ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Стежками століть .: Злочини комунізму. Ч.2

Злочини комунізму. Ч.2

Сергійчук Володимир Іванович

 

Як нас морили голодом (Ч. 2)

 

Голод 1932 – 1933 рр.

Цю трагедію для України можна було вже передбачувати в 1925 році, коли ХVI з’їзд більшовицької партії взяв курс на індустріалізацію. Вона мала здійснюватися за рахунок села, для чого і було ухвалено невідповідність цін на промислові та сільськогосподарські товари.

За підрахунками радянських економістів через штучно встановлену різницю цін на товари промисловості й сільського господарства з метою викачувати гроші на розвиток індустрії, головним чином у Росії, українське селянство втрачало щорічно 300 мільйонів золотих довоєнних карбованців, що становило 20 карбованців на десятину посівної площі. Іншими словами: якщо український селянин до першої світової війни міг придбати якийсь промисловий виріб за 1 пуд збіжжя, то тепер мусів віддавати за те ж 4-5 пудів хліба. (Тризуб. — 1929. 4.18. — С.4.)

Швейцарська "Journal de Geneve" (23.02.1929 р. Ч.55) ось таким чином коментувала подорожні нотатки американського фермера Тома Кампбела, який знайомився з проблемами хліборобства в СРСР. "Поки українець бачить, що він працює "pour le roi de Prusse", хазяїна з Кремля, поки лишки, що він продукує, конфіскуються або купуються по такій ціні, що не оправдовує зайве зусилля, поки навіть успіхові, що він мас, заздрять, поки придбання худоби для роботи автоматично його ставить в класу т.зв. "куркулів", — звичайно, він не йтиме до розвитку продукції, ніщо його до цього не підштовхує, навпаки, це все підрізує йому всі можливості".

Але зробіть селянина вільним, дайте йому легкий режим... капіталістичний, коли клієнт згодний платити за те, що він братиме, коли продавець має право поставити свою ціну, і ви побачите велику зміну. Тоді більше не буде виключно лихого підсоння, дефіцитного до врожаю, голоду. Елеватори Одеси наповняться знову, і українське зерно знов попливе через протоки до Європи, так, як передрікає Кампбел. І в Женеві робітник купуватиме кіло хліба за 25 чи 30 сантимів, як і перед війною, бо з цікавими, в докладах Канади й Сполучених Штатів, з спекулятивними цінами, що їх диктують великі американські хлібні "poolsin", зіткнуться помірковані ціни, що їх запропонує селянин із Східної Європи, який буде радий продати із заробком, що його так довго йому відіймали”. (Цитата за: Тризуб.-1922 р.-Ч.12.-С.18).

Але комуністична влада не збиралася робити українського селянина вільним. Вона навіть у неврожайний 1928 рік змусила його перед жнивами торішні запаси державними цінами, що прирікало наших хліборобів на голод. Але факт його Уряд УСРР визнав лише в листопаді, повідомляючи, що в Україні є 76 неврожайних районів з 732.000 селянських господарств (Пролетарська правда. — 1928. —13 лист.).

Про становище українських селян після неврожаю 1928 року засвідчує і лист із Ставропілля, опублікований 1929 р. — Ч.16-17), "Херсонських людей наїхало сюди до нас гибель, тут їмують багато коней, а то й так з семействами наїхали та зімуються тут. Котрий явиця сюди, то просто непохожий на чоловіка, а на якесь опудало. Росказують про своє життя, що така біда, що хоч живими закопуйся в землю; в кого була яка коняка, повозка, молотилка, упраж, килими, рядна все сюди до нас повивозили на продаж. Суша в Херсонські та Тавричеські г.г. була така, що через пилюгу й світа не видко. Хліб зовсім не вродив, а здирства безперестанні. У нас буцім вродилось, але все одно не стане, бо щодня їздять по хатах наші хлібозаготовителі - і дай, дай хоч трісни та дай; молоти не дозволяють, а мелене – висівати, “їж, мужло прокляте, з висівками”. Оце недавно один дядько висказався на проти цього, то його зараз заарештовано, а він сказав їм: судіть мене, висилайте куди хочете, тільки не туди, де люди свободою не пользуються, такою, як оце ми в СССР. Хліб, який уродив тепер, влада забрала до чиста, і на насіння не лишила, а обіцяє видать нам якесь чистосортне; люде приїзжжі покупили собі тут потрохи хліба до дому для сімейства, пуда по два, по три, то пишуть, що в Знаменці у них відібрали той хліб; не дозволяє влада провозити нізвідки хліба і сама не дає голодающим, просто хоч пропадай. При тім єдинолічним хліборобам не дають хлібопашити, а заганяють силою в комуну, а в комуні хто пробуде та вирветця, то проклинає на чому світ стоїть того, хто цюю комуну та совітську власть видумав”.

Щодо допомоги голодуючим, – зазначав Голова ВУЦВКу Петровський у грудні 1928 року, – ми розраховували, що на цю мету треба асигнувати 67 млн. карб., проте нам врізали до 42 млн. карб., але й це хочуть тепер урізати й не додати ще 5 млн. карб., про які говорив тов. Порайко”.

Українська влада змушена була за таких умов бути співорганізатором голоду, свого народу, оскільки не могла сама затверджувати навіть свій бюджет

Тоді ж той же Петровський констатував, що з своїм 30-мільйонним населенням Україна за багатсьвами “майже дорівнює Франції, а бюджет її подібний до бюджету Московської губерніальної Ради – навіть 500 млн. не доходить” (“Комуніст”, 1928 р. – Ч.284). Важко сприймати це визнання найвищої посадової особи нібито “самостійної” УСРР, але й справді, виробляючи хліб, Україна залишалася без нього, прирікаючи своїх громадян на черговий голодомор. А він, Петровський, заспокоював себе й своїх соратників тим, що, мовляв, за "царизму таке лихо призводило до більшої смертності сільського населення".

Природно, що насильницька колективізація, яка почалася масово з 1929 року, остаточно розвалила українське село й відкрила дорогу ще страшнішому голодомору 1932-1933 років. Він повинен був поставити нашого хлібороба не лише власне в Україні, але й на всіх українських етнічних територіях — у першу чергу на Кубані, Ставрополлі, Вороніжчині...

Саме під приводом невиконання хлібозаготівель на Кубані Москва 14 грудня 1932 року заборонила українізацію там. А наступного дня ЦК ВКП(б), і РНК СРСР ухвалили постанову, підписану також Сталіним і Молотовим, про негайно призупинення українізації на Далекому Сході, в Центрально-Чорноземній області й Казахстані (ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.5282. — Арк.4.)

Ось чому треба погодитися з словами американського дослідника Чемберлена, що Радянський уряд послугувався голодом як засобом національної політики в безприкладних розмірах, щоб знищити тих, що ставили опір його політиці". (Цит. за: Тризуб, 1934. — Ч.34).

