ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Стежками століть .: Історія Прикарпаття (бібліографія)

Історія Прикарпаття (бібліографія)

Історія Прикарпаття

 

Загальні праці

 

1. Альманах Станиславівської землі: Зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. У 2-х т. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен,1975-1985.

Т.1./ Ред.-упоряд. Б.Кравців. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. – 659 с.

Т.2./ Ред.-упоряд. М. Климишин. – Нью-Йорк; Париж; Сідней;Торонто, 1985.– 900 с.

2.Андрухів І., Француз А. Станіславщина: Двадцять буремних літ (1939-1959) :

Сусп.-політ. та іст. – правов. аналіз. – Рівне; Івано-Франківськ, 2001. – 336 с.

3.Арсенич П. Карпатськими шляхами Богдана Лепкого : Путівник. – Івано-Франківськ,1999.- 43с.

4.Арсенич П. Шляхами Богдана Лепкого по Прикарпаттю. – Івано-Франківськ,1997. – 63 с.

5. Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра. – Івано-Франківськ : Лілея - НВ, 1996. – 80 с.

6. Арсенич П., Пелипейко І. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини: Довід.-Косів: Писаний Камінь, 2002.- 280 с.

7.Арсенич П. та ін. Краєзнавці Прикарпаття : Довід. (ХХ ст.) / П.Арсенич, Б.Гаврилів, Ю.Угорчак.- Івано-Франківськ: Плай, 2002.- 114 с.

8. Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття: Корот. нарис. - Івано-Франківськ, 1994.-32 с.

9. Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття: Корот. нарис. - Івано-Франківськ, 1997.-96 с.

10.Бурдуланюк В. Пам’ятки культури Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ , 1998.-56 с.

11.Бурдуланюк В., Гаврилів Б. Історія Прикарпаття: Хронол. довід.- Івано-Франківськ, 1993.-68 с.

12.Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття.-Львів : Світ, 1990.-143 с.

13.Гаврилів Б. Коротка історія Івано-Франківщини.-Івано-Франківськ, 1995.-35 с.

14. Гаврилів Б., Бойчук З. Вшанування пам’яті Данила Галицького на Прикарпатті /За наук. ред. В.Грабовецького.-Івано-Франківськ: Плай, 2001.-72 с.

15.Гаврилів Б., Гаврилів М. Пам’ятки історії та культури Івано-Франківщини: Історико-краєзн. дослідж. –Івано-Франківськ, 2001.-96 с.

16.Гаврилів Б. , Гаврилів М. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка.- Івано-Франківськ , 2000.-36 с.

17. Гаврилів Б., Горбань Г. Сторінки історії Прикарпаття в бібліографії : Метод. посіб. на допомогу краєзнавцям / За наук. ред. акад. В.Грабовецького .- Івано-Франківськ , 1997.- 67 с.

18.Гаврилів Б. та ін. Вшанування пам’яті Олекси Довбуша на Прикарпатті : Іст.-краєзн. дослідж. / Б.Гаврилів, В.Грабовецький , З.Бойчук.- Івано-Франківськ, 1999.- 44с.

19.Гаврилів Б. та ін. Михайло Грушевський і Прикарпаття : Іл. іст.-краєзн. зб. /Б.Гаврилів , В.Педич, В.Передерко.- Івано-Франківськ: Типовіт , 2002.-42 с.

20. Гаврилів Б. та ін. Татарське лихоліття на Прикарпатті /Б.Гаврилів , Я.Кісь, В.Педич. - Івано-Франківськ, 1998-40 с.

21. Галицько-Волинська держава : Передумови виникнення , історія, культура, традиції ( Галич , 19-21 серп. 1993 р.): Тези доп. та повідомл. .- Л.,1993. - 135 с.

22. Городенко М. Таємниця царських воріт: Нариси-дослідж. - Косів: Благовіст, 1997.- 128 с.

Про гуцульські церкви та релігійні пам’ятки.

23. Городенко М. Чарівний край Черемоша й Прута.-Косів: Благовіст, 1999.-144 с.

24. Грабовецький В. Борець за народну волю Іван Смицнюк.- Івано-Франківськ, 2000.-28 с.

25. Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття: З найдавніш. часів до першої половини ХVІІ ст. 2-е вид. Т.1. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002.- 432 с.

26. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Т.1-5, 8.-Івано-Франківськ, 1992-1995.

27. Грабовецький Б, Грабовецький В. Вірмени на Прикарпатті: З історії етн. груп Галичини.- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000.-136 с.

28. Грицан А. Просвітня зоря Прикарпаття: Нариси про історію Товариства ,,Просвіта’’на Прикарпатті між двома світовими війнами (1921-1939).- Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001.-180 с.

29*. Гуцульщина: Довід. / П. Лосюк , Н. Крет.- Косів: Писаний Камінь, 2002.

30*. Гушул М. Будівлі Покуття.- Кути: МПП ,,Евріка’’, 2002.

31. Делятинський Р. Історія Станіславської Єпархії (1885-1900).- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001.-96 с.

32. Драбчук І. Непізнана минувшина : Іст. нариси .- Івано-Франківськ, 1998.-64 с.

33. Друковане слово Прикарпаття: Каталог книжк. вид., підготовлених авторами Івано-Франківщини 1990-2000. - Івано-Франківськ, 2001.-106 с.

34. ЗУНР в пам’ятках історії та культури Прикарпаття: Іст.- краєзн. дослідж. /Б. Гаврилів, В.Великочий , С. Дерев’янко та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 1999.-127 с.

35. Івано-Франківська область: Адм.-терит. поділ на 1 січ. 1997 р. 6-е вид. / Упоряд. Н.Комар .-Івано-Франківськ, 1997.-148 с.

36. Книга пам’яті України: Івано-Франківська область .У 3-х т. –Л.: Каменяр, 1998-2001.

Т.1. м. Івано-Франківськ , Богородчанський, Верховинський, Галицький , Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони.-1998.-844 с.

Т.2: Косівський , Надвірнянський , Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони.-2001.-758 с.

37. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії: Нарис сусп. політ. руху (ХІХ ст.-1939 р.)- Івано-Франківськ, 1993.-199 с.

38.Кугутяк М. та ін. Літопис державотворення на Прикарпатті (1988-2001) /М.Кугутяк, Б.Гаврилів, С.Кобута.-Івано-Франківськ : Плай, 2002.-99 с.

39.Любінець І., Гаврилів Б. Шляхами Івана Франка на Прикарпатті: історико-краєзн. діяльність І.Франка на Станіславщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - Івано-Франківськ, 1995.- 64 с.

40.Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої конференції.-Коломия: Вік, 1997.-101 с.

41.Мій рідний край - Прикарпаття /Ред. В.Кононенко.- Івано-Франківськ: Плай, 2000.-376 с.

42.Монолатій І. Німці у Галичині (1772-1923): Координати німецько-українських взаємин .- Л.; Коломия : Вік, 2001.-56 с.

43.Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла .- Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002.-140 с.

44.Пилип’юк В.Івано-Франківщина: Фотоальб.: [Тексти укр., англ. мовами] /Передм. С.Пушика .-Л.: Світло і тінь, 1999.-144 с.

45.Полєк В. Тарас Шевченко і Прикарпаття. - Івано-Франківськ: Облполіграфвидав, 1991.- 40 с.

46.Процак Р. Топоніміка населених пунктів. Вип. 1-5.-Івано-Франківськ, 1999-2000.

Вип.1. Райони: Богородчанський, Верховинський, Галицький.-1999.-23 с.

Вип. 2. Райони: Галицький, Городенківський, Долинський.-2000.-27 с.

Вип.3. Райони: Калуський, Коломийський, Косівський.-2000.-23 с.

Вип. 4. Райони: Надвірнянський, Яремчанський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський.-2000.-35 с.

Вип. 5. Райони: Снятинський, Тисменицький, Тлумацький, села, яких немає.-2000.-39 с.

47.Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. Т.1-3 / Упоряд. Л.Вардзарук .- Івано-Франківськ : Лілея-НВ; Місто НВ, 2000-2002.

Т.1. Коломийський і Косівський райони.-2000.-656 с.

Т.2. м. Івано-Франківськ , Богородчанський , Верховинський , Надвірнянський райони.-2001.-648 с.

Т.3. Долинський , Калуський , Рожнятівський райони.-2002.-596 с.

48*.Розвиток малих міст Івано-Франківської області в регіональному вимірі: досвід, проблеми, перспективи.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001.

49. Сіреджук П. Першовитоки: Нариси історії заселення Заліщанщини від найдавніших часів до наших днів.- К., 1994.-109 с.

Є про населені пункти Івано-Франківщини.

50.Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття: Набір поштівок .-Івано-Франківськ, 2002.-12 листівок.

51.Стрийщина: Іст.-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнятівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини Т.1-3.-Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сидней, 1990-1993.

Т.1.-1990-636 с.; Т.2.-1990-608 с.; Т.3.-1993.-635с.

52.Угорчак Ю. Музей освіти Прикарпаття: Путівник по музею.-Івано-Франківськ: Плай, 2000.-35 с.

53.Харитон В. Замки Галицької землі: З історії фортифікац. буд-ва на Прикарпатті в ХIV-XVIII ст. – Івано-Франківськ, 1998.-54 с.

54.Хто є хто на Івано-Франківщині: Видатні земляки. Т.1/Авт.-упоряд.І.Болгов.-К., 2002.-272 с.

55.Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів.- К.: Наук. думка,1995.- 363 с.

56.Худаш М.,Демчук М. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення).- К.: Наук. думка,1991.- 266 с.

57. Янко М. Топонімічний словник України : Слов.-довід. – К.: Знання,1998.- 432 с.

 

м. Івано - Франківськ

 

58. Арсенич П. Станіславів – столиця ЗУНР. – Івано-Франківськ,1993.- 54 с.

59. Бурнашов Г. Дем’янові лази. – Івано-Франківськ : Лік, 2000.- 32 с.

60. Вуянко М. Івано-Франківський історико-меморіальний музей Олекси Довбуша

( З колекції проф.В. Грабовецького) : Путівник. – Івано-Франківськ ,1995. – 32 с.

61. Вуянко М. Монастирі Івано-Франківська (Станіславова): Перша половина ХХст. – Івано-Франківськ: Нова Зоря,1998.- 216 с.

62. Вуянко М., Томенчук Б. Археологія середньовічного Івано-Франківська (Станиславова): Матеріали охорон. археол. дослідж.(1998-2001 рр.).-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002.-161с.

63. Гаврилів Б. Івано-Франківськ: Іст.-архіт. пам’ятки /Худож. А.Деркач.-Івано-Франківськ, 1999.-20с.

64. Гаврилів Б., Бойчук З. Історія Івано-Франківська в хронології (1662-1994).-Івано-Франківськ, 1994.- 60с.

65. Гаврилів Б., Борчук С. Пам’ятники та визначні місця івано-Франкывська: 2-е вид., доп.-Івано-Франківськ: Тіповіт, 2002.-56 с.

66. Гаврилів Б. та ін. Довідник вулиць міста Івано-Франківська /Б.Гаврилів, З.Бойчук,

М.Головатий.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000.-77с.

67. Гаврилів Б. та ін. Історія Головного підприємства Івано-Франківського обласного спирто-горілчаного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (1876- 1998) : Хроніка діяльності за 120 р./Б.Гаврилів, М.Головатий, М.Сигидин.-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998.-72 с.

68. Гаврилів Б. та ін. Літопис Івано-Франківська (Станіслава): Іст. Хроніка міста з 1662 р.- 2-е вид., доп., переробл. /Б.Гаврилів, П.Арсенич, Р. Процак.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998.-136 с.

69. Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944 рр.): Іст.-бібліогр. дослідж.- Л., 2001.-304 с.

70. Головчанська У., Шокалюк О. Івано-Франківськ: Пам’ятки, історія.-Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002.-94 с.

71. Грабовецький В. Історія Івано-Франківська (Станіславова). З найдавніших часів до початку ХХ ст. Ч.1.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999.-304 с.

72. Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999.-88 с.

73. Грабовецький В. та ін. Івано-Франківськ в пам’ятниках історії та культури /В.Грабовецький, Б.Гаврилів, Г.Карась.-Івано-Франківськ Нова Зоря, 2001.-130 с.

74. 25 років дендропарку Прикарпатського університету ім. В.Стефаника: Зб. праць присвяч. ювілею /Під ред. Я. Гладуна.-Івано-Франківськ, 1996.-31 с.

75. Дендрологічний парк ,,Дружба’’імені Зіновія Павлика: Довід.-путівник.-Снятин:Прут Принт; Івано-Франківськ: Плай, 1998.-96 с.

76. Діловий Івано-Франківськ-2001.-Івано-Франківськ, 2001.-152с.

77. Затварська Р. Івано-Франківський український музично-драматичний театр ім. Івана Франка: Історія в док., спогадах, фотографіях.-Івано-Франківськ , 2001.-100с.

78. Івано-Франківськ: місто прогресу і успіху!- Л.: МАЛТІ-М, 2000.-52с.: іл.

79. Івано-Франківськ: Схема міста /Ред. О.Юра.-Івано-Франківськ, 1998.-Буклет.

80. Івано-Франківська (Станиславівська) українська державна гімназія : Іст.-пед. нарис (Під заг. ред. Б.Ступарика.- Івано-Франківськ, 2000.-352 с.

81. Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.-28 с.

82. Івано-Франківському краєзнавчому музею – 50 років : Тези доп. іст.-краєзн. наук. конф.- Івано-Франківськ, 1990.-32с.

83. Карась Г. Івано-Франківськ: культурно-мистецька хроніка незалежності.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001,-288 с.

84. Левицький О. Непокараний злочин: Матеріали офіційної експертизи ексгумов. кісткових останків жертв Станіслав. тюрми НКВС, виявлених в Дем’ян. лазі і в похованні на мемор. кладовищі в центрі м.Івано-Франківська.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999.-136 с.

85. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річного ювілею німецької Євангелістської гімназії в м.Івано-Франківську (21 трав. 1999р.).-Івано-Франківськ, 1999.-78с.

86. Місто для людей: Міськ. календар 98/99.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999.-40с.

87. Наш Станиславів: Альб./ Упоряд. Ю.Андрухович, Л.Довган, О.Рубановська.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002.-120 с.

88. Паньків М. Ратуша: Іст. нарис.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999.-36с.; іл.

89. Пилип’юк В. Івано-Франківськ : Фотоальб. [Тексти укр., англ. мовами] .-Л.: Світло і Тінь, 1999.-147с.: іл.

90. Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська: Іст.-культ. путівник.-Л.: Світло і Тінь, 1994.-89 с.

91. Прикарпатський університет : здобутки і перспективи.-Івано-Франківськ: Плай, 2000.-189 с.

92. Прикарпатський університет імені В. Стефаника.-Івано-Франківськ, 2000.-15 с.

93. ,,Просвіта’’ Івано-Франківська: минуле й сучасне. Кн. 1/ За заг. ред. В.Бойка.-Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000.-208с.

94. Стах Т., Семенів І. Півроку на варті охорони здоров’я населення Прикарпаття: Іст.-довід. вид. до 50-річчя Івано-Франків. обл. клініч. лікарні.-Івано-Франківськ, 1999.-168с.

95. Цьоклер Л. Бог чує молитву: Життя Теодора Цьоклера.-Івано-Франківськ, 2000.-152с.

96. Шематизм Івано-Франківської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви станом на 10 листопада 1995 року Божого /Надруковано за дорученням Ординарія Івано-Франків. Кир Софрона Дмитерка ЧСВВ.-Івано-Франківськ, 1995.-156с.

 

Мікрорайони (або приміські села)

 

97.Грабовецький В.Нарис історії Княгинина.-Івано-Франківськ:Нова Зоря, 2000.-152 с.

98. Петраш О. Наш Княгинин.-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.-96с.

99. Гавриш В. Історичний нарис села Микитинці Івано-Франківської міськради.-Івано-Франківськ, 2002.-104 с.

100. Гавриш В. Історія церкви села Микитинці: Іст. нарис.-Івано-Франківськ, 2000.-38с.

101. Гаврилів Б. Хроніка школи в Опришівцях (1840-1937).-Івано-Франківськ: Плай, 2001.-70 с.

102. Гаврилів Б., Репела І. З минулого Опришівців: Сторінки історії приміськ. села Івано-Франківська.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998.-128 с.

 

Богородчанський район

 

103. Богородчанщина.-Івано-Франківськ: Сіверсія, 2002.-12 с.

104. Бабій В. Короткий нарис історії Богородчанського краю.-Івано-Франківськ, 1997.-16с.

105. Бабій В. Слова веселі про Богородчани й села: Веселий календар.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001.-32с.

106. Бабій В. Замки Богородчанського краю: Іст. нарис.-Івано-Франківськ, 2000.-15с.

107. Бабій В. Богородчанський футбол: Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1997.-15 с.

108. Хто є хто /Упоряд. В.Бабій.-Богородчани, 1996.-19 с.

109. Бабій В. Місто Богородиці: [Богородчани] .-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002.-192 с.

110. Бабій В. Історія Богородчанської церкви.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999.-24 с.

111. Богородчани: Історія, люди, події: Іст. нарис.-Богородчани, 1992.-46 с.

112. Дмитрів М., Яблонський І. Богородчанам- 550: Сторінки історії.-Богородчани, 1991.-Буклет.

113. Бабій В., Пронь В. Лесівка - перлина Чорного лісу: Іст.-культ. зб.-Івано-Франківськ, 2002.-68 с.

114. Целевич Ю. Історія Скиту Манявського водь єго основани аж до замкненя (1611-1785) /Репринт. вид. 1887р.- Івано-Франківськ, 1993.-136 с.

115. Скрипник І. Йов Княгиницький – засновник Скиту Манявського.-Тисмениця, 1994.-17 с.

116. Скрипник І. Легенда про гетьмана. Іван Виговський: Від Конотопа до Скиту Манявського.-Івано-Франківськ, 1997.-176 с.

117. Скрипник І. Нариси історії Скиту Манявського.2-е вид.-Богородчани, 1996.-120с.

118. Бабій В. Маркова: З сивої давнини до сьогодення: Іст.-краєзн. нарис.-Богородчани, 2000.-92 с.

119. Посол із Ляхівців [І.Капущак ] : Худож.-докум.-оповідь.-Івано-Франківськ, 2002.-23с.

с. Підгір’я Богородчанського району.

120. Бабій В. Історія села Похівка.- Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002.-72 с.

121. Паранюк Є. Росільна: Корот. іст.-краєзн. нарис.-Богородчани, 1996.-16с.

122. Паранюки –рід простий, але славний.- Рівне :Волинські обереги, 2003.- 160 с.

123. Грабовецький В. Хмелівка: Корот. іст. нарис.-Богородчани, 1994.-16 с.

124. Паранюк Є Спогади про Хмелівку.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1997.-24 с.

 

Верховинський район

 

125. Верховинщина: 10 років Незалежності.- Коломия, 2001.-21 с.

126. Бець Д., Бойчук М. Гуцульське село Ільці: Іст. нариси, спогади, нар. оповіді, легенди, обряди, традиції та побут с.Ільці Верховин. р-ну.-Верховина: Гуцульщина, 2002.-112 с.

127. Арсенич П. Гуцульський театр Гната Хоткевича.- Коломия: Світ, 1993.-30с.

128. Бурдуланюк В., Пилип’юк О. Музей Гната Хоткевича у Красноїлові.-Івано-Франківськ: Облполіграфвидав, 1990.-14 с.

129. Стеф’юк В. Керманич Гуцульського театру: Нарис життя і творчості Г.Хоткевича.- Косів : Писаний Камінь, 2000.-176 с.

130. Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури.- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000.-152 с.

 

Галицький район

 

131. Воля і доля : Кн. пам’яті Галиц. району: Док., матеріали, спогади.-Галич, 1997.-400с.

132. Галицька земля: історія та сучасність: Матеріали наук. конф. присвяч. 1100-річчю Галича.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.-124с.

133. Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України: Матеріали Міжнар. ювіл. наук. конф.-Івано-Франківськ: Плай; Галич, 1987. - 350 с.

134. Галич і Галицька земля в українському державотворенні: До 1100-річчя Галича і 800-річчя Галицько-Волинського Князівства.- Івано-Франківськ : Плай, 1999.-186 с.

135. Галич і Галицька земля: Зб. наук. праць.-К.; Галич, 1998.-148с.

136. Галич та його довкілля: Довід.-путівник.-Галич, 1997.-110 с.

137. Міста і села Галицького району: історія , пам’ятки, особистості / П. Арсенич, З.Федунків, Р.Гандзюк.- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.-782 с.

138. Петраш І., Павлусь М. Мала історична енциклопедія Галицької землі.- Галич, 1992.-33 с.

139. Федунків З. Галицький релігійний центр: пробл. і факти: 700-річчю з часу заснування Галиц. Митрополії присвяч.-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.-288 с.

140. Бандрівський М. та ін. Катедральні храми Галичини: Нариси з історії /М.Бандрівський, Ю.Лукомський, Р.Сулик.-Л.: Мета, 1992.-47с.

Успенський собор в Галичі.

141. Борчук та ін. Історико-краєзнавчі дослідження Ісидора Шараневича / С.Борчук, Б.Гаврилів, В.Грабовецький/.- Коломия: Вік, 1997.-38с.

142. Бурнашов Г. Ікари над Галичем: Нариси.- Івано – Франківськ, 1995.-83 с.

143. Гаврилів Б., Педич В. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ ст.- Івано – Франківськ , 1997.-39 с.

144. Гаврилів Б. та ін. Давній Галич в пам’ятках історії та культури : Іст.-краєзн. дослідж. в іл./ Б. Гаврилів, І. Деркач, В. Кафарський.- Івано – Франківськ : Нова Зоря, 1999.- 148 с.

145. Галичу – 1100 років.- Галич, 2001.- Буклет.

146. Грабовецький В. Нарис історії Галича. З найдавніших часів до початку ХХ ст.: До 1100- річчя заснування града.- Галич, 1997.- 244 с.

147. Драбчук І. Непізнана минувщина : / Про Чешібіси, Галич /.- Івано- Франківськ : Б-чка газ. „Вперед”, 1998.- 64 с.

148. Караїмське кладовище біля Галича : Кат. надмогил. пам’ятників.- Л : Сполом ; Галич , 2000.- 252 с.

149. Коваль І., Бойчук В. Стародавній Галич.-Галич, 1993.-40 с.

150. Коваль І., Мельничук О. Галицька літературна школа.- Галич, 1992.-30 с.

151. Коваль І. та ін. Галицький Парфенон / І. Коваль, О.Мельничук, М.Ткачівський.-Галич, 1993.-20 с.

Про храм св. Пантелеймона в Галичі.

152. Коваль І. та ін. Довга дорога до Галича / І.Коваль, Я.Мельничук, С.Духович.-Галич, 1993.-46 с.

153. Костик М. Історія княжого Галича: До 800-ліття від дня народж.короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ : Нова Зоря; Галич, 2001.-136 с.

154. Пастернак Я. Старий Галич: Археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр.- Івано-Франківськ : Плай, 1998. -348 с.

155. Пилип’юк В. Древній Галич: Фотоальб.-Л.: Світло й тінь, 1998.-137с.

156. 1100 років Галичу : Матеріали наук. конф.- Івано-Франківськ, 1998.-22 с.

157. Ткачівський М., Коваль І. Галич і українське відродження.-Галич, 1991.-35 с.

158*. Фіголь М. Галич в мистецьких пам’ятках.-Л.: Світ, 1997.

159*. Фіголь М. Княжий Галич: Моногр.-1997.

160. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича.-К.: Мистецтво, 1997.-224 с.

161. Фіголь М., Фіголь О. Історія Галича в пам’ятках мистецтва.-Л.: Світ, 1999.-185 с.

162. Масляк П. Село край забутого шляху: Нарис історії с.Бринь .-Івано-Франківськ: Плай, 1999.-128 с.

163. Відроджена пам’ять невмируща: Братство вояків ОУН-УПА Галиц. станиці. Музей визвольних змагань ОУН-УПА, м.Бурштин Галиц. р-ну: Іст.-докум. розповідь про комуно-більшовиц. терор та його наслідки.- Брошнів: Таля, 2002.-16 с.

164. Бода Б. Історія села братів Ліїв .-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.-100с.

с.Деліїв Галицького району.

165. Савчук П. Дубівці (з історії одного села).- К., 1996.- 69 с.

166. Савчук П. З неволі до волі.- Івано-Франківськ , 2001.-317с.

Спогади члена ОУН родом з с.Дубівці Галицького району.

167. Кедик М. Нашого цвіту – по всьому світу.-Івано-Франківськ: ТзОВ ЕКОР, 2000.-76с.

Про родовід Кедиків з с.Кремидів Галицького району.

168. Кедик М.С. Таїна забутого неба предків.- Кривий Ріг, 2001.-108 с.

с.Кремидів Галицького району.

169. Коваль І. та ін. Свята земля України: Іст.-археол. нарис церковно-реліг. життя Крилос. гