ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Стежками століть .: 9.) Радянська влада на Прикарпатті .: Цілком таємно. Матеріали архівів про боротьбу радянської влади в Станіславській області з УПА

Цілком таємно. Матеріали архівів про боротьбу радянської влади в Станіславській області з УПА

Оригінальний текст

Арк 1 справи

Про посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами у західних областях України

Постанова ЦК КП (б) У

ЦК КП (б) У відзначає, що партійні організації західних областей УРСР, органи НКВС і НКДБ, внутрішніх і прикордонних військ НКВС, виконуючи рішення ЦК КП (б) У від 27 вересня 1944 р. «Про недоліки у політичній роботі серед населення західних областей УРСР» і листопадового пленуму ЦК КП (б) У, добилися деяких досягнень у боротьбі з українсько-німецькими націоналістами.

Однак, ЦК КП (б) У вважає, що обкоми КП (б) У, органи НКВС і НКДБ мають ще багато серйозних недоліків у справі боротьби з німецько-фашистськими націоналістами. Основними з них є:

1.Недостатньо розгорнута партійно-політична і культурна робота серед населення. Партійні організації проводять політичну роботу переважно у районних центрах і сусідніх селах, а віддалені населені пункти не охоплюють своїм впливом.

В низці районів робота по роз’ясненню звернення Президії Верховної Ради, Раднаркому УРСР та ЦК КП (б) У до населення західних областей проводиться вкрай слабо. Це звернення доведене ще не до всіх сіл і (арк. 2) багато селян про нього нічого не знають. В окремих районах ця робота проведена абияк і на сьогодні припинена взагалі.

2. Слабко поставлена агентурна робота органів НКДБ і НКВС. Досі агентурна мережа по боротьбі з оунівським підпіллям і бандформуваннями є малочисельною, особливо малочисельною є агентура у глибокому націоналістичному підпіллі. Міри, які застосовуються є вкрай недостатні та неефективні.

            Органи НКДБ і НКВС не використовують того, що ОУН на початку німецької окупації існувало легально, що дає можливість легко виявити і переловити тих оунівців, які в той час перебували на легальному становищі.

3.При проведенні чекістсько-військових операцій органи НКВС часто діють по шаблону. Дуже часто операції погано сплановані і підготовлені. Не дотримується сувора секретність при підготовці чекістсько-військових міроприємств.

Війська НКВС не завжди використовуються раціонально. Були випадки, коли військові підрозділи бездіяльні, а деякі з них замість активних наступальних дій дотримуються тактики пасивної оборони і відсиджуються у населених пунктах.(далі аркуш 3)

4.Мали місце зовсім недопустимі випадки, коли окремі бійці і офіцери органів НКВС і НКДБ, не розібравшись, застосовують репресії – палять хати і вбивають без суду окремих громадян, чим дискредитують себе і органи радянської влади.

5. ЦК КП (б) У особливо підкреслює, що окремі керівники партійних організацій вважають, що в боротьбі з українсько-німецькими націоналістами  вони повинні займатися лише політико-масовою роботою серед населення і самоусуваються від керівництва збройною боротьбою, яку ведуть органи НКВС і НКДБ, що є категорично не правильно.

ЦК КП (б) У постановляє:

1.            Зобов’язати Львівський, Волинський, Станіславський, Тернопільський, Дрогобицький, Ровенський і Чернівецький обкоми КП (б) У, наркомати НКВС і НКДБ, начальників внутрішніх і прикордонних військ НКВС, начальників обласних управлінь НКВС і НКДБ все об’ємно і рішуче посилити боротьбу з українсько-німецькими націоналістами для того, щоб використати зимовий період для остаточного розгрому і ліквідації банд і підпілля українсько-німецьких націоналістів.

2.            Зобов’язати обкоми КП (б) У західних областей, керуючись рішенням ЦК ВКП (б) від 27 вересня 1944 року (далі арк. 4) і листопадового пленуму ЦК КП (б) У, докорінним чином покращити політичну роботу серед населення, звернувши особливу увагу на те, щоб партійно-політичною роботою були охоплені всі села, підприємства ці установи.

Посилити роботу із роз’яснення звернення Президії Верховної Ради, Раднаркому УРСР і ЦК КП (б) У до населення західних областей України, донести це звернення до кожного жителя західних областей.

У своїй політичній роботі партійні організації повинні звертати особливу увагу на викриття підступів куркульства, торгашів та інших капіталістичних елементів, які є опорою і організаторами банд українсько-німецьких націоналістів і, відчуваючи свою загибель, надають скажений опір заходам радянської влади.