Уважне вивчення документів, багато з яких друкуються вперше; дає можливість усвідомити: голодомор планувався з Москви, а українські більшовики були слухняними виконавцями вказівок Кремля. Це підписи тих, кого нам представляли жертвами сталінізму, стоять на постановах про знищення України голодом.

У 1932-1933 роках, коли бракувало в Україні хліба, більшовицька влада не припиняла його експорту: його вивезено відповідно 1,72 і 1,68 мільйона тонн. Можна погодитися з тією думкою, що цей експорт практикувався не тільки для того, щоб придбати необхідні машини чи матеріали, а й з метою справити за кордоном враження про достатню кількість хліба в Радянському Союзі. Одначе, як тільки минув голод, експорт хліба одразу ж зменшився – 770 тисяч тонн у 1934 році, тобто більш як у два рази менше.

А хто добивався, аби опухлі українські селяни виконували в повному обсязі всі продовольчі поставки Москви, Ленінграду, Криму (він тоді був у складі Росії), іншим регіонам СРСР, організовуючи навіть спеціальні “червоні обози”?

Пропоновані архівні матеріали чітко називають нам цих “героїв” системи, людям, як правило, з нижчою освітою.

Саме ці так звані вожді, намагалися замовчати перед світом страхіття голодомору в Україні. На жаль, повторювали вслід за ними казки про заможне життя в Україні і Ромен Ролан, Анрі Барбюс, Бернард Шоу…

Кричала криком лише українська діаспора.

Представник уряду УНР екзилі проф. Олександр Шульгин, змалювавши жахливу картину голоду в Україні, звертався з таким проханням до Хлібної комісії, яка була створена Лондонською економічною конференцією: “В час, коли дорадчий комітет має встановити кількість збіжжя, яке СРСР має вивезти за кордон, ми просимо во ім’я гуманності заперечувати проти будь-якого вивезення їстивних продуктів і особливо хліба з СРСР. Цей хліб по праву належить тим, хто його сіяв і хто нині вмирає з голоду – селянам України і Кубані. З свого боку ми рішуче протестуємо проти такого вивозу, який ми не можемо інакше кваліфікувати як злочинним". (Тризуб, 1933.— Ч.34. — С.12).

Та світ лишався глухим. І вмирали мільйони українців. Як і болгари, греки, молдавани, німці (грошову допомогу останнім з Німеччини влада змушувала останніх передавати у фонд Міжнародної організації пролетаріату), поляки, росіяни, чехи, шведи…

Скільки українського народу прийняла наша земля в 1932-1933? Уже, мабуть, ніхто точно і не скаже. В моєму рідному селі на Житомирщині спробували встановити кілька жертв за спогадами літніх людей. Та пам'ять уже підводить тих небагатьох старожилів, що вижили в той страшний час. Але ми мусимо пам'ятати про кожного, кого змусили загинути страшною смертю...

 

ДОКУМЕНТИ

 

8.VI. – 1931 Р. ОКРЕМА ТЕКА

НА ГОЛОСУВАННЯ ОПИТОМ

 

ПОЛІТБЮРО

(Протокол № 39, арт. 2)

 

Слухали: про директиву парторганізаціям про виселення куркулів

Ухвалили: запропонований проект телеграфної директиви парторганізаціям виселення куркулів затвердити (див. додаток)

Наслідки голосування:

т.т. Косіор, Чубар, Балицький, Петровський, Терехов, Чувирін, Якір, Шліхтер — "за"

Витяги: Послано телегр. у вадпов. РПК через ГПУ

Опросом чл. ПБ

Совершенно секретно

По переводу

 

ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯМ РАЙПАРТКОМОВ

 

Данные о ходе подготовки к выселению кулачества сигнализируют о том зпт что в ряде мест районные партийные организации недооценивая политической значимости и серьезности этого вопроса зпт не уделяют достаточного внимания работе по выселению тчк

Несмотря на указания ЦК зпт в ряде районов зпт где выселение уже фактически началось зпт вокруг этого вопроса не мобилизовано широкое мнение партийной и советской общественности зпт колхозных масс и бедняцко-середняцкого актива тчк

Вследствие отсутствия и слабости массово-политической разъяснительной работы зпт отмечаются факты усиленного распространения различных провокационных слухов зпт связанных с выселением зпт вызвав в ряде мест панические настроения в кругах середнячества тчк

Под влиянием этих провокационных слухов в некоторых селах зафиксированы случаи бегства середняков опасающихся выселения тчк

Слабый контроль и руководство деятельностью низовых советских органов приводит к перегибам и искривлениям зпт допускаемым отдельными сельскими активистами зпт что также вызывает отрицательные настроения села тчк

В соответствии с ранее данными указаниями необходимо в кратчайший срок принять решительные меры обеспечивающие проведение вокруг выселения кулачества массовой разъяснительной работы зпт а также максимально усилить контроль и руководство низовыми советскими органами зпг принимающими участие в выселении зпт немедленно пресекая и исправляя допускаемые перегибы и искривления тчк

Особое внимание должно быть обращено на тщательную проверку состава выселяемых зпт включая в них действительно кулацкие элементы и не допуская выселения по одним лищь формальным признакам зпт как лишение избирательных прав зпт наличие твердого задания и тому подобное тчк

Особое внимание также обратите на то зпт что применяемые к кулаку мероприятия не были распространены на середняка и бедняка зпт например зпт выселение середняков и бедняков зпт не желающих вступать в колхоз зпт выступающих против местных органов и тому подобное тчк

Необходимо обеспечить зпт чтобы в число выселяемых не были включены хозяйства зпт члены которых имеют особые заслуги перед Советской властью зпт а также в составе которых имеются члены партии и комсомола зпт бывшие красные партизаны зпт военнослужащие скобка красный комсостав или рядовые красноармейцы скобка тчк

Необходимо установить контроль за действительным обеспечением кулацких хозяйств трехмесячным запасом продовольствия зпт минимальным инструментом скобка топоры зпт лопаты зпт пилы скобка сельхозинвентарем и одной тире двумя лошадьми на каждые пять выселяемых хозяйств тчк

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(Б)У С.КОСИОР

"За"

Балицкий

Чубар

Петровський

Якир

Перехов

Чувырин

Шлихтер

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп. 16. — Спр. — Арк.

 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(6)У

т. КОСИОРУ

 

Уважаемый тов. Косиор. Марковская парторганизация Луганщины приняла на себя величайшую ответственность в разрешении поставленных задач партией в области реконструкции сельского хозяйства и отсюда разрешение зерновой проблемы.

В 1929 г. по нашему району валовой сбор сельскохозяйственных продуктов выражался в 2250000 пудов. В 1929 г. дали стране товарных излишков 535000 пуд., а в 1930 г. валовой сбор сельскохозяйственных продуктов в районе выражается в 3500000 пуд.

В этом же году (в) хлебозаготовительную кампанию даем государству 1170000 пуд. товарного хлеба, т.е. на 109% чем в прошлом году.

