВАТ “Івано-Франківськцемент”, ВАТ “ВТШП“Галичина”, Долинський газопереробний завод, українсько-нідерландське СП “Тикаферлюкс”, українсько-німецьке СП “Вінісін” та інші.

 

Івано-Франківщина належить до інвестиційно привабливих регіонів України. Вигідне географічне розташування, поєднання значного економічного та природно-ресурсного потенціалу з традиційно високим потенціалом ділової активності місцевого населення сприяли формування області, як регіону, сприятливого для розвитку бізнесу. Досягнута в області позитивна динаміка промислового виробництва значною мірою зумовлена використанням іноземного капіталу. В економіку області вклали капітал інвестори з понад 30 країн світу.

 

Міжнародне співробітництво

 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються у світовій політиці та економіці, призводять до встановлення тісного політичного діалогу між окремими країнами та регіонами світу, а також до поглиблення міжнародних господарських зв’язків. Сьогодні країни інтегруються заради збереження миру та забезпечення економічного процвітання.

 

Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як фактора сприяння державній незалежності, безпеці, політичній стабільності, економічному розвитку, інтелектуальному прогресу, відновлення європейської сутності країни.

 

Одним з важливих аспектів інтеграційного процесу України до світового політичного та економічного простору є міжрегіональне співробітництво. Основними пріоритетами міжрегіонального співробітництва області є організація та координація дій, спрямованих на підтримку економічної, наукової, екологічної, культурної та освітньої співпраці з регіонами країн-членів і кандидатів у члени ЄС, сприяння в налагодженні контактів з міжнародними європейськими організаціями та інституціями; формування такого соціально-економічного середовища, яке забезпечить активне залучення ринкових структур в процес регіонального співробітництва.

 

Проявляють значну зацікавленість до економічного, культурного та туристично-рекреаційного потенціалу області іноземні країни, свідченням чого є неодноразові візити в область послів та консулів Австрії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Індії, Казахстану, Канади, США, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Франції, в результаті яких налагоджуються ділові контакти з торгово-економічними місіями відповідних посольств.

 

За результатами візитів іноземних делегацій до Івано-Франківської області та делегацій області за кордон було розгорнуто взаємовигідне співробітництво з регіонами, містами та установами іноземних держав та укладено з ними угоди та протоколи намірів про багатостороннє співробітництво:

 

Китай (провінція Шансі, 8 липня 1998 року)

 

Словацька Республіка ( Пряшівський край, 26 червня 2001 року, Нітрянський край, 12 вересня 2001 року)

 

Республіка Польща (Любуське воєводство, 23 січня 2001 року, Опольське воєводство, 5 жовтня 2001 року, Підкарпатське воєводство 20 червня 2002 року)

 

Грузія (Кахетинський край, 4 квітня 2001 року)

 

Найближчим часом передбачено підписання угоди з Тюменською областю (Російська Федерація).

 

Як наслідок підписання Меморандуму про співробітництво між Івано-Франківською областю та землею Тіроль (Австрія) налагоджено академічний обмін студентами між Прикарпатським університетом ім.В.Стефаника та університетом ім.Леопольда Франса (м.Інсбрук); досягнуто домовленості щодо створення в області спільного українсько-австрійського підприємства з концерном "Вольф Систем" (м.Шарнштайн), де будуть застосовані сучасні технології ведення лісового господарства, будівництва лісових доріг, лісозаготівлі та переробки деревини.

 

Підписання Угоди "Про міжрегіональне співробітництво між Івано-Франківською областю (Україна) та Кахетинським краєм (Грузія)", (4 квітня 2001 року) започаткувало взаємовигідну співпрацю між регіонами в галузі освіти і культури. Так, в серпні 2001 року 30 обдарованих дітей Прикарпаття провели свій творчий відпочинок в Грузії. Така ж кількість грузинських дітей відпочила в найкращому на Прикарпатті дитячому спортивно-оздоровчому комплексі «Смерічка».

 

Україна розглядає перспективу свого наближення до об’єднаної Європи і через входження до центральноєвропейських регіональних структур, що є проміжним етапом інтеграції в Європу. Таким прикладом є діяльність міжнародної асоціації "Карпатський Єврорегіон", створеної 14 лютого 1993 року, куди ввійшли прикордонні адміністративні одиниці Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та України, в тому числі і Івано-Франківська область. Сьогодні в рамках «Карпатського Єврорегіону» проводяться спільні заходи в економічній, культурній, соціальній, освітній, екологічній та науковій сферах, що сприяє розширенню співпраці між прикордонними регіонами та вирішенню спільних проблем. Так, в рамках програми Фонду розвитку “Карпатського Єврорегіону” було реалізовано ряд проектів за участю обласних установ і організацій.

 

У контексті розвитку ринкової економіки і демократичного суспільства в регіоні здійснюється активне залучення міжнародної технічної допомоги (МТД), що передбачає перейняття досвіду передових країн світу, ноу-хау, програм, технологій, одержання обладнання, фінансової підтримки тощо. В рамках різних програм МТД було розроблено та реалізовано ряд проектів:

 

“Сприяння культурному розвитку Коломийщини та Надвірнянщини”. В результаті реалізації проекту був розроблений та вийшов з друку тиражем 10000 примірників туристичний путівник “Завітайте в Українські Карпати”; в музеї історії міста Коломиї розгорнуто експозицію про історію німецьких поселень; створена бібліотека, у фондах якої зібрано книги, газети та журнали німецькою мовою, оригінальні твори художньої літератури, багато книг з історії, культури колишньої та сучасної Німеччини; надана технічна допомога у вигляді офісної техніки

 

"Підтримка місцевого розвитку та туризму в Карпатському регіоні". Проведені навчальні семінари для підприємців в галузі туризму, організований ознайомчий візит туроператорів з Великобританії, відкрита мікрокредитна лінія для господарів, зайнятих у сільському зеленому туризмі. В процесі впровадження проекту розроблено маркетингову стратегію для регіону з метою розвитку нових видів відпочинкового туризму та залучення туристичних операторів з України та з-за кордону.