У цій роботі необхідно, опираючись на бідноту, заохочувати до боротьби з куркулями середняків, ізолювати куркульство і позбавити його впливу на маси.

Партійні організації повинні викривати злочин и українсько-німецьких націоналістів, піднімати проти них гнів народних мас, уміло використовувати політичний підйом серед робітників, селян та інтелігенції та їх відданість радянській владі.

Необхідно більш рішуче викривати українсько-німецьких націоналістів (далі арк. 5) у пресі, як агентів і пособників німців.

3.            Зобов’язати начальників облуправлінь НКДБ і НКВС та секретарів обкомів КП (б) У рішуче покращити роботу по створенню і розширенню нашої агентури. Добитися такого становища, щоб у кожному населеному пункті була б наша агентура.

Масово вербувати до агентури місцевих жителів, перевірених у вірності радянській владі, а також із числа колишніх учасників оунівських організацій. Увагу агентури спрямувати передусім на виявлення оунівських центрів, місце розташування банд і їх замислів.

Систематично проводити роботу з політичного виховання агентури і навчання її техніки агентурної роботи.

4.            Зобов’язати наркома внутрішніх справ УРСР тов. Рясного і начальників облуправлінь НКВС до 15 лютого провести у сільській місцевості західних областей УРСР облік жителів віком від 15 років і вище. У зв’язку з цим начальники облуправлінь НКВС повинні видати накази, в яких вказати мету і причини проведення обліку населення. В наказах вказати на те, що оунівці перешкоджають налагодженню нормального життя населення. (це речення закреслене)

При проведенні обліку населення точно встановити, (далі арк 6.) де перебуває той чи інший громадянин чи громадянка. Родичів тих осіб, точне місце перебування яких встановити не вдасться, попередити під розписку, що якщо ці особи не являться в органи радянської влади, то їх вважатимуть учасниками банд і до їх родичів буде застосовано репресії аж до арештів і виселення.

У наказах також вказувати, що громадянин, який знає де ховаються бандитські групи чи окремі бандити, чи той хто знає, у кого з громадян  ночував чи переховувався бандит, зобов’язаний повідомити про це органи радянської влади, у іншому випадку він буде вважатися співучасником бандитів із наступними наслідками.

Цим же наказом встановити у кожному селі такий порядок, який би закрив для бандитів кожне село і кожен дім.

Призначити в селах і хуторах уповноважених дільничних і десятихатських, яких зобов’язати слідкувати за дотриманням встановленого порядку  у застосовувати необхідні міри до порушників, а також повідомляти органи радянської влади, хто із поселення відлучається, хто надає нічліг бандитам, постачає їх продовольством і надає інші послуги.

Встановити, що населення може пускати сторонніх осіб на нічліг лише з дозволу сільради. (далі арк. 7)

Організовувати у кожному селі і присілку самооборону місцевого населення. Самооборона з настанням темряви повинна затримувати усіх осіб, які прибувають на територію села і привести їх до сільради.

Складання списків самооборони і порядок кругло добових чергувань покласти на голів сільських рад.

Призначити на кожні два села дільничного уповноваженого міліції, на якого покласти контроль за дотриманням у цих селах порядку.

Також організувати охорону підприємств, створивши групи самооборони із робітників.

Тов. Рясному у триденний термін розібрати, затвердити і розіслати начальникам облуправлінь текст приблизного наказу і форми списків.

Обкомам і райкомам КП (б) У виділити на допомогу органам НКВС робітників для проведення обліку населення.

5.            Посилити увагу партійних організацій, органів НКВС і НКДБ. Обкоми КП (б) У, начальники облуправлінь НКВС і НКДБ повинні добитися такої ситуації, щоб всі заплановані і здійснювані міроприємвства і операції по боротьбі з бандами трималися у суворій таємниці. Винних у розголошенні таємниці і балакунів безжалісно карати, аж до виключення з партії і суду. (далі арк 8)

Старанно розробити календарний план операцій, добре і продумано їх готувати

 І при реалізації цих операцій проявляти більше ініціативи, напористості, гнучко міняти тактику в залежності від ситуації.

Не допускати жодного прояву бандпроявів без репресій у відповідь, посилити висилку сімей бандитів і куркулів, які надають хоч якусь допомогу бандитам.

Створити винищувальні батальйони з місцевого населення у кожному районі, а де це є можливим – то і у великих селах.

Добитися того, щоб ядро кожного батальйону складала невелика група з партизанів чи інших осіб, які мають досвід боротьби з бандитами. Створити у кожному населеному пункті групи сприяння винищувальним батальйонам з місцевих жителів.