Но я хочу сказать не это, сейчас темп выполнения хлебозаготовок по району прямо таки нужно их расценивать оппортунистически, несомненно форсирование темпов хлебозаготовок зависит от того, как поставлена массовая работа, как проводим нажим на кулака и тд.

Но также очень много мешает выполнение хлебозаготовок и такие безобразия, о которых я хочу вам доложить: станционные ссыппункты Кантимировка и Зориновка на территории Ц.Ч.О. по несколько дней не принимают хлеб, давая официальные распоряжения нашим заготовителям телеграфом, чтобы прекратить вывоз хлеба на ссыппункты на 3-4 дня, имели место случаи, когда нами отправленный обоз с хлебом возвращался обратно в село, ссыппункт не принимал.

Лично я ездил 2 раза на элеватор станции Кантемировка выяснить положение. Заведующий элеватором заявил, что на ссыппункте 1500 тонн экспортного хлеба лежит в течении нескольких дней и не отгружается несмотря на то, что имеет ряд категорических телеграмм "молния" грузить экспорт хлеба в Кининзберг и т.д.

Нами внутри района через глубинные пункты заготовлено 100000 пуд. хлеба, исчерпаны все складские помещения, внутри положение катастрофическое, о чем считаю необходимым доложить Вам, эти безобразия не единичные, а повторяются и дальше.

Однако это положение не дает нам права объяснять медленный темп хлебозаготовок, объективной причиной.

Зная, что Партия не приспосабливается к объективным условиям, а умеет на них влиять, их изменять, находить наиболее выгодную для себя комбинацию объективных условий.

 

С КОММУНИСТИЧЕСКИМ ПРИВЕТОМ СЕКРЕТАРЬ МАРКОВСКОГО РАЙПАРТКОМА (БАРЫШЕВ).

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.3541. Арк.127

 

С. СЕКРЕТНО

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(6)У ТОВ.КОСИОРУ

Дорогие товарищи!

Согласно постановления ЦК от 20 сего мая по Вашей республике должно быть проведено выселение 30.000 кулацких семейств в Уральскую область.

В виду имеющихся фактов грубых ошибок в деле выселения кулаков (механический подход к отбору выселяемых, ряд случаев явных антисередняцких перегибов) ЦК предлагает Вам установить тщательное наблюдение за ходом выселения и немедленно принять все меры к тому, чтобы обеспечить правильное его проведение.

Проверьте тщательно состав выселяемых, включая в них лишь действительно кулацкие элементы и не допуская выселения по одним лишь формальным признакам, как лишение избирательных прав, наличие твердого задания и т.п. Особое внимание обратите на то, чтобы применяемые к кулаку мероприятия не были распространены на середняка и бедняка, как, например, выселение середняков и бедняков, не желающих вступать в колхоз, выступающих против местных органов и т.п. Необходимо обеспечить, чтобы в число выселяемых не были включены хозяйства, члены которых имеют заслуги перед Советской властью, а также в составе которых имеются члены партии и комсомола, красные партизаны, военнослужащие (красный комсостав или рядовые красноармейцы). В виду того, что кулацкие хозяйства, которые не имеют в своем составе трудоспособных мужчин (исключая хозяйства, направляемые к ранее выселенному главе семьи), не могут быть ) хозяйственно использованы на местах переселения, примите меры к недопущению выселения таки хозяйств. Во всех случаях перегибов и извращений в ходе выселения привлекайте виновных к строжайшей ответственности.

Наряду с этим Вам необходимо установить контроль за действительным обеспечением выселяемых кулацких хозяйств трехмесячным запасом продовольствия, минимальным инструментом (топоры, лопаты, пилы и др.), с.х. инвентарем и 1-2 лошадьми на каждые 5 выселяемых хозяйств.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(Б) (ПОСТЫШЕВ)

№ 113/43/с

29.V-31 г.

ЦДАГОУ: Ф.1— Оп.16— Спр.8— Арк. 86-87

 

БРИГАДА

ЗАПАДН. ОБЛАСТИ ПО ОТГРУЗКЕ ХЛЕБА

 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ

7/11-32 г. КП(б)У г. Харьков

 

Западной области из Украины недогружено в январе м-це муки ржаной — 6.504 тонны и ржи — 2015 т. Кроме того, на февраль дополнительно занаряжено муки ржаной 11.300 т.

В связи с перебоями в снабжении хлебом рабочих заводов и лесоразработок, вызванными отмеченным недогрузом, Запобком и Запоблисполком командировали на Украину бригаду для форсирования отгрузки хлеба.

Однако контора Союзхлеба (Українська — B.C.) даже после нашего обращения в Наркомснаб, Совнарком и ЦК Украины, отказалась выполнить недогруз января и отгрузить по февральским нарядам. Она сделала распоряжение отгрузить в счет этих нарядов в феврале только тысячу тонн ржаной муки, что составляет лишь 5% причитающегося. Бригада считает это прямым срывом снабжения рабочих заводов и лесоразработок, а также подрывом хода заготовок технических культур и категорически протестует против отказа выполнять наряды по отгрузке хлеба в Западную область.

Бригада заявляет, что организации Зап.обл. не были информированы о перспективах выполнения Украиной хлебных нарядов и поэтому не могли принять мер, обеспечивающих бесперебойное снабжение хлебом. В результате по вине Украинских организаций в Западной обл. катастрофически нависает угроза полного срыва снабжения хлебом.

Доводя об изложенном до сведения ЦК КП(б)У, бригада просит ЦК своим вмешательством устранить отмеченную ненормальность и обеспечить немедленное выполнение январского недогруза и урегулирование вопроса через Всесоюзные организации о выполнении февральских нарядов.

Приложение: копия справки Союзхлеба (Укр. конторы — В.С.) от 4/11-32 г.

 

БРИГАДА ЗАП.ОБЛ. ПІДПИС

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.5467. — Арк.75

 

Серия "К"

ТОВ. КОСИОРУ

 

По моему поручению было произведено предварительное ознакомление с состоянием Ново-Миргородского района. Информация тов.Беляева, ездившего в район для этой цели, говорит о том, что район находится в положении аналогичном Зиновьевскому (ниш — Кіроворгад). Приблизительно в полови сел района (всего сельсоветов в районе 2 едят павших лошадей, имеются опухшие недоедания. В таком состоянии находится 30 до 50 семейств в каждом сельсовете. Следует особо отметить контрреволюционную работу кулачества в молдавском се Мартоноша, выражающуюся в том, что тру умерших по несколько дней оставались незакопанными (таких фактов зарегистрировано 2). Местные власти и парторганизация относились к этому совершенно равнодушно, принимая никаких мер к ликвидации этой работы кулачества. Предложено снять председателя сельсовета и секретаря ячей! Секретарь райпарткома снят и вопрос дальнейшем его пребывании в партии передан в Контрольную Комиссию. Характерно, что план хлебозаготовок по этому селу выполнен всего на 44%.