 

“Початкова конференція щодо створення центру підтримки малого та середнього бізнесу у Івано-Франківській області (Україна) та Марамуреському повіті (Румунія)”, "Створення українсько-німецького Центру тривалого регіонального розвитку в Карпатах", "Інтеграція національних меншин, сільськогосподарського та економічного розвитку малих та середніх підприємств на селі" (програма ТАСІС Європейського Союзу)

 

"Малий бізнес та економічний розвиток Івано-Франківщини" (Канадська агенція міжнародного розвитку)

 

"Партнерство громад для поширення досвіду місцевого самоврядування", "Фінансова реструктуризація підприємств", "Програма розвитку жіночого підприємництва" (Агентство міжнародного розвитку США )

 

"Корпоративне управління в Україні" (Міжнародна фінансова корпорація)

 

"Регуляторна реформа в Івано-Франківській області" (Британський фонд Ноу-хау)

 

Івано-Франківська область співпрацює з міжнародними асоціаціями “Діти Чорнобиля” та “Європа-Україна”. Внаслідок неодноразових візитів представників асоціацій в область та досліджень на місці була передана гуманітарна допомога дитячій лікарні м.Івано-Франківська та Верховинському району; розроблений і впроваджується проект “Створення центру відпочинку та соціальної і медичної реабілітації для дітей-жертв Чорнобиля”.

 

Проводиться робота з надання допомоги Австрійському Чорному Хресту, який займається відновленням поховань австрійських воїнів на території області.

Зовнішньоекономічна діяльність області

 

Перехід України від республіки колишнього СРСР до незалежної держави в 1991 році не супроводжувався змінами в Уряді та парламенті, але поряд з Кабінетом Міністрів з”явилась нова адмінстративна структура у формі Президентської влади. Відсутність певного досвіду співпраці в нових умовах, а також цілий ряд політичних та інституційних труднощів призвели до гальмування у розробці загальної стратегії економічної реформи та переростання економічних проблем у стан глибокої економічної кризи, яка захопила всі галузі економіки та зовнішньоекономічні відносини, зокрема.

 

Цей процес не обминув й Івано-Франківську область. Відбулося падіння обсягів експортних поставок з області, деякі експортери припинили зовнішньоекономічну діяльність.

 

Вихід зовнішньої торгівлі на ринкові рейки почався після проголошення Президентом України Л.Кучмою курсу на здійснення ринкових реформ у жовтні 1994 року. Відтоді характерною ознакою часу стала послідовна лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.

 

За роки незалежності Україна, визначивши шляхи економічного розвитку, утвердила себе повноправним членом европейського та світового співтовариства, здобула міжнародні гарантії безпеки, уклала договори про дружбу і співробітництво з усіма сусідніми країнами, стала важливим фактором стабільності на європейському континенті.

 

У час стрімкої глобалізації зовнішньополітичні та економічні процеси міцно переплітаються. Для просування зовнішньоекономічних інтересів держави необхідно продовжувати реформування економіки України, поліпшувати інвестиційний клімат, отже без цього неможливий розвиток регіонів.

 

Нова стратегія держави передбачає подальше удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення інтегрування української економіки в структури світового економічного простору, міжнародного поділу праці, прискореної адаптації економічних, правових та інституціональних структур України до міжнародних стандартів, зокрема, Світової організації торгівлі (СОТ) та ЄС, активної участі нашої держави у міжнародних економічних, науково-технічних та інших організаціях, тісної взаємодії з ними.

 

Зовнішньоекономічна діяльність України є багатовекторною, що отримує практичний розвиток на регіональному рівні. Найважливіші напрямки зовнішньоекономічного курсу країни - посилення геополітичної диверсифікації за умови дотримання европейського напряму, зміцнення ролі і позиції України у Центрально-Східній Європі, насамперед, у стосунках з Польщею, розвиток економічного співробітництва зі США, що є дуже важливим для інноваційного розвитку. Визначений курс держави підтримується і успішно реалізується в області.

 

В економіці області, зокрема, в зовнішньоекономічній сфері, за роки незалежності, попри всі складнощі, відбулися глибокі перетворення.

 

Розширилась географічна структура зовнішньої торгівлі, зросли обсяги зовнішньоторговельного обороту, збільшилась кількість суб”єктів господарювання області - учасників зовнішньоторговельних операцій.

 

Послідовна реалізація курсу ринкових перетворень в країні та області, зокрема, сприяла економічному зростанню та, як наслідок, поглибленню економічних відносин з багатьма країнами світу.

 

Якщо у 1993 році підприємства області здійснювали експортно-імпортні операції з 45 країнами світу, то у 2001 році - із 74. Обсяг зовнішньої торгівлі товарів та послуг склав у 2001 році 595.4 млн.дол.США, в тому числі експорт- 316.9 млн.дол.США, імпорт- 278.5 млн.дол.США, зростання у порівнянні з попереднім роком склало відповідно 71.3%, 55.1%, 94.3%. Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області протягом ряду років залишається позитивним.

