ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Стежками століть .: Злочини комунізму.

Злочини комунізму.

Сергійчук Володимир Іванович

Як нас морили голодом

 

Передмова

 

Україна здавна вважалася житницею Європи. За даними офіційної статистики, в 1913 році з 5 мільярдів пудів вирощеного в Російській імперії збіжжя 1 мільярд 793 мільйони пудів (32 відсотки) припадало на Україну. Значну частину зерна, як правило, експортували. За підрахунками Б.Дзінькевича (Продукція хліба на Україні. - К., 1918), в 1909-1913 роках Україна пересічно вивозила 210.593.200 пудів (3.449.520 тонн) жита і пшениці.

У розрахунку на душу населення до 1917 року вивізні лишки хліба найвищими були в Таврійській губернії - по 37.66 пуда, Херсонській - 30.05 пуда. Далі йшли Катеринославська (24.92) та Бесарабська (22.30).

Найбільше зерна на експорт у цей час відправляла Херсонщина - 107.248.300 пудів у середньому за рік. Разом з іншими південними губерніями - Катеринославською (80.555.900), Таврійською (74.030.700) та Бесарабською (60.000.000) вона давала більше половини російського експорту зерна - в різні роки він коливався від 446.517 тисяч до 659.616 тисяч пудів.

Звичайно, частка зернових лишків для експорту з інших хліборобських губерній України була меншою. Так, Подільська вивозила всього 11.347.600 пудів (на душу населення припадало тільки 2.92 пуда), Київська - 9.336.800 пудів (2.01). Щоправда, значно вищими були ці показники на Полтавщині - відповідно 33.960.000 і 9.24 пуда.

Отже, навіть в умовах Першої світової війни, яка проорала, ніби чорним крилом, землі України, вона продовжувала експортувати хліб.

Справді, події 1917-1920 років в Україні значною мірою вплинули на розвиток сільськогосподарського виробництва, однак воно продовжувало забезпечувати своє населення достатньою кількістю хліба. Крім того, в селянських господарствах рік у рік залишалося чимало йото в запасах.

Британська господарська місія, повернувшись з поїздки в Україну, дала ось такий звіт про врожай в УНР за 1919 рік (у мільйонах пудів):

Пшениця

1919

Середні цифри за 1911 – 1915 рр.

Таврійська губернія

90

93,4

Херсонська

65

73,5

Катеринославська

65

73,5

Полтавська

60

41,6

Чернігівська

1,5

1,8

Київська

34,5

30,0

Харківська

52,5

44,8

Волинська

24

18,6

Подільська

42,5

39,6

Бесарабська

40

33,9

Разом

550

418,6

Старі запаси

200

 

Загалом

750

 

Урожай жита обраховувався на 288.000.000 пудів у порівнянні до середнього намолоту в 1911-1915 рр. у 262.000.000. На думку англійських експертів, разом з старими запасами в 100.000.000 пудів Україна мала 388 мільйонів цього збіжжя. (Воля.- 1920. - Т.1. - 4.10. - С.505.)

Такий хлібний потенціал України приваблював західних політиків, котрі, природно, розуміли: дешеве збіжжя тут можна буде завжди вирощувати вдосталь, коли тутешні хлібороби стануть вільними землевласниками.

Французький депутат Гео Жеральд у газеті "France et Uckraine" (1920 р.) зазначав, що "Україна і Біла Русь можуть прохарчити Францію, коли буде визнана їх незалежність.

Європа повинна допомогти у засобах руху. Один з цих засобів і є той шлях, який звуть "Атлантик - Чорне море", або "Лінія 45 широти", або "Європейський метрополітен". Українські кооперативи обіцяють доставити 5 мільйонів квінталів хліба, коли буде визнана незалежність України". (Воля. 1920. - Т.1. 4.12. - С. 607-608).

Та заангажована на відновленні "единой й неделимой России" тодішня так звана західна демократія не підтримала молодої Української держави, яка була, зрештою, потоплена більшовиками в крові.

Але не тільки загублено було Українську Народну Республіку. Світ втратив потужного вільного виробника хліба - українського селянина, котрий у майбутньому вже не міг розпоряджатися плодами своєї праці. Його навіть позбавили можливості нагодувати самого себе.

Його і дітей його почали морити голодом...