Такое же положение констатировано и ряде сел (около 10) Хмелевского района и трех селах Ново-Архангельского района.

Кроме причин объективного поря) (неважный урожай, некоторое преобладание плана хлебозаготовок), необходимо отметить поведение партийных и советских организаций которые преступно проходили мимо подобного рода фактов, совершенно не принимая никаких мер к их ликвидации и не информируя об этом Облбюро.

Облснабу предложено срочно выяснить количество остронуждающихся семейств в этих районах и оказать немедленно продовольственную помощь.

Но продовольственные ресурсы области чрезвычайно ограничены, и я прошу,для оказания помощи этим районам отпуска хлеба в размере 2000 пудов в месяц.

 

З.IV.32 Г. МАЙОРОВ № 63 СС

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.

 

С.секретно

Копия

ОБКОМ В.К.П.(Б) ТОВ. ВАРЕЙКИСУ

 

Начиная с февраля месяца с.г. с рядом лежащих районов Украины начался приток граждан за покупкой, меной и выпрашиванием хлеба; в последние дни мешочники формальным образом наводнили район. Станция битком набита людьми, во всех селах ходят толпами люди, причем целыми семьями с маленькими детьми и дряхлыми стариками — положение с каждым днем становится еще больше угрожающим. До сего времени по крайней мере была угроза только со стороны морального действия на колхозников нашего района, но в данный момент начинает развиваться воровство и даже прямой грабеж: в селе Н.Марковке ночью на 31/ІІІ были сбиты замки от картофелехранилищ колхоза и забран картофель, а 31 на 1/ІV в селе Журавка приехала группа человек 20 в поле к буртам посадочного бурака — открыли бурт и прямо на подводах увезла бурак, причем сторожем было оказано сопротивление. Уже эти примеры заставили нас насторожиться, и мы дали указание усилить охрану колхозного имущесгва, особенно различных складов с продуктами и семенами. О действительно тяжелом голоде свидетельствует еще и такой факт: за последнее время в селе Кантемировка только за последние дни похоронено 12 человек, пришедших за хлебом с украинских соседних районов.

Но характерно то, что местные органы власти и партийные организации голодающих районов, судя по информации Пред. РИКа Марковского района, ничего не делают, чтобы как-то организованно послать на работу лишние рты и руки — (небольшие наряды на рабсилу не выполнены), а между тем люди — основная масса колхозников самотеком идут искать работу и хлеб. Мы бороться с этим наводнением голодающих при бездействии их местных руководителей бессильны.

Такое положение не только по Кантемировскому, но (и) Ольховатскому, где я работал, Россошанскому и др. южным районам (Центрально-Чорноземної області — В.С.).

Убедительная просьба к Вам, тов.Варейкис, договориться с Харьковским обкомом о том, чтобы вопрос об организованной даче голодающим работы, а отсюда и хлеба был разрешен немедленно, только в этом можно найти выход.

В порядке социалистической помощи мы на бюро РПК решили дать 1500 центн. пшеницы на посев Марковскому району, оторвав это количество от нормы высева по 5 килограмм с гектара (по заключению агронома без ущерба для урожая).

Завтра во время пленума думаем поговорить с секретарями колхозных ячеек с расчетом дать все возможное на помощь украинским районам.

 

С КОМ. ПРИВЕТОМ — СЕКРЕТАРЬ КАНТЕМИРОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(Б) (ЖУРИЛОВ)

1 апреля 1932 года. Верно: підпис.

ЦДАГОУ: Ф.1. Арк.15-17

 

СПО С/Г Вайнтр. Сов.Секретно

Серия "К"

СЕКРЕТАРЮ ОРГ. ОБЛБЮРО Т.ДЕМЧЕНКО КП(б)У

Здесь

СПЕЦ СООБЩЕНИЕ

о фактах людоедства в Букском районе.

 

28.У в с.Молодецком у гр.ГУЦАЛЕНКО пропал 3-х летний мальчик. Несмотря на принятые меры к розыску, как со стороны ГУЦАЛЕНКО, так и со стороны Сельсовета, мальчик в селе не обнаружен. У отца ГУЦАЛЕНКО явилось подозрение, что его сосед крестьянин СИВАЧЕНКО часто заманивал мальчика к себе в квартиру, угощая его, а также и то, что указанный СИВАЧЕНКО в последнее время резал и употреблял для питания собак, кошек и др. животных, смог замануть мальчика и убить с целью употребления его для питания, о чем им и было заявлено в Сельсовет.

Сельсовет для проведения обыска 29.V послал комиссию, но последняя обыска не производила, ввиду отсутствия СИВАЧЕНКО, который, по сведениям уехал в г.Умань на базар, квартара его закріта на замок.

ЗО.V ГУЦАЛЕНКО, помимо Сельсовета с понятыми, сельисполнителями БОНДАРЕНКО Мефодием и ГУЦАЛЕНКО Прокофием приступили к обыску и несколько СИВАЧЕНКО еще из Умани не возвратился, последние вынуждены были взломать замок квартиры СИВАЧЕНКО. При обыске были обнаружены человеческие кости, остатки человеческой крови на косе и топоре, принадлежащих СИВАЧЕНКО, а также маленький кусочек человеческой кожи с ладони. После обнаружения упомянутого было сообщено в Сельсовет и с прибытием представителей С/совета обыск продолжался, как в квартире, так и во дворе. Обыском в 2-х саженях от квартиры СИВАЧЕНКО в земле была найдена голова ребенка, с которой был снят череп и вырезаны из головы мозги. Лицо повреждено не было, что дало возможность установить, что обнаруженная голова и кости действительно были пропавшего мальчика, сына ГУЦАЛЕНКО Онисима.

СИВАЧЕНКО по соц. имущественному положению бедняк, не член колхоза. Семья состоит из него и жены.

Задержанный в , г.Умани и препровожденный в Буки СИВАЧЕНКО З.VI при допросе заявил, что он совместно с односельчанами КУЗЬМИКОМ Иосифом, ПУГАЧЕНКО Феодосисм, АКСЕНТЬЕВЫМ Василием, КУЗЬМИК Натальей в разное время последних месяцев зарезали и съели 7 человек. Отдельные характерные выдержки из протокола допроса приводим:

"В конце мая м-ца мы в пятьох сидели у меня на квартире. АКСЕНТЬЕВ Василий сказал, что "мы уже ели мясо коровье и лошадиное. Давайте попробуем мяса людского. Во время этих разговоров в квартиру вошла семилетняя девочка, которая попросила кусок хлеба. Я ее спросил из какого она села, она ответила, что из села Вокобное, звать ее Оксана. Я ей было отдал блин и лук. Когда она выходила из хаты я и ПУГАЧ Феодосии вышли за нею в сени, и я ей сказал, что могу найти ей работу. Этим я хотел ее замануть, чтобы завести в огород. Дорогой я ей сказал, что поеду в с.Бабаны. Я шел вместе с ней, а ПУГАЧ Феодосии шел за нами сзади с косой. Когда пришли в огород в кустарники, я схватил ее за руки и ко мне в этот момент подбежал ПУГАЧ Феодосии с косой. Девочка испугалась и начала вырываться из рук, спрашивая что мы хотим делать. ПУГАЧ ей сказал "что мы хотім істи і тебе заріжемо". После этого я бросил ее на землю, связал веревкой ноги, а ПУГАЧ косой перерезал горло и когда она была уже мертва, мы оба занесли ее в мою хату. Сняли с нее одежду, которую забрала КУЗЬМИК Наталья, а тело порезали и сложили в кадушку. Легкие и печенки сварили и съели. Голову закопали у АКСЕНТЬЕВА в погребе, после чего через недели две подвечер в моей квартире были АКСЕНТЬЕВ Василий и ПУГАЧ Василий. В это время зашел к нам в хату неизвестный человек, лет 38, который сказал, что он из Волыни, просит хлеба, и так как хлеба у меня не было, я ему в этом отказал. Когда неизвестный выходил из хаты, за ним вышли в сени АКСЕНТЬЕВ и ПУГАЧ. Через некоторое время ПУГАЧ Феодосии позвал меня, чтобы принести ведро воды. Когда я вышел из хаты в сени, то ПУГАЧ держал в руках косу и вся рука была в крови. Я принес ведро воды, позвал к себе КУЗЬМИК Наталью и сказал, чтобы она взяла с собой корыто, чтобы было во что пересолить и сложить в кадушку мясо. Когда она пришла, пересолила указанное мясо и сложила в кадушку мясо, печенку сварила. Голову положила в погреб, а мозги были забраны из обоих, которые сжарили и съели. После этого недели через две я был в селе и встретил неизвестную для меня девочку около 15 лет, которая спрашивала меня где бы купить картошку. Я сказал, что можно купить у меня, чтобы она пошла со мной в мою хату. Когда мы проходили мимо хаты АКСЕНТЬЕВА Василия, я ему махнул, чтобы он зашел ко мне. Когда я вошел с девочкой в свою хату, то вслед за нами пришел АКСЕНТЬЕВ Василий, который остался в квартире, а я сказал, что пойду искать картошку, но я картошки искать не пошел, а пошел за КУЗЬМИКОМ Иосифом. Когда мы пришли, АКСЕНТЬЕВ Василий ее уже зарезал. Указанная девочка была из с.Косеновки Бабанского района. Мясо зарезанной девочки поделили между собой, после чего через недели две ПУГАЧ Феодосии и АКСЕНТЬЕВ Василий из с.Косеновки Бабанского района ко мне на квартиру принесли 2-х , детей, девочку 3-х лет и мальчика 7-ми лет, которых зарезали и головы закопали у меня в сенях, а мясо поделили между собой.

Через дней б после этого я пошел в с. Бабаны и вечером в этом же селе на улице я встретил одного мальчика, который пас гусей. Я его позвал к себе, бросил ему на голову мешок, задушил его и принес его домой в с.Молодецкое. Когда я нес указанного мальчика, встретился с АКСЕНТЬЕВЫМ Василием, который позвал к себе на квартиру и сейчас же отрезал голову этого мальчика, а потом пошел за водкой. Попутно с этим позвал КУЗЬМИК Наталью, которая пришла и начала приготовлять для пищи указанное мясо, а голову осмалила и сделали холодец.

28-го мая я был у себя на квартире и ко мне пришел АКСЕНТЬЕВ Василий. Это было около 12 часов дня и сказал: "ЯК БИ ПІДХОПИТИ ОНИСЬКОВОГО ХЛОПЦЯ", которому от роду 3 года и зовут его Владимир. Я сказал: "ХОТЯ МЫ ЕГО И ПОДХВАТИМ, НО Я ЕГО РЕЗАТЬ НЕ БУДУ". АКСЕНТЬЕВ сказал: "Я ЗАРЕЖУ САМ". После этого он взял большой камень, подошел к квартире, ударил его камнем по голове и он упал. АКСЕНТЬЕВ подхватил его на руки, принес его ко мне в сени, перерезал ножем горло, потом отрубил топором голову, выбрал из головы мозги, а череп обернул в тряпки и закопал у себя под хатой, а руки и ноги закопали у меня в сенях, которые я закапывал сам. Мясо порезали, позвали КУЗЬМУК Наталию, которая пришла и начала указанное мясо варить, а я пошел за ПУГАЧЕМ Феодосием и сказал, чтобы он взял с собой бутылку водки и пришел кушать свежее мясо. Когда он пришел и принес бутылку водки, мы все четверо сели кушать указанное мясо. На второй день, когда я заметил, что ГУЦАЛЕНКО Онисим ищет своего мальчика, я побоялся, чтобы он не узнал, что указанного мальчика в моей квартире съели и бежал в г.Умань".

Соучастники СИВАЧЕНКО скрылись. Приняты меры к их задержанию.

 

ЗАМ. НАЧ. КИЕВ ОБЛОТДЕЛА ГПУ (КАМИНСКИЙ)

НАЧАЛЬНИК СПО (ПОДПИСЬ)

ВЕРНО: (НАВОЛЬНЕВ)

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп. — Спр.5255. — Арк.62-64

 

ЦК ВКП(Б) КАГАНОВИЧУ

СОВНАРКОМ СССР МОЛОТОВУ

 

Во исполнение телеграммы ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 22 августа об усилении отгрузок огурцов и помидор для Москвы и Ленинграда ЦК КП(б)У и Совнарком УССР обязали Обкомы и Облисполкомы довести пятидневные задания отгружающим районам и заготовителям расчетом в течении первой половины сентября полностью закончить отгрузку огурцов и помидор Москве и Ленинграду.

На 20-е сентября отгружено:

Москве — помидор 6.634 тонны, т.е. 147,4% плана, огурцов свежих 1.887 тонн — 126% плана, соленых огурцов отгружено 1.978 тонн.

Ленинграду — помидор отгружено 18.182 тонны — 88,7%, огурцов 9.418 тонн — 120% плана, соленых огурцов 3.125 тонн. № 0811114/Т.

 

ПОСТЫШЕВ

ЛЮБЧЕНКО

Верно: підпис

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.5468. — Арк.32.

 

 

Секретарю Киевского

Одеського

Винницького

Харьковского

Днепропетровского обкома КП(б)У

тов.

ЦК КП(б) предлагает оказать максимальное содействие Особоуполномоченным Ленинградского Областкома ВКП(б) т.т. Запорожцу и Шульману в организации заготовки и вывозки продовольствия для Ленинградских рабочих, согласно существующим планам и народам.

Необходимо форсировать доставку в Ленинград продовольствия к 15-й годовщине Октября, помогая бригадам ___Ленинградского Обкома и ЛСПО организовать под этим лозунгом красные обозы и эшелоны.

Директива ЦК КП(б)У и УполЗагСТО о порядке производства централизованных заготовок для Ленинграда в отведенных ему районах разослана телеграфно № 42135.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(Б)У С.КОСИОР.

26 ОКТЯБРЯ 1932 Г

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.5461. -Арк.116.

 

ПРОТ. ПБ №90, П.1 З 8.ХІ.32Р.

О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

 

 1. Поручить т.Косиору сегодня послать телеграфную директиву обкомам и РПК — на основе итогов первой пятидневки (см. приложение).
 2. Поручить т.Хатаевичу в двухдневный срок составить на основе состоявшегося обмена мнениями, проект краткой инструкции для районов о хлебозаготовках в индивидуальном секторе и внести на утверждение ПБ.
 3. Поручить комиссии в составе т.т.Хатаевича (председатель), Григорьева, Макеенко, Яблонского, Степанского разработать меры воздействия в отношении колхозов, срывающих выполнение хлебозаготовительного плана и допускающих разбазаривание хлеба и внести предложения в ПБ.
 4. Категорически запретить обкомам и райпаркомам организацию колхозных буксиров как внутри района, так и посылки из одного района в другой.
 5. Предложить обкомам в колхозах, недовыполнивших план осеннего сева, немедленно обратить оставшуюся часть семенного фонда на хлебозаготовки.
 6. Предупредить обкомы и РПК, что план хлебозаготовок считается выполненным лишь при выполнении плана по продовольственным культурам (пшеница и рожь).
 7. Указать Киевскому обкому на невыполнение им директивы о том, что хлеб, поступающий от колхозов, имеющих задолженность по семенам, должен быть в первую очередь зачтен в счет погашения задолженности этих колхозов по семссуде. Подтвердить эту директиву к неуклонному исполнению всем областям.
 8. В отношении колхозов, выполнивших план хлебозаготовок, но не погасивших еще задолженности по семссуде, предложить обкомам принять меры к немедленному ее взысканию.
 9. Обязать лично первых секретарей обкомов обязательно к десятому ноября представитьь ЦК окончательные материалы о плане сдачи хлеба совхозами.
 10. Окончательно вопрос о плане сдачи совхозами по областям решить на ПБ 12.ХІ.
 11. Засчитать сданные зернотрестом в счет погашения семссуды из республиканского семфонда (1 млн. пудов) — в хлебосдачу треста.
 12. Обратиться в ЦК ВКП(б) с просьбой о выделении Заготзерно фонда для орграсходов, связанных с хлебозаготовками, — из расчета 9 кг на каждый заготавливаемый центнер хлеба.
 13. Просить ЦК ВКП(б) разрешить ознакомить секретарей райкомов с постановлением о Северном Кавказе.

Все (без 11 пункт.) т.т.Хатаевичу, Григорьеву. Степанскому, Мела меду

П. 3: т.Макеенко, Яблонскому

П.п. 4,5,6,7,8 всем обкомам (телегр. серия "Г") тов.Терехову (выписка)

По п. 10 — ЦК ВКП(б) п. 11: ЦК ВКП(б) — Кольцову

 

3-е Отделение СПО

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Тов. Косиору

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

 

о право-оппортунистическом выступлении зав. Орготделом

Носовского РАЙПАРКОМА Черниговской обл.

Зав. Орготделом Носовского Райпаркома ЯРЕМЕНКО вышел из партии, сдав в РПК свой партийный билет, мотивируя несогласием с линией партии на селе.

Проведенным следствием установлено, что ЯРЕМЕНКО но постановлению бюро РПК был прикреплен по хлебозаготовкам к селу Лихачеве, где проявил полнейшую бездеятельность. За время его пребывания в селе с 10 по 15/ХІ был заготовлен только 1 цнт. зерно-хлеба.

Члены сельсовета в этом селе, за исключением 2-3 чел., не были прикреплены к участкам для работы по хлебозаготовкам; комиссия сельсовета по хлебозаготовкам в составе 16 чел. существовала только формально и совершенно бездействовала. Местная комсомольская организация в работу втянута не была. На комсомольские собрания, куда неоднократно приглашали ЯРЕМЕНКО, последний ни разу не явился. В комиссии по проведению снижения хлебозаготовительного плана, ЯРЕМЕНКО никакого участия не принимал, в результате чего комиссией в число твердосдатчиков внесены бедняцкие и середняцкие хозяйства, а твердосдатчики из этого списка были исключены.

В связи с этим, бюро РПК 9/ХІ вынесло ЯРЕМЕНКО последнее предупреждение.

19/ХІ ЯРЕМЕНКО самовольно оставил село Лихачеве и явился в райцентр. О причине выезда из села в разговоре с информатором РПК ШЕПЕЛЕМ /ЯРЕМЕНКО/ заявил:

"Я сейчас хлеб не заготавливаю, а собираюсь ехать в Обл. КК с целью сдать свой партийный билет, т.к. в дальнейшем в партии быть не могу. Я убедился, что проводимая линия партии по крестьянскому вопросу неверна. Крестьянская масса настроена против нас. В ЦК сидят контрреволюционеры, которые ведут политику так, чтобы вызвать недовольство у крестьян. Действительно крестьяне облагаются непосильными налогами, которые не в силах выполнить. Хлебозаготовки настолько непосильны, что их никакими способами выполнить нельзя. У крестьянина требуешь хлеб, а сам знаешь, что хлеба у него нет. Все это к хорошему не приведет. Я не могу итти против масс. Крестьянство плачет от проводимой политики. Я не хочу отвечать за действия крестьян. После сдачи партийного билета предполагаю уехать в Донбасс и быть простым рабочим. Наши руководящие партийные организации оторваны от масс и они не знают истинного положения на селе".

Через несколько дней ЯРЕМЕНКО в беседе с членами партии — директором Бурякосовхозобъединения ТВЕРДОВСКИМ и инженером-экономистом Сахзавода ПРЕПОДОБНЫМ, высказывал свое несогласие с линией партии, при чем ТВЕРДОВСКОМУ он сказал: "Я не хочу подчиняться директивам партии и Правительства по хлебозаготовкам, особенно о беспорном изъятии хлеба у отдельных категорий населения. Эти постановления партии нереальны, они не могут быть применены в наших условиях к крестьянству, т.к. последние не только не имеют излишков хлеба, но уже теперь голодают; что будет дальше, неизвестно, все крестьяне, без исключения, недовольны нами. Проведение в жизнь директив партии по хлебозаготовкам вызовет всеобщее восстание населения против Соввласти. Я не хочу быть виновником народных страданий и по этой причине вышел из партии".