 

Відчутна активізація зовнішньоекономічної діяльності яскраво простежується на всіх пріоритетних напрямах зовнішньоекономічної політики держави, особливо у відносинах з Європейським Союзом.

 

Найвагоміші торговельні партнери області - Угорщина, Польща, Німеччина, Румунія, Російська Федерація, Словаччина, Білорусь, Молдова, Туреччина, Латвія.

 

Провідними статтями експорту області є: нафтопромислове обладнання та інструмент, прилади вимірювальні, мазут, етилен, хлорвініл, барвники, цемент, сірка, хутрові вироби, пиломатеріали, деревностружкова та деревноволокниста плита, килими та покриття на підлогу, одяг текстильний.

 

У 2001 році в структурі експортних поставок з області переважали:

 

- продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (33.5% в загальному обсязі експорту області);

 

- мінеральні продукти (26.7%);

 

- деревина та вироби з неї (7.6%);

 

- текстиль та текстильні вироби (7.3%);

 

- шкіряна та хутрова сировина та вироби з них (4.1%).

 

Нарощення обсягів експорту відбулося за рахунок збільшення продажу мінеральних продуктів, цементу, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей, зокрема, продукції неорганічної та органічної хімії; пластмас та виробів з них, добрив мінеральних, котлів, устаткування, приладів вимірювальних, хутрових виробів, виробів із шкіри, текстилю та текстильних виробів, меблів.

 

Вже сьогодні чимало видів продукції, виготовленої підприємствами області, за якістю перевершує зарубіжні аналоги.

 

Переконливим свідченням потенційних експортних можливостей підприємств області, їх спроможності виходу на зарубіжні ринки товарів є їхня участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, отримання престижних нагород. Провідні підприємства хутрової галузі - СП "Тикаферлюкс" та ВАТ"Хутрофірма "Тисмениця" є постійними учасниками Франкфуртського Міжнародного ярмарку шкіряних та хутряних виробів "Fur& Fashion". В арсеналі нагород цих відомих підприємств області є медалі та дипломи за кращі моделі, міжнародні призи Мадридського клубу лідерів торгівлі (Іспанія) "За краще торгове ім’я", Асоціації підприємців і професійних маркетологів Америки і Європи (Мексика) "За комерційний престиж і кращу торгову марку", “Золота зірка” - за якість продукції.

 

У 2001 році Хутрофірма "Тисмениця" отримала нагороди "За кращу торгову марку" (Франція) та "Кришталевий дракон" (Гон-Конг). Міжнародне визнання отримала і продукція гігантів хімічної індустрії - ВАТ “Оріана” (м.Калуш), ВАТ “Барва” (с.Ямниця, Тисменицький р-н); виробників продукції легкої промисловості – ВАТ “Виробничо-торговельне швейне підприємство “Галичина” (м.Івано-Франківськ), ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”; будівельної індустрії – ВАТ “Івано-Франківськцемент”, машинобудування – ВАТ “Івано-Франківський арматурний завод” (м.Івано-Франківськ).

 

В структурі імпортних надходжень області переважають: паливо мінеральне, в т.ч. нафта сира та нафтопродукти, органічні хімічні сполуки, натуральне та штучне хутро, машини та устаткування, обладнання та механічні пристрої, засоби наземного транспорту, папір, каучук та інше.

 

Провідні екпортоорієнтовані підприємства області, а також споживачі імпортованої (здебільшого для виробничих потреб) продукції розташовані на території міст Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Тисменицького та Надвірнянського районів.

 

Зовнішньоторговельний оборот послуг області за 2001 рік склав 13.5 млн.дол.США.

 

В структурі послуг, що надавалися нерезидентам, значну частку складають транспортні послуги, переважно трубопровідного транспорту, надання яких можливе завдяки наявності в області газотранспортної мережі та газосховищ.

 

З огляду на перспективи розвитку в області туристичного бізнесу, є великі резерви нарощування експортного потенціалу послуг готелів та ресторанів, туристично-екскурсійного обслуговування; реальним є подальше нарощування обсягів експорту транспортних послуг, що надаватимуться автомобільним, залізничним та повітряним транспортом. Вже далеко за межами області та України відомі готель «Аускопрут» та готельний комплекс «Надія» (м.Івано-Франківськ), база відпочинку «Карпати» ДП «Прикарпаттрансгаз» (м.Яремче), які за рівнем сервісу наближаються до світових вимог та гостинно приймають чимало іноземних гостей, які відвідують місто та область.

 

Позитивні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі, що намітилися протягом 2000-2001 років, будуть збережені та розвиватимуться, сальдо зовнішньої торгівлі залишиться позитивним, зростуть обсяги експорту та імпорту, триватиме перебудова структури експорту-імпорту з поступовим наближенням її до структурних співвідношень, що характерні для розвинутих країн.

 

Про інвестиційну привабливість Івано-Франківської області

 

Накопичений віками господарський досвід, працелюбність і традиційно висока ділова активність місцевого населення, створена поколіннями промислова і сільськогосподарська база зумовили формування її іміджу як регіону, сприятливого для розвитку бізнесу. Десятки іноземних фірм прийшли на наш ринок і успішно реалізують інвестиційні проекти.

 

Спостерігається позитивна динаміка щорічного збільшення обсягів залучених в область іноземних інвестицій. Основними формами залучення іноземних інвестицій є створення спільних підприємств з українськими юридичними та фізичними особами, укладання угод про спільну діяльність.