 

Голод 1921 – 1923 рр.

 

Протягом багатьох десятиліть у наших шкільних підручниках стверджувалося, що на початку 20-х років голод охопив лише район Поволжя. Саме так оголошувалося в той час і перед західним світом, звідки Ленін і його соратники просили продовольчої допомоги саме в названий регіон. Про те, що такий же голод охопив усю південну Україну, звідки масово вивозився хліб на північ і на експорт, Москва мовчала.

Про голод в Україні почав заявляти на весь світ уряд УНР в екзилі вже восени 1921 року. Так, у вересні 1921 року повноважний представник УНР Олександр Шульгин звернувся з проханням про допомогу голодуючому українському населенню до Нансена, а через місяць це питання місія УНР поставила в Парижі (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, далі - ЦДАВОВУ: Фонд 3696. - Опис 2. - Справа 438. - Аркуші 26-27, 44).

На жаль, тоді західний світ ще не пройнявся трагедією українського селянства, страшний голод продовжував поширюватися півднем України. До Катеринославщини, Запоріжжя та Донеччини наприкінці 1921 року додається Миколаївщина та Одещина. І на початку січня 1922 року кількість голодуючих тут сягнула 1890000 осіб, у березні - 3250000, в червні - 4103000 (там же: Ф.4. - Оп.1. - Спр.1328. - Арк.З6).

Охопивши такі величезні простори, голод спричинився до збільшення смертних випадків. Зокрема, якщо за січень-березень 1922 року в Херсоні народилося 918 осіб, то вмерло - 5405. У чотирьох містах Миколаївщини за цей період з'явилося на світ 1199 осіб, а пішло з цього - 7323. (Там же: Арк.Зб).

Представник допомогової організації Нансена капітан В.Квислінг, очевидець того голоду, засвідчив у своїй телеграмі в лютому 1922 року, що в Україні близько 7 мільйонів людей "вмирають з голоду в усьому страшному розумінні цих слів". Це, до речі, підкреслював Квислінг, без інших українських територій, до яких він відносив у першу чергу Кубань (Скандинавські вісті. - 1983. - 4.54. - С.14).

Та страшно стає від усвідомлення того, що хліб в Україні, не зважаючи на посуху, був. Його відірвали від голодного рота селянина, робітника, їхніх дітей, відправляючи за межі нашої землі.

Саме в ці страшні місяці 1922 року, коли різко зростає кількість голодуючих на півдні України (крім корінного етносу там зазнали лиха і німці, болгари, греки, чехи, шведи, молдавани, росіяни). Голова Раднаркому УСРР Християн Раковський погрожує англійському міністрові закордонних справ лорду Керзону припиненням поставок українського хліба, якщо Великобританія не знайде шляхів для замирення з Радянською Росією. І це в той час, коли для голодних дітей півдня України керівники УСРР випрошують від Американської організації допомоги (АРА) сто тисяч пайків (Там же: Ф.ЗЗЗ с/67. - Оп.1. - Спр.2. - Арк.54).

І ця благодійна організація в межах їй дозволеного намагалася допомогти голодним українцям, хоч постійно перебувала під недремним оком ЧК.

Комуністична влада, скориставшись з допомоги американців, потім, коли наприкінці 1922 року становище почало поліпшуватися, замість подяки їм, почала звинувачувати їх у спробі підриву устоїв влади робітників і селян.

Марксистсько-ленінська історіографія устами одного з її апологетів І.Л.Портного в його кандидатській дисертації "Провал антисоветской деятельности АРА на юге Украины (декабрь 1921 г. - июнь 1923 г.)" намагалася довести діяльність цієї благородної організації як виключно спрямованої "для ликвидации Советской власти под видом так называемой "помощи" (Одесса, 1955. - С.5). І, мовляв, "Трудящиеся УССР правильно оценили соглашения Советского правительства с АРА й пресекли попытки агентов американского империализма использовать "костлявую руку голода" для своих преступннх замыслов свержения Советской власти и реставрации капитализма (С.12.). В многочисленннх резолюциях, принятых на общих собраниях и митингах в конце 1922 - начале 1923 г., трудящиеся УССР осудили антисоветские происки АРА й выразили свою горячую благодарность Коммунистической партии и Советскому правительству, великому русскому народу и другим народам нашей Родины за помощь, оказанную в ликвидации голода и его последствий, в восстановлении народного хозяйства республики". (Там же. - С.12).

 

Документи

 

Шифрограма із БТС

 

Постановлением Политбюро Цека от 19-го сентября 20 года по вопросу о продналоге и помольном сборе Украины принято следующее решение: для сбора остается во всей силе цифра пятьдесят семь миллионов пудов. Поэтому настаиваем, чтобы единственная минимальная цифра для хлеба подлежащего вывозу в РСФСР, считалась пятьдесят семь миллионов пудов, два раза в месяц сообщали о том, как идет работа, в особенности обратить внимание на немедленное увеличение числа вагонов, ежедневно посылаемых Украиной для РСФСР №6577 тчк №254/ш

СЕКРЕТАРЬ ЦЕКА РКП МОЛОТОВ

Зашифр. Ронис

Расшифр. Петровская

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.20. - Спр.397. - Арк.20.

 

К ВОПРОСУ О ВЫВОЗЕ ХЛЕБА ИЗ УКРАИНЫ

 

Указания Председателя Российско-Украинской делегации т.Иоффе о возможности предоставить Латвии хлеб в обмен на нужные нам товары вызвали веселое настроение у местных публицистов. Насмешками отделаться, конечно, легче всего. Очевидно, что эти господа совершенно ничего не знают о продовольственном положении Украины и даже не знают, что в обмен на медикаменты и сельско-хозяйственные машины и орудия итальянцы уже вывезли из Одессы несколько сот тысяч пудов хлеба. А из Черноморских портов /Одессы, Николаева, а теперь и Бердянска, Мариуполя/ можно вывезти миллионы пудов хлеба без всякого ущерба для местного потребления. Как известно, район Черноморского побережья является одним из самых плодородных и все последние годы урожай был хороший. Мне пришлось незадолго до моего назначения возглавить мирную делегацию и бывать и в Николаеве, и Одессе, этих двух крупнейших хлебных портах, и я мог ознакомиться с фактическим продовольственным положением этих двух губерний. Тут я должен отметить, что распространяемые петлюровцами слухи, будто бы Херсонская губерния /теперь Одесская и Николаевская/ охвачены сплошными восстаниями, являются чистейшей выдумкой. Наоборот. Одесская и Николаевская губернии являются одними из наиболее спокойных. За все время там только несколько дней буйствовала у северных границ губернии шайка петлюровского агента Тютюнника, очень быстро ликвидированная. В Одесской и Николаевской губерниях проделана большая работа по организации беднейших крестьян. Я присутствовал в Одессе на Губернском съезде /незаможных /несостоятельных/ селян /400 делегатов/, происходившем в начале октября, и убедился в том, как крепко связали беднейшие элементы села свою судьбу с судьбой советской власти. На призыв: незаможный на коня, один Одесский уезд в несколько дней дал более 500 добровольцев на собственных лошадях. И это настроение крестьянства как нельзя лучше сказывается на проведении хлебной разверстки. На Одесскую губернию наложена разверстка в 22 миллиона пудов хлеба и к началу октября уже было ссыпано более 3-х миллионов пудов. Дальнейшая ссыпка тормозилась за переполнением всех элеваторов и хранилищ. То же самое в Николаевской губернии: на которую разверстка падает около 36 милл. И эта разверстка будет выполнена. Ясно" что такое количество хлеба нельзя будет в короткое время перевезти по железным дорогам в потребляющие губернии, да это и не потребуется, так как Черниговская, Харьковская и Донецкая губ. удовлетворяются за счет ближайших к ним губерний - Полтавской, Екатеринославской и Александровской /особенно хлебные уезды Мелитопольский и Днепровский/. Таким образом Одесская и Николаевская губ. дадут нам значительное количество миллионов хлебных излишков, которые мы должны будем обменять на так необходимые нашему крестьянству орудия и товары.

Таково положение дел и я уверен, что без всяких задержек Латвия могла бы получить из Одессы или Николаева несколько сот тысяч пудов хлеба в обмен на товары, при условии предоставления латвийского тоннажа, и исходатайствования самой Латвией гарантий этих транспортов.

Несмотря же на то, что охотников на этот хлеб много, Украина готова была бы, во имя установления добрососедских отношении со своими ближайшими соседями, дать им преимущество в известных отношениях. Но для этого, конечно, прежде всего необходимо было бы, чтобы Латвия отказалась от своей политики признания и поддержки Петлюры, которого в ближайшее время несомненно постигнет участь Врангеля, и вступила в нормальные договорные отношения с У.С.С.Р.

ЧЛЕН РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПО ПЕРЕГОВОРАМ С ПОЛЬШЕЙ

ЦДАВОВУ: Ф.4. - Оп.1. - Спр.14. - Арк.1-3.

 

ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ВСЕМ ГУБКОМАМ

 

Дополнение к нр. 8. Продовольственное положение России, особенно Москве, Питере, с каждым днем становится все тяжелее. Единственная надежда до нового урожая на Украину Цекаеркапе предложил в ударном порядке дать десять миллионов пудов хлеба. На почве трудзатруднений в России главным образом среди железнодорожников наблюдается недовольство, которое перебрасывается на Украину. Среди железнодорожников Южных и Донецких дорог, а также в Киеве имеется тенденция к волнениям. Необходимо во что бы то ни стало выполнять наряд для Москвы и Питера. Это тем более необходимо, что в июне предстоит Третий Конгресс Коминтерна. Напрягите силы. Бросьте работников на село, усильте продработу, особенно в местах, где продразверстка не закончена. Цека бросил группу ответственных работников в ударные губернии. Усильте агитпропагандистскую работу устно и в печати, также особое внимание обратите на разъяснение рабочим необходимости поддерживать соввласть в борьбе с голодом и разрухой. Особенно направьте внимание на массовую работу среди железнодорожников тчк

СЕКРЕТАРЬ ЦЕКАКАПЕУ Д.ЛЕБЕДЬ

НР 12/ш 15/У-21 года

С подлинным верно:

Зав. секретно-Директивной частью Цека

ЦДАГОУ: ф. - Оп.20. - Спр.397. - Арк.13.

 

 

 

ХАРЬКОВ ЦК КПУ

 

ИЗ ВОЕНШТАРККА 2415/СК 100 27 40 СРОЧНО СЕКРЕТНО

 

Расшифрованная копия Чубарю и Фрунзе

Москва 27/6 21-1 семьдесят восемь Исх: №588

Постановлением ЦЕКА 25 июня о продзаготовке на Украине считать тов.Фрунзе и Чубаря наряду с тов.Владимирским ответственными за проведение задания, данного Украине, доставить Москве до нового урожая четыре миллиона пудов хлеба.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦЕКА Р.К.П. МОЛОТОВ

78 №3487/122 ш

Зашифровал Липатов

Расшифровала Д.Петровская

28/VI-21 г.

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.20. - Спр.397. - Арк.З

 

ХАРЬКОВ МОСКВЫ КРЕМЛЯ 10929/0736. ЛИТ. А 112, 8/7, 12/7

 

Харьков 3 адреса ЦК Украинской Коммунистической партии

копия Предсовнаркому Раковскому

копия Укрнаркомпрод Владимирову

По трем адресам дежурн. комиссару для немедленной передачи

Принята 8/УП 1921 г.

 

Ввиду исключительной остроты продкризиса парализующего хозяйственную жизнь республики зпт исключающего возможность снабжения самых важных ударных потребителей зпт угрожающего осложнениями второго июля принято постановление обязать ЦК Украинской партии принять все меры вывозу Укрнаркомпродом на базы РСФСР не менее семидесяти четырех вагонов хлеба ежесуточно тчк указанная цифра является крайним минимумом необходимым (для) экстренного облегчения создавшегося положения тчк учитывая всю необходимость точного выполнения настоящего задания просьба напрячь усилия правлением партийных рабочих организаций проведению полном объеме постановление ЦК РКП являющегося задачей исключительного политического значения тчк ходе выполнения просьба ежедневно осведомлять прямому проводу ЦК РКП зпт совнарком зпт наркомпрод тчк.

 

НР0736 ПРЕДСОВНАРКОМ ЛЕНИН ЦК РКП МОЛОТОВ

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.20. - Спр.397. - Арк.1-2.

 

ДИРЕКТИВЫ ПЛЕНУМА ОРГБЮРО

И РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Поручить оргбюро проследить в десятидневный срок отправку всех предназначенных для собирания продналога на Украине партийных работников.
  2. Предложить бюро фракции ВЦСПС в двухнедельный срок выполнить наряд на тысячу рабочих для украинской милиции.
  3. Предложить Реввоенсовету республики, Наркомтруду и Наркомвнуделу в двухнедельный срок произвести вербовку среди бывших красноармейцев и молодых крестьян в голодных губерниях для влития их в украинскую продовольственную милицию. Определить их число не меньше, как двадцать тысяч.
  4. Предложить Чусоснабарму и ВСНХ отпустить, кроме 10.000 комплектов, еще до 50.000. В случае готового обмундирования отпустить необходимый материал для заготовки на месте. Срок - недельный.
  5. Предложить секретариату ЦК следить за скорейшей переброской 25.000 п.бумаги для продполитработников на Украине.

 

Х.РАКОВСКИЙ, М.ФРУНЗЕ.

С подлинным верно:

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.20. - Спр.397. - Арк.7.

 

ТЕЛЕГРАММА ЛИТ "А"

 

ВСЕМ ГУБКОМАМ

ЦЕКАКАПЕУ получена следующая телеграмма двоеточие три адреса

Харьков ЦЕКАКАПЕУ Лебедю копия Совнарком Чубарю копия Командвойскукр Фрунзе

Предлагаем первое усилить продаппарат Украины войсковой силой второе в виду тяжелого предположения центра предписать Укрнаркомпроду довести погрузку хлеба Центру до 100 вагонов каждый день отчет ходе выполнения ежедневно по телеграфу Предсовнарком Ленин секретарь ЦЕКА Молотов кавычки тчк

Во исполнение указанной директивы для облегчения сильно обострившегося предположения Москвы ЦЕКАКАПЕУ предлагает секретарям Губкомов ежедневно требовать отчета Продорганов что ими сделано во исполнение задания и регулярно информировать ЦЕКА тчк Усильте еще коммунистами продработу сняв советских учреждений тчк

Сообщите всех принимаемых Вами мерах тчк НР 66/М

 

СЕКРЕТАРЬ ЦЕКАКАПЕУ ЛЕБЕДЬ

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.20. - Спр.397. - Арк.8.

 

ПРОТОКОЛ №6

 

Заседания Политбюро ЦК КП/б/У от 13 января 1922 г.

Присутствовали: члены Политбюро тт. Лебедь, Иванов А., Раковский, Мануильский члены ЦК тт.Гольцман, Косиор, канд. в члены ЦК т. Хоречко.

Слушали: 3. Информация т. Раковского.

Постановили:

г) Утвердить соглашение, заключенное т. Раковским с АРА и Комитетом Нансена, об оказании помощи голодающим Украины и предложить т.Раковскому провести его через СНК.

Поручить ВУЦИК выпустить обращение, аналогичное Российскому, о содействии АРА и Комитету Нансена.

Поручить т.Раковскому и Манцеву принять меры против возможного шпионажа со стороны сотрудников АРА и Комитета Нансена.

Поручить СНК и УЭС принять все вытекающие из соглашения мероприятия, и выработать план распределения помощи среди голодающего населения.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПУ

ЦДАГОУ: ф.1. - Оп.б. - Спр.29. -Арк.б - 6 зв.

 

ПРОТОКОЛ №10

 

Заседания Политбюро ЦК КП(б)У от 23 января 1922 г.

Присутствовали члены Политбюро: тт.Петровский, Раковский, Иванов А., Лебедь, члены ЦК тт.Скрыпник, Владимиров.

Слушали: 2. Телеграмма ЦК РКП о посылке на Украину т.Фрумкина и заявление т.Владимирского об отставке.

Постановили:

а) Отставку тов. Владимирского отклонить.

б) Дать строжайшую директиву всем Губкомам закончить сбор продналога к 1-му марта.

в) По приезде тов. Фрумкина создать тройку из тт. Мануильського, Владимирова и Фрумкина, ответственную как за вывоз хлеба в Россию, так и за продовольственное положение Украины.

г) Поручить тт. Раковскому, Мануильскому послать в Москву мотивированную телеграмму.

Слушали: 5. О сборе золота и серебра с церквей в пользу голодающих.

Постановили: В подтверждение постановления Политбюро от 21 января

а) Не препятствовать крестьянам для удовлетворения местных семенных и продовольственных нужд собрать золото и серебро с церквей.

б) Предложить Уп. НКфину, НКВД и Уп. НКВТ выработать и дать на места соответствующие инструкции.

в) Дать директиву Губкомам широко оповестить в прессе об имевших место в Мелитопольском уезде случаях сбора крестьянами золота и серебра с церквей.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПУ Д.МАНУИЛЬСКИЙ

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.6. - Спр.29. - Арк. 16 зв. – 17

 

ПРОТОКОЛ №14

Заседания Политбюро ЦК КП(б)У от 1 февраля 1922 г.

Присутствовали: члены Политбюро тт. Мануильский, Фрунзе, Иванов А., Лебедь. члены ЦК тт. Косиор, Угаров, канд. в члены ЦК тт. Хоречко, Владимиров, Член Наркомпрода РСФСР т.Фрумкин.

Слушали: 1. Вопросы т.Фрумкина.

Постановили:

4. Установить минимальный размер отправки хлеба в пределы РСФСР с февраля месяца в количестве восьми миллионов пудов.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б)У Д.МАНУИЛЬСКИЙ

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.6. - Спр.29. - Арк. 24-25

 

ПРОТОКОЛ №17

 

Заседания Политбюро ЦК КП(б)У от 10 февраля 1922 г.

Присутствовали члены Политбюро тт. Мануильский, Лебедь, Иванов А., Кузнецов, Затонский, Косиор, члены ЦК тт. Кон, Угаров, Скрыпник, Клименко, канд. в члены ЦК тт. Владимиров и Хоречко,

члены ЦКК тт. Пакко и Затон.

Слушали: 4. О посылке миссии в Америку.

Постановили: Ввиду значительного количества в Америке и Канаде эмигрировавших туда украинцев и галичан высказаться принципиально за посылку миссии в Америку и Канаду с целью поднять среди Украинских и Галицких рабочих и крестьян усиленную кампанию за оказание помощи голодающим Украины. Председателем миссии наметить тов.Затонского с оставлением его Председателем Кооперативного Совета.

Считать возможным включить в состав миссии проф. Грушевского.

Всю техническую работу по подготовке миссии поручить тов. Иванову А.

Слушали: 13. О пайках для селянских работников.

Постановили:

Считать необходимым обеспечение партийных работников на селе. Поручить Секретариату выяснить с т.Владимировым необходимое количество пайков и провести в Советском порядке.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПУ Д.МАНУИЛЬСКИЙ

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.6. — Спр.29. — Арк. 31

 

ПРОТОКОЛ №23

 

Заседания Политбюро ЦК КП(б)У от 1 марта 1922 г.

Присутствовали члены Политбюро тт. Мануильский, Иванов А., Косиор, Кузнецов и Затонский, члены ЦК тов. Скрыпник, канд. в члены ЦК тов. Владимиров.

Слушали: 6. Телеграмму т. Манцева о сокращении пайков для ВУЧК до 6954.

Постановили:

Послать в Политбюро ЦК РКП с копией т.Манцеву телеграмму следующего содержания: Заслушав телеграмму т.Манцева о предстоящем сокращении пайков для органов ЧК на Украине, Политбюро ЦК КПУ постановило: Обращаться с настоятельной просьбой в Политбюро ЦК РКП об оставлении для ВУЧК нормы в 18000 пайков, сообщив, что за январь ВУЧК по постановлению ЦК РКП произведено сокращение с 33000 до 18000 пайков, куда входит охрана транспорта и границ и указав на чрезвычайно неблагополучное состояние границ, о чем говорят доклады всех товарищей, обследовавших границы, на скопление крупных банд на Румгранице, на несомненные данные о существовании подпольных петлюровских организаций, готовящихся к выступлению весной, на увеличение уголовного бандитизма в городах на почве голода и на сокращение милиции.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК Д.МАНУИЛЬСКИЙ

ЦДАГОУ: ф.1. - Оп.6. — Спр.29. -Арк. 42

 

history.univ.kiev.ua


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article Злочини комунізму. Ч.2
Сергійчук Володимир Іванович

  11-22-2006    Views: 1540   
article Злочини комунізму. Ч.3
Сергійчук Володимир Іванович

  11-22-2006    Views: 653781   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4