6.            Зобов’язати начальника внутрішніх військ НКВС Українського округу генерала Марченко і начальників прикордонних військ генералів Бурмака і Демшина покращити підготовку і проведення чекістсько-військових операцій і виховувати своїх командирів частин так, щоб кожен підрозділ проявляв активність і ініціативу у боротьбі з бандами. Строго карати тих командирів, які відсиджуються у спокійних селах і дотримуються тактики пасивної оборони. (далі арк. 9)

Осіб, які відзначилися у боротьбі з оунівцями, рекомендувати до урядових нагород одразу після проведення операцій, а також всіляко їх заохочувати.

7.            Командуючому військами Львівського військового округу генералу Смирнову дати вказівку військам округу про те, що всі частини, які дислокуються у населених пунктах, повинні надавати всебічну допомогу місцевим органам влади у боротьбі з українсько-німецькими націоналістами.

8.            ЦК КП (б) У вважає категорично неправильним твердження окремих керівників партійних і комсомольських організацій, що комсомольські організації, ніби то необхідно створювати лише в тих селах, де вже є групи сприяння винищувальним батальйонам.

Зобов’язати обкоми КП (б) У і ЦК ЛКСМУ найближчим часом добитися створення комсомольських організацій у кожному селі, на кожному підприємстві і посилити політично-виховну роботу серед молоді.

9.            Секретарям обкомів, міськкомів і райкомів КП (б) У, начальникам облуправлінь і райвідділів НКВС і НКДБ не допускати жодного випадку порушення радянської законності без розслідування і притягнення винних до суворої відповідальності.

10.        Посилити партійно-масову і політичну роботу серед робітників НКВС, НКДБ і у військах НКВС.  (далі арк. 10)

Територіальні партійні організації повинні вважати своїм партійним обов’язком проведення щоденної політично-виховної роботи серед особового складу НКВС і НКДБ.

Враховуючи те, що в органи НКВС і НКДБ прийшло багато молодих, малодосвідчених робітників – організувати систематичне чекістське навчання співробітників НКВС і НКДБ по мірі їх службової кваліфікації через створення спеціальних курсів, семінарів, організації спеціальних лекцій та видання методичної літератури.

Зобов’язати наркомів НКВС і НКДБ тов. Рясного і Савченка, секретаря ЦК КП (б) У з пропаганди тов. Литвина до 10 лютого створити спеціальну брошуру для чекістів про методи і способи, підступи, які використовують українсько-німецькі націоналісти.

11.        Провести у всіх областях наради секретарів райкомів КП (б) У, голів райвиконкомів і начальників райвідділів НКВС і НКДБ, на яких заслухати доповіді про хід боротьби з українсько-німецькими націоналістами у районах.

Встановити наступні терміни проведення нарад: у Львівській області – 10 січня, у Волинській – 12 січня, у Ровенській – 14 січня, у Дрогобицькій – 16 січня, у Станіславській – 18 січня, у Тернопільській – 20 січня і у Чернівецькій – 22 січня. (далі арк. 11)

Ознайомити учасників нарад з даною постановою.

12.        Зобов’язати обкоми КП (б) У надавати будь яку допомогу і особливо допомогу у відновленні житла та майна (ліс, будівельні матеріали, купівля худоби) жителям, які зазнали біди від банд українсько-німецьких націоналістів, за рахунок конфіскованого у бандитів майна. Допомогу надавати за рішеннями облвиконкомів.

13.        Зобов’язати секретарів обкомів КП (б) У до 20 січня цього року розробити план конкретних заходів з посилення боротьби з бандами українсько-німецьких націоналістів і надати їх ЦК КП (б) У.

ЦК КП (б) У підкреслює, що боротьба з українсько-німецькими націоналістами на даний момент є найголовнішою першочерговою справою більшовиків західних областей України.

ЦК КП (б) У вимагає від усіх керівників партійних і радянських організацій західних областей УРСР, від усіх комуністів і комсомольців самої рішучої і безжалісної боротьби з бандами українсько-німецьких націоналістів.

(далі арк. 12)

ЦК КП (б) У вважає, що секретарі обкомів, міськкомів і райкомів КП (б) У несуть партійну і державну відповідальність за стан справ у боротьбі з оунівським бандитизмом у своїх областях і районах.

 

Підписано 10 січня 1945 р. – Секретар ЦК КП (б) У – М. Хрущов

ЦДАГОУ ф. ЦК КП (б) У, оп. 16 спр. 29. Особлива папка. Протоколи засідань Політбюро ЦК КП (б) У (10.01 – 21.06.1945 р.), 309 арк.

 

 

 

 


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4