 

На даний час інвесторами економіки області є представники з 34 країн світу. Прямі іноземні інвестиції отримали понад 430 підприємств області, серед яких найпотужнішими є українсько-нідерландське “Тикаферлюкс” (вироби з хутра), українсько-канадське “Дельта” (нафтогазовидобуток), українсько-німецьке “Вінісін” (виробництво тафтингового покриття, шпалер), українсько-словацьке “Укрсловнафт” (автозаправні станції), українсько-польське “Комекс” (виготовлення меблів за замовленням), українсько-російське “Памібро” (виготовлення тари паперової), українсько-чеське “Євро-мілк” (молочна продукція), українсько-британське “Інтерплит” (виготовлення деревностружкової плити).

 

Найбільшу зацікавленість інвестори виявляють до добувної, легкої, деревообробної галузей промисловості та торгівлі.

 

В області мають місце тенденції до збільшення розміру іноземної інвестиції в об’єкти інвестування, зростанню частки іноземних інвестицій, вкладених у промислові підприємства. Це означає, що сьогодні іноземні інвестиційні пропозиції все більше відповідають запитам тих українських підприємств, які розраховують на довгострокову співпрацю з нерезидентами. Суттєво зросли внески інвесторів у формі прав інтелектуальної власності.

 

Значно поліпшилась інфраструктура придорожнього сервісу в області завдяки інвестуванню капіталу для модернізації діючих і спорудження нових автозаправних станцій. Існуюча нині в області мережа автозаправних станцій забезпечує сучасний рівень надання послуг, сприяє активізації підприємницької діяльності.

 

Спільно з іноземними партнерами в області реалізовано ряд великих інвестиційних проектів по видобутку нафти та газу, виробництву тафтингового покриття для підлоги, лінолеуму тощо. Завдяки інвестиціям технологічно оновлено ряд виробництв, збільшено обсяги та розширено асортимент продукції у деревообробній, легкій, хімічній, харчовій та переробній галузях промисловості. Все більше підприємств виробляють продукцію на основі передових сучасних технологій. А марка спільних підприємств "Тикаферлюкс", "Вінісін", "Інтерплит" та багатьох інших відома далеко за межами України.

 

Ці приклади переконливо свідчать про привабливість регіону для інвесторів, наявність сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій.

 

Область постійно розширює міжнародне співробітництво, встановлює нові партнерські відносини з потенційними інвесторами. Результатом поглиблення зовнішніх економічних зв’язків є зростання активності підприємницьких структур області на зовнішніх ринках. Це забезпечує стабільне зростання обсягів зовнішньоторговельного обороту та експорту продукції, сприяє інтеграції економіки регіону в систему міжнародних економічних зв’язків.

 

В області реалізовується комплекс заходів, спрямований на довгострокову співпрацю з інвесторами. Для цього на Прикарпатті реалізується програма сприяння залученню інвестицій в економіку області. Комплексні її заходи передбачають удосконалення механізмів, які регулюють інвестиційну діяльність на основі балансу інтересів інвестора та регіону та сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в області.

 

Прагнучи здійснити технічне переозброєння базових промислових комплексів, впровадити високотехнологічні, наукомісткі технології у галузях, що виготовляють товари для населення, вивести сільське господарство на якісно новий рівень розвитку, використовуючи при цьому сучасні вітчизняні та іноземні технології, ми заохочуємо інвесторів, які мають наміри реалізувати проекти інноваційного характеру, зокрема ті, які базуються на реальному науково-технологічному потенціалі регіону.

 

Туризм

 

Край прикарпатський наче створений для поетів і туристів, любителів найпрекраснішого. Бо він сам, як пісня, як легенда. Іноді здається, що навіть час тут зупинив свій біг і спраглими очами дивиться на красу Карпат.

 

Мов шоломи казкових велетнів, підпирають небосхил гірські вершини. Срібно видзвонюють швидкоплинні потоки і, вирвавшись з тіснин, розливаються на рівнині широкими плесами. Таємниче шумлять погойдувані вітром стрункі карпатські красуні-смереки, наповнюючи повітря цілющими запахами живиці. Духмяніють трави, що зеленим килимом укрили піднебесні полонини...

 

Ви хочете насолодитись тишею та величною красою? Хочете поспілкуватись з гостинними господарями цього краю? Тоді дорога Вам стелиться на Прикарпаття. Кажуть, хто хоч раз побував тут, тому важко забути чарівну красу придністровських долин і зелених гірських верхів.

 

 

Область за територією порівняно невелика, але за характером рельєфу належить до числа найбільш мальовничих в Україні. Третину території займають Карпатські гори, а дві третини - передгірська і рівнинна зони. Рівнинна зона знаходиться на північному сході й прилягає до Дністра. Тут знаходиться обласний центр - місто Івано-Франківськ (255 м над рівнем моря). Передгірську частину складають горбисті передгір'я. Гірська частина області зайнята Східними Карпатами, що поділяються на масиви Чорногора, Гринява, Чивчини. Тут же, в Чорногірському хребті, на межі із Закарпаттям підноситься найвища гора України Говерла (2061 м). Кліматичні умови - м'яка зима із середньою температурою -5° С і тепле літо (+ 18° С) - сприяють організації цілорічного відпочинку та лікування. Сніг на схилах Карпат лежить кілька місяців, що важливо для розвитку гірськолижного спорту. Ріки в значній частині швидкоплинні, утворюють каскади й водоспади, що є цінним для водного туризму. Найбільшими річками є оспівані в народній творчості сивий Дністер та швидкоплинний Прут, який бере початок на території області з-під Говерли.