Следствием, кроме того, установлено, что числа 23-24/Х ЯРЕМЕНКО в разговоре с членом партии ПРИХОДЬКО говорил:

"По моему мнению, Политбюро ЦК ВКП проводит неправильную линию, в результате чего страна приходит в обнищание. Крестьяне стонут от непосильных налогов. Верхи не видят того, что делается на местах. Крестьянам доводятся также непосильные хлебозаготовительные планы и они настроены против власти. Политбюро проводит явно контрреволюционную линию, о чем говорят факты выхода из состава Политбюро ряда лиц, которые действительно проводили верную линию (БУХАРИН и ЗИНОВЬЕВ)".

ЯРЕМЕНКО в своих показаниях отрицает проведение им какой либо организационной антипартийной деятельности. Свой выход из партии он объясняет тем, что у него возникли сомнения в правильности политики партии в вопросе хлебозаготовок в результате неуспешной его практической работы в с.Лихачево.

Относительно своих бесед с рядом членов партии о неправильной линии ЦК и о своих расхождениях с партией, ЯРЕМЕНКО показывает, что он не имел в виду привлечение этих партийцев на свою сторону, а объяснил им создавшееся с ним положение.

Следствие по делу заканчивается.

ЗАМ ПРЕД ГПУ УССР (КАРЛСОН)

7 декабря 1932 г. № 1300/ст г.Харьков.

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.5481. — Арк.47-49.

 

 

3oвciм таємно

ТОВ.СТРОГАНОВУ

Копия: т.Хатаевичу и членам ПБ ЦК КП(б)У

 

Спустившись поглубже в колхозы, я убедился, что пункт о фондах в письме обкома от 18 декабря нужно не только отменить, а также осудить как политически неправильный, особенно в части мотивировки, почему не следует вывозить семенных фондов. Хотя я был основным автором этого документа и принимал участие в его окончательном редактировании, но именно поэтому считаю своим долгом внести это предложение, чтобы не путать районных работников, не облегчать возможности всякого рода оппортунистам для злостных разговоров вокруг вывоза посевных фондов, которые мы сейчас в Обкоме решили и проводим в жизнь.

Именно оставление семенных фондов, несмотря на организованный кулаком саботаж хлебозаготовок, говорило бы о нашей слабости и нерешительности. В большинстве случаев (кулак именно расчитывал на то, что мы легко поддадимся на удочку его доказательств о том, что хлеба больше нет). Остановившись перед вывозом семенных фондов из колхозов, мы бы только усилили саботажные настроения в значительной части колхозов, не выполнивших плана, нам не оставалось бы ничево другого, как только расчитывать па то, сравнительно небольшое, количество хлеба, которое может быть получено из переобмолота соломы или же из случайно открытых ям, как на это сейчас расчитывают очень многие оппортунистически настроенные и растерявшиеся работники.

Конечно, вывоз семенных фондов является мерой тяжелой, но по отношению к колхозам, недобросовестно относящимся к выполнению своих обязательств перед государством другого выхода нет. Вывоз семенных фондов в борьбе за хлеб ребром ставит вопрос о тех, кто организуют и саботаж сева. Для того, чтобы организовать сев, нужно прежде всего сломить организованный кулаком саботаж хлебозаготовок, побить кулака в этом решающем пункте нашей борьбы с кулаком, с его пособниками и подпевалами; с их влиянием в колхозе.

В связи с этим ЦК КП(б)У совершенно правильно поступил, отменив в части колхозных фондов свое постановление от 29.XL, идущее значительно дальше постановления ЦК КП(б)У от 18.XL, т.е. фактически идущее в разрез с ним.

Вот почему ЦК ВКП(б) поступил совершенно правильно, отменив наше решение от 18.XI о колхозных фондах, которое в данных условиях безусловно ослабляло нашу позицию в борьбе за хлеб.

Ознакомившись ближе с положением в районах, я должен, по честному, заявить, что если бы наше постановление от 18.XI. не было отменено, то я сейчас сам бы внес это предложение, ибо иначе это значило бы на деле отступать на хлебозаготовительном фронте перед кулаком, а отступать здесь мы не можем ни в коем случае. Исходя из всего этого, я прошу тебя поставить на бюро мое предложение и принять его, разослав его райкомам, предложив разъяснить на ближайших собраниях районного актива.

 

25.XII-32 г. С.КОСИОР

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.20. — Спр.5243. — Арк.239-241.

 

Особая папка

 

Прот. ПБ № 101, п. 10 от 23.1.33 г. Директива ЦК ВКП(б) и СНК в связи с массовым выездом крестьян за пределы Украины

 1. Послать всем обкомам и облисполкомам следующую Директиву (см. приложение).
 2. Предложить Уполнаркомпути (тЛаврищеву) и ЮЖОКТО ГПУ немедленно дать указания всем железнодорожным станциям о прекращении продажи билетов за пределы Украины крестьянам, не имеющим удостоверения РИКов о праве выезда или промышленных и строительных государственных организаций о том. что они завербованы на те или иные. работы за пределы Украины.

Хатаевич, Чубарь, Якир, Любченко, Балицкий, Сербиченко

Кольцову — ЦК ВКП(б)

Т.т.Лаврищеву, Друскису (все)

Т.т.Сапову, Кузьменко — п.1

Обкомам, облисполкомам

Из некоторых районов Украины начались по примеру прошлого года массовые выезды крестьян в Московскую, Западную области, ЦЧО, Белоруссию за хлебом. Имеют место случаи, когда села покидаются почти всеми единоличниками и частью колхозников. Нет никаких сомнений, что подобные массовые выезды организуются врагами советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации "через крестьян" в Северных районах СССР против колхозов, против советской власти. В прошлом году партийные, советские, чекистские органы Украины прозевали эту контрреволюционную затею врагов сов. власти. В этом году повторение этой ошибки не должно быть допущено.

ЦК КП(б)У и СНК УССР предлагает:

 1. Немедленно принять в каждом районе решительные меры к недопущению массового выезда единоличников, колхозников, исходя из разосланной по линии ГПУ директивы Балицкого.
 2. Проверить работу всякого рода вербовщиков рабсилы на вывоз за пределы Украины, взять ее под строгий контроль с отстранением от этой работы и изъятием всех подозрительных контрреволюционных элементов.
 3. Развернуть широкую разъяснительную работу среди колхозников и единоличников против самовольных выездов с оставлением хозяйства и предостеречь их, что в случае выезда в другие районы, они будут там арестованы.
 4. Примите меры к прекращению продажи билетов за пределы Украины крестьянам и не имеющим удостоверений РИКов о праве выезда или рабочих промышленных и строительных государственных организаций о том, что они завербованы на те или иные работы за пределы Украины.Соответствующие указания даны по линии УпНКПС и транспортного ГПУ.
 5.  Сообщите не позже 6 часов вечера 24 января коротко фактическое положение с массовым выездом крестьян по вашей области.

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(Б)У М.ХАТАЕВИЧ

Пред. СНК УССР В.Чубарь

23.1.33 г.

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.16. — Спр.9. — Арк.114-116

 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СЕКРЕТАРЮ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА

ТОВ.ЧЕРНЯВСКОМУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

 

Тяжелое продовольственное положение города находит свое выражение в ряде фактов, о которых считаю нужным довести до Вашего сведения. Основные из этих фактов следующие:

1. На ряде предприятий города имеют место среди отдельных рабочих случаи опухания от недоедания. На 10-й обувной фабрике таких случаев установлено 40. На швейной фабрике более 40, в Типографии более 10, среди строителей до 15.

Естественно, что мы никакого специального обследования не проводили и не проводим. Все эти факты установлены треугольниками предприятий в процессе повседневной работы и общения с рабочими и работницами. Среди этих рабочих имеются отдельные члены и кандидаты партии.

На Обувной и Швейной фабриках имели место случаи обморочного состояния в рабочее время. На Швейной — 2 случая, на Обувной — 2 случая, причем один из рабочих Обувной фабрики отвезен после обморока домой и вскоре скончался.

Некоторые руководящие работники — члены партии меня информировали, что ими наблюдается ряд случаев, когда отдельные рабочие и работницы "Обувной" и Швейной фабрик после работы ходят по квартирам просить хлеба...

На указанных предприятиях значительная часть рабочих состоит из деклассированной еврейской бедноты, втянутой в последние годы в производство.

Наряду с массовой разъяснительной работой на предприятиях со стороны партийного комитета принимаются все меры к тому, чтобы с одной стороны не допустить перебоев в общественном питании, ибо и здесь имеется угроза срыва, а с другой несколько облегчить положение особо остро нуждающейся части рабочих.

Для этой цели мы из получаемых наших абсолютно недостаточных хлебных фондов кое-что выкраиваем для выдачи хотя-бы небольших мучных пайков этой части рабочих. Хотя это мероприятие вызывает отдельное недовольство и провокации (например на обувной фабрике при выдаче пайков отдельные рабочие бросали реплики "для того, чтобы получить паек нужно опухнуть") все-же мы считаем нужным это мероприятие практиковать. Посколько среди этой группы остро нуждающихся рабочих большая часть ударников, выдача указанных одновременных пайков проводится в форме выдачи пайков ударникам.

 1. В январе месяце участились смертные случаи от истощения. Полной картины этого явления дать не могу поскольку мы не занимались и не занимаемся специальным учетом и выявлением этих случаев и никакой статистики в этой области у нас естественно нет. Пишу Вам об этом на основании данных заведующего городской больницы (члена партии). За период с 1 по 15 января в больницу доставлено 12 трупов. По данным больницы смерть последовала от истощения.

Зафиксированы смертные случаи на улице, а также случаи когда отдельные трупы лежат в квартирах по несколку дней (это относится к одиноким).

 1. Значительно участились случаи подбрасывания детей. Имеющийся в городе Детдом рассчетан на 60 детей, в настоящее время в доме находится уже 100 детей. Нами приняты меры к расширению дома. Содержание детей в доме, в частности в смысле питания, является не удовлетворительным, посколько наши рессурсы крайне ограничены.

В отношении эпидемических заболеваний город можно пока признать благополучным. В январе месяце было заболеваний: брюшным тифом 7, сыпным тифом 5, скарлатиной 2, ризачкой 2.

В исполнение решения Бюро Обкома приняты необходимые меры по борьбе с эпидемическими заболеваниями. О принятых мерах борьбы с эпидемическими заболеваниями сообщаем в Обком дополнительно.

Тяжелое продовольственное положение города и особенно неудовлетворительное и перебойное снабжение хлебом, а также перебои в пывлате зарплаты использовываются антисоветским элементом для создания отрицательных настроений среди рабочих и служащих. Эти отрицательные настроения за последнее время усилились. При чем имеют место случаи отрицательных настроений среди отдельных членов и кандидатов партии *0бувная фабрика и "Прогресс").

В целях усиления партийной и массово-политической работы повышения бдительности парторганизации — партийный комитет собирал совещание трехугольников предприятий и учреждений и имеет повседневную связь с предприятиями.

Сообщая обо всем вышеизложенном я прошу Областной Партийный Комитет оказать нам возможную помощь в деле некоторого облегчения создавшегося положения в городе.

Вместе с этим считаю нужным обратить внимание на следующее: мне кажется, что областные снабжающие организации на протяжении всего времени неправильно пожходят к вопросам снабжения Бердичева. Из неправильного подхода вытекают и неправильные обвинения. Ведь нас например рбвиняют в том, что мы незаконно урезали нормы хлеба учителям, ИТР, студентам и некоторым другим категориям. В то время когда мы и по этим урезаным нормам выдаем хлеб с перебоями.

Отношение к снабжению Бердичева заставляет меня просить Областной Партийный Комитет указать областным снабжающим организациям на необходимость более правильного подхода как к определению контингентов так и непосредственному снабжению Бердичева.

 

СЕКРЕТАРЬ Г.П.К. /ГРИШКАН/

ЦДАГОУ: Ф.1. - Оп.20. - Спр.2189 -Арк.18-19

 

ТОВ. СТАЛИН!

 

В дополнение к устному сообщению, которое мы делали вам в вагоне, приводим точную справку положения с хлебозаготовками в этом году: наш годовой план без гарнца составляет 373.621 тыс.пудов.

Заготовлено на I.IX.33 г. — 342.226 тыс. пудов.

Остается 31.395 пудов. Из этого количества необходимо вычесть 5% отчисления натуроплаты для МТС — 2.722 тыс. пудов.

Остается заготовить с I.IX.33 г. — 28.673 тыс. Пудов

Это количество хлеба мы должны получить главным образом с наиболее хозяйственно слабых с низкой урожайностью колхозов. Таких колхозов будет около 3.000, т.е. примерно 10% всех колхозов Украины. В этих колхозах на трудодень приходится не более 1—1,5 кг. Большинство этих колхозов не будет иметь семян на весну — эти семена придется где-то добывать.

Чтобы облегчить положение этих колхозов, просим ЦК уменьшить нам план хлебосдачи по всем источникам на 20 млн. пудов, из них по совхозам — на 4.700 тыс. пудов, по единоличникам — на 700.000 пудов, по колхозам (зернопоставки и натуроплата вместе) — 14.600 тыс. пудов. При этих условиях остается нам заготовить всего 8.900 000 пудов.

Если ЦК сочтет возможным удовлетворить нашу просьбу, то распределение этой скидки мы предлагаем принять согласно прилагаемой таблице.

КОСИОР, ПОСТЫШЕВ

Это послано в Москву 4.XI.1933 г.

ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.16. — Спр.10. — Арк.250

 

http://www.history.univ.kiev.ua/golodomor/32_33.htm

 


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article Злочини комунізму.
Сергійчук Володимир Іванович

  11-22-2006    Views: 2532   
article Злочини комунізму. Ч.3
Сергійчук Володимир Іванович

  11-22-2006    Views: 653747   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4