 

В області є дев'ять курортних місцевостей, діє 38 санаторно-курортних закладів. Для курортної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні ванни. Серед курортів - низькогірні Татарів, Яремче і Микуличин Яремчанської міськради, Мислівка і Новий Мізунь Долинського району, Шешори Косівського району, високогірні Ворохта і Яблуниця Яремчанської міськради і бальнео-грязевий передгірний курорт Черче Рогатинського району.

 

Крім того, Яремче розташоване в надзвичайно мальовничій улоговині між горами на березі Пруту, користується славою туристської столиці Карпат (має понад 40 туристсько-рекреаційних закладів). Ворохта відома як центр зимових видів спорту. Тут є комплекс чотирьох трамплінів, що завдяки штучному покриттю діють цілорічно, лижний стадіон, до якого веде канатна дорога довжиною 1,5 км.

 

Карпатський регіон України славиться багатством мінеральних вод. Серед мінеральних джерел Івано-Франківщини найбільш відомим є джерело води "Горянка", аналогічної за дією трускавецькій "Нафтусі", в с.Новий Мізунь Долинського району. На його базі діє санаторій - профілакторій "Джерело Прикарпаття". Лікувальні властивості джерела "Буркут" для лікування внутрішніх органів були відомі ще у XIX ст. Для лікування опорно-рухового апарату використовуються торфові грязі і мінеральні води курорту Черче. Перспективними для лікування є води курорту Шешори з високим вмістом органічних речовин.

 

Земля прикарпатська оспівана в давньоруських писемних пам'ятках як осідок східних слов'ян.

 

В області є п'ять міст, що згадуються в давньоруських літописах. Серед них Тисмениця (1143), Снятин (1158), Тлумач (1213), Коломия (1240). Та найдавнішим є Галич, перша згадка про який відноситься до 898 р. У 1998 році урочисто, на державному рівні відзначилось 1100-річчя княжого града. У святкуванні взяв участь глава держави Президент Л.Кучма. Відомо, що Галич був столицею могутнього Галицького князівства і Галицько-Волинської держави. Тут створений Національний заповідник "Давній Галич".

 

Найбільшим культурним та економічним центром краю є обласний центр Івано-Франківськ (237 тисяч мешканців), історія якого налічує три з половиною сторіччя.

 

Важливим культурним і духовним осередком краю було і залишається місто Коломия, третє за населенням після Івано-Франківська і Калуша. Населення міста й околиць створило немало перлин духовної та матеріальної культури. Скарбницею народних промислів є Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Є.Кобринського, що діє від 1935 року, музей „Писанка” оригінальної архітектури (у формі писанки), де зібрано біля 10 тис. екземплярів писанок з України та інших країн, де є українська діаспора

 

Етнографічно населення Івано-Франківщини поділяється на Опілля, Покуття, Бойківщину та Гуцульщину. Їх мешканці зберегли деякі відмінності в мові, одязі, культурі та побуті й уже цим привертають увагу туристів.

 

Тут же розвинені різні види художніх народних промислів. Під руками різьбярів, гончарів, мосяжників, ткачів народжуються мистецькі вироби, що розходяться по світу. Визнаним центром гуцульського мистецтва є Косів. І зарубіжні, і вітчизняні туристи вважають за необхідне відвідати знаменитий косівський ярмарок та придбати для себе мистецькі вироби.

 

Івано-Франківщина має велику культурно-історичну спадщину. Такі давні і цінні пам'ятки як церква Пантелеймона, під Галичем (XII ст.), Манявський скит (XVII ст.), дерев'яні гуцульські і бойківські храми відомі за межами країни.

 

Туристичні послуги надають 73 туристичні підприємства. Сервіс, прийнятний для західних туристів, на рівні класу "три зірки” забезпечують готелі "Аускопрут" та „Україна” в м.Івано-Франківську, база відпочинку "Карпати" в м.Яремчі, пансіонат "Карпатські зорі" фірми "Спорт-тур" в м.Косові, профілакторій "Яремча" в м.Яремчі, санаторій-профілакторій "Джерело Прикарпаття" в с.Новий Мізунь.

 

На території Прикарпаття налічується більше 20-ти туристичних маршрутів: гірських, водних, пішохідних, велосипедних, автобусних.

 

Найцікавішими з них є:

 

гірські - на г. Говерла і г. Піп-Іван, по Чорногірському хребту (від озера Несамовите до озер Марічейка), по Горганах та інші;

 

водні - по Дністровському каньйону і річках Білий і Чорний Черемош, Прут, Лімниця;

 

пішохідні - по полонинах Карпат, до Манявського водоспаду;

 

лижний - на г. Кукул та інші.

 

автомобільні та велосипедні маршрути, найвідомішим з яких є маршрут „Прикарпатське кільце”.

 

Туристи мають можливість покататися на гірських лижах в Яблуниці, Ворохті, Косові. Діє сучасний гірськолижний комплекс в с. Поляниця. Людям, які ніколи не пробували цим займатись не варто впадати у відчай. Досвідчені інструктори за 2-3 години навчать новачка досить впевнено триматись на лижах на снігових схилах.

 

На річці Дністер є прекрасні місця для польотів на дельтапланах та парапланах в селах Одаїв та Ісаків Тлумацького району. Вже створені маршрути та розвивається необхідна матеріальна база для любителів подорожувати на гірських велосипедах та на гуцульських кониках. За перше півріччя 2002 року нашу область відвідало на 40% більше туристів, ніж торік у зазначений період. Особливо відчутний цей ріст за рахунок внутрішніх, українських туристів, у порівнянні з минулим роком їх прибуло в область на 44% більше.

 

Існуюча база рекреаційних закладів усіх форм власності (119 одиниць на 12,5 тисячі місць) дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних туристів.

 

Зростає інтерес населення до зайняття туристичною діяльністю. Так кількість ліцензованих туристичних підприємств в області за період з 1998 по 2002 роки зросла з 25 до 73.

 

Все більш популярним у світі нині стає сільський зелений туризм. Цей, давно відомий як сільським господарям, так і відпочиваючим вид туризму відроджується у нас на нових засадах. Сьогодні понад 200 сільських господарів готові прийняти гостей у своїх садибах. Туристів приваблює до них зручна система поселення, сучасне обладнання приватних пансіонатів, близькість до природи, співвідношення „ціна” - „якість послуг”, гостинність та домашня атмосфера при організації відпочинку, а окрім того, чудові страви національної кухні. Найпопулярнішими є Косівщина, Верховинщина, Яремчанщина та Рожнятівщина.

 

В області розроблено ряд інвестиційних проектів в галузі туризму, зокрема:

 

- побудова центру міжнародного туризму в районі Яблуниці-Ворохти з розвинутою інфраструктурою, особливо для зимового відпочинку ;

 

- побудова туркомплексу "Скелі Довбуша" в с.Бубнище Долинського району;

 

- реконструкція існуючих закладів з метою підвищення комфортності ;

 

- відбудова обсерваторії на г. Піп-Іван з подальшим використанням її як

 

станції багатофункціонального призначення з туристичним притулком ;

 

- побудова автодороги Верховина - Шибене з утворенням пункту переходу на кордоні з Румунією ;

 

- проект „Карпатський трамвай” (використання лісорозробних вузькоколійних доріг для туристичних цілей.

 

Інтернет-ресурси

 

Електронна туристична інформація про наш регіон розміщується на веб-сторінках: облдержадміністрації www.gov.if.ua,

 

Ради з туризму Карпатського регіону www.tourism-carpathian.com.ua

 

головного управління зовнішніх зв’язків, туризму і торгівлі облдержадміністрації www.frtt.gov.if.ua

 

Тож запрошуємо до знайомства з краєм чарівної природи і щирих привітних людей, які з радістю приймуть на своїй землі кожного.

 

Освіта і наука краю

 

За роки незалежності України відповідно до соціально-економічних умов у Івано-Франківській області ведеться робота щодо реалізації державної політики в галузі освіти.

 

Освіта в регіоні набула національного характеру як за змістом, так за формами роботи. В області розроблена регіональна концепція української школи Прикарпаття. Науковці та практики суттєво впливають на оновлення змісту освіти. Здійснено різноаспектні напрацювання в реалізації інваріантної та варіативної частин навчальних планів шкіл, вони мали вихід на всеукраїнський рівень.

 

Так, успішно впроваджується ідея гуцульської школи. В основу цього явища покладений задум регіоналізації, адаптації загальнодержавних доктрин, концепцій, освітніх програм, очікуваного державного стандарту змісту освіти до місцевих умов та потреб. Автори і учасники реалізації концепції “Гуцульська школа” врахували культурологічні, природні, економічні особливості краю. Створена регіональна науково-дослідна лабораторія “Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство”. Напрацьована й апробована програма з гуцульствознавства, видані книжки серії “Бібліотека гуцульської школи”, навчальні посібники “Плай”, хрестоматія “Джерела”, “Мій рідний край” (посібник про природу, господарство, населення Гуцульщини), “Різьба та інкрустація”, довідники “Гуцульські говірки”, “Гуцульщина в літературі”, “Населені пункти Косівщини”. Видаються регіональний науково-педагогічний журнал “Гуцульська школа” і газета “Освітянський вісник”.

 

На Івано-Франківщині функціонує 8 експериментальних майданчиків.

 

Важливим є вдосконалення та приведення у відповідність до потреб населення мережі усіх навчальних закладів області.

 

Простежуються нові тенденції у системі дошкільної освіти:

 

- набули поширення навчально-виховні комплекси “дитячий садок-школа”;

 

- на базі дошкільних навчальних закладів загального типу організовуються спеціалізовані групи короткочасного перебування;

 

- організаційно змінюються зміст і форми дошкільного виховання.

 

Однак через певні соціальні обставини кількість дошкільних навчальних закладів дещо зменшилась. На даний час функціонує 285 дошкільних закладів, в яких виховується більше 17,5 тис. дітей.

 

Освіта загалом зберегла свій потенціал. Галузь має розгалужену структуру. У 768 загальноосвітніх шкіл усіх типів і форм власності навчається 214 тис. учнів.Основна частка припадає на школи І-ІІ та І-ІІІ ступенів відповідно – 39 і 42%, І ступеня – 17%.

 

На базі загальноосвітніх шкіл створюються навчальновиховні комплекси “школа-дитячий садок”, базові школи реорганізуються у навчальні заклади вищого ступеня. Це характерна ознака змін у системі освіти області.

 

Збережено та вдосконалено мережу інтернатних закладів (їх 21 та 1 будинок дитини). Відкрито Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат та Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей. У двох останніх закладах навчаються діти переважно із сільської місцевості.

 

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми.Успішно реалізується президентська та регіональна програми “Обдаровані діти”. У 17 уз 19-ти міст і районних центрів діє 11 гімназій, 7 ліцеїв, 1 колегіум. Учні ліцеїв та гімназій досягають вагомих успіхів у навчанні. Третина призерів всеукраїнських учнівських предметних олімпіад – гімназисти і ліцеїсти. Певні успіхи здобуті в міжнародному конкурсі знавців української мови, конкурсі “Україна молода”, в науково-дослідницькій роботі в межах Малої академії. Серед закладів, котрі забезпечують високий інтелектуальний рівень учнів Івано-Франківська та Калуська гімназії, ліцей при технічному університеті.

 

Важливим показником розвитку освіти є здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-их класів. Він зростає і становив у 2001-му 98,2 відсотка проти 96,5 у 1998-ому.

 

У вихованні молоді важливу роль мають відіграють позашкільні заклади, які є складовою частиною системи загальної середньої освіти. Заслуговує поширення досвід роботи таких закладів у Долинському, Надвірнянському, Косівському, Снятинському районах, м. Калуші. Всього в області діє 69 позашкільних закладів, якими охоплено майже 50 тисяч дітей.

 

Реформування економіки, зміни, що відбуваються на промислових підприємствах, будовах, у сільському господарстві зумовили необхідність оновлення системи професійно-технічної та вищої освіти. В області функціонує 20 професійно-технічних навчальних закладів, 23 вищих навчальних заклади І-ІІ та 14 - ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких здобувало освіту майже 57 тис. учнів та студентів. Якщо взяти середньобласний показник, то на 10 тис. населення припадає приблизно 302 студенти. А всього тих, хто навчається в закладах вищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти, понад 19 відсотків жителів області. За останнє десятиріччя здійснено спеціалізацію та перепрофілювання училищ. Збільшилась кількість складних та інтегрованих професій з 37 до 40 з урахуванням регіональних потреб економіки.

 

Зберігаються та розширюються соціальні функції профтехосвіти. Училища приймають на навчання дітей-сиріт, дітей з вадами фізичного розвитку. Більшість ПТНЗ отримали ліцензії на здійснення курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення.

 

Поширюється інтеграція ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у навчальні комплекси з університетами та академіями. Продуктивними є зв’язки з Івано- Франківським національним технічним університетом нафти і газу (коледж електронних приладів), медичною академією (Коломийське медичне училище), Бурштинський енергетичний технікум створив об’єднання із ступеневою формою навчання: дитячий садок-школа-гімназія-технікум та співпрацює з Харківською інженерно-педагогічною академією.

 

За 10 років незалежності в області введено в дію 87 шкіл на 21 тис. учнівських місць, в тому числі в сільській місцевості – 73 на 11509 місць. Споруджено спальний корпус школи-інтернату на 80 місць та добудовано до шкіл п’ять кабінетів, три спортзали, їдальню, майстерню.

 

Важливим напрямком роботи в освітній галузі вважаємо поліпшення екологічного виховання через практичну спрямованість, використання можливостей регіону та удосконалення туристсько-краєзнавчої роботи.

 

Потребують посиленої уваги питання матеріального стимулювання обдарованих дітей (особливо із сільської місцевості та з малозабезпечених сімей) і педагогічних працівників, які працюють з ними, а також педагогів, які впроваджують особисті педагогічні технології.

 

Пріоритетними напрямами в діяльності установ і закладів освіти, в які доцільно вкласти інвестиції, можна вважати:

 

-розробка, апробація та запровадження регіональної програми з екологічного виховання учнів і студентів через проведення практичних екологічних акцій та інших форм роботи;

 

-створення відповідної матеріальної бази та інфраструктури щодо розвитку туристсько-краєзнавчої роботи та оздоровлення і відпочинку дітей і молоді, зокрема із малозабезпечених сімей та дітей-сиріт, розвиток на цій основі взаємозв’язків із ровесниками з інших країн, українською діаспорою;

 

- реалізація регіональної програми інформатизації навчально-виховного процесу в закладах освіти, широке використання можливостей Інтернету, оновлення комп’ютерної техніки та відповідне програмне забезпечення.

 

Сучасний стан охорони здоров’я Івано-Франківської області

 

Охорону здоров'я області представляють 40 закладів обласного підпорядкування, 14 центральних районних, 9 районних, 3 центральні міські, 13 міських, 4 дільничні лікарні, 4 міські і районні пологові будинки, 3 станції швидкої медичної допомоги, 114 сільських лікарських амбулаторій та 561 фельдшерсько-акушерський пункт.

 

Провідним закладом охорони здоров'я є обласна клінічна лікарня на 915 ліжок. У лікарні впроваджені сучасні методи діагностики й лікування. Спеціалісти ОКЛ використовують сучасну медичну апаратуру - комп’ютерний томограф, серіограф, денситометр, апаратуру для ультразвукової діагностики та різнопрофільну ендоскопічну апаратуру з відеосистемами, комп’ютерний електроенцефалограф. Розпочато будівництво хірургічного корпусу (операційного модуля). дитячому населенню надає допомогу обласна дитяча клінічна лікарня на 480 ліжок. Інші обласні заклади охорони здоров'я забезпечують надання багатопрофільної спеціалізованої медичної допомоги населенню області. Зокрема, обласний фтизіопульмонологічний центр на 305 ліжок є головним закладом з питань профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що є актуальним для держави й області. Обласні диспансери – кардіологічний на 200 ліжок, дерматоневрологічний на 90, онкологічний на 280, наркологічний на 80 ліжок забезпечують надання спеціалізованої медичної допомоги та організацію диспансерного спостереження. Обласна клінічна інфекційна лікарня на 170 ліжок сконцентровує найважчих хворих на інфекції з області. Рішенням обласної ради в її складі в 2002 р. створено центр лікування і профілактики ВІЛ-інфекції- СНІДу. Три обласні психіатричні лікарні та психоневрологічний диспансер зазнають реорганізації, скорочення та перепрофілювання ліжкового фонду з орієнтуванням на забезпечення послідовного інтенсивного стаціонарного лікування та наступного амбулаторно-поліклінічного. Ряд закладів обласного підпорядкування забезпечують надання спеціалізованої медичної допомоги в районах області – протитуберкульозної, дерматовенерологічної, інфекційної. Видатки на їх утримання здійснюються з обласного бюджету.

 

В обласних закладах та лікарнях м. Івано-Франківська впроваджено малоінвазивні хірургічні методи лікування захворювань органів черевної порожнини, суглобів, ЛОР-органів, нирок та сечовидільних шляхів, гінекологічної сфери, сучасні методи лікування захворювань серця і судин – тимчасову кардіостимуляцію, імплантацію штучних водіїв ритму, кава-фільтрів, комп’ютерну симпатектомію, впроваджуються методи клітинної трансплантації.

 

В обласному центрі, містах Калуші та Коломиї використовуються різні методи діалізу та детоксикації (гемодіаліз, плазмаферез, ультра­фільтрація, гемосорбція, бікарбонатний діаліз, перитонеальний діаліз).

 

В 1997 р. в обласному центрі створений заклад нового типу – обласний клінічний перинатальний центр для надання висококваліфікованої допомоги жінкам з ускладненим перебігом вагітності та новонародженим зі всієї області на 140 ліжок. В 1998 р. його складі організовано центр плануванні сім’ї, де обстежуються вагітні, надається дошлюбна консультативна допомога молодим парам. У перинатальному центрі також працюють спеціалізовані кабінети з безпліддя, невиношування вагітності, контрацепції. У 2001р. при закладі відкрито перший в області сімейний пологовий зал. В області протягом багатьох років найнижчий в Україні показник материнської смертності. За останні роки досягнуто стабілізації та швидкого зниження рівня смертності дітей віком до 1 року.

 

Крім того, здійснюються заходи для виконання державних і регіональних програм боротьби з туберкульозом, цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, стоматологічними захворюваннями, ВІЛ-інфекцією-СНІД, вірусними гепатитами, хворобами, що передаються статевим шляхом, онкологічними захворюваннями. У сільських населених пунктах для виявлення хворих на туберкульоз постійно працюють 6 пересувних флюорографів, один з них – низькодозовий цифровий.

 

З метою поліпшення надання медичної допомоги невиліковним хворим в 1999 р. в обласному центрі відкрита лікарня “Хоспіс” на 25 лі­жок – п’ятий за рахунком такий заклад в державі, який згодом, з початку 2002 р. розширений до 30 ліжок.

 

У всіх районах області організовані прийоми дитячих та підліткових гінекологів, створено цілодобову неонатологічну службу, забезпечено 100% скринінг новонароджених для виявлення спадкового захворювання на фенілкетонурію. В рамках Швейцарсько-Української угоди пологові стаціонари області забезпечені реанімаційними столами і наборами, а обласний перинатальний центр та обласна дитяча клінічна лікарня – сучасною апаратурою для виходжування новонароджених.

 

На виконання програми планування сім’ї та грудного вигодовування в кожному районі організовані кабінети планування сім’ї, палати сумісного перебування матері і дитини, палати або відділення інтенсивної терапії для дітей. За останні 4 роки в шести районах організовано повноцінні відділення реанімації.

 

В 1999 р. в обласному центрі здано в експлуатацію лікувальний корпус Прикарпатського центру репродукції людини. За останніх п’ять років в центрі було оздоровлено понад 5 тис. жінок з безпліддям, 40% з яких після лікування пізнали радість материнства.

 

В обласній дитячій клінічній лікарні діє центр надання медичної допомоги новонародженим, оснащений сучасною медичною апарату­рою. Для надання цілодобової ургентної допомоги немовлятам області при організована виїзна бригада кваліфікованих спеціалістів, яка щорічно надає ургентну допомогу 300-400 новонародженим при виїздах в райони.

 

З 2001 р. в області, переважно у сільській місцевості, розпочато реорганізацію первинної медико-санітарної допомоги і переведення її на засади загальної практики-сімейної медицини. Зараз створено 94 сімейні дільниці в 67 закладах, переважно в лікарських амбулаторіях.

 

В більшості амбулаторій організовані денні стаціонарі на 2-4 і більше ліжок. У даний час при амбулаторіях використовується 358 ліжок денного перебування хворих.

 

http://www.if.gov.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=317&page=8


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article Прикарпаття має давню історію (Частина 1)
Розгорнута характеристика...

  10-25-2006    Views: 4498   
article Історія села Кулачин Снятинського району (зараз частина м. Снятина)

  10-27-2006    Views: 1834   
article Архітектура Прикарпаття
Володимир СІЧИНСЬКИЙ 

  3-16-2007    Views: 4076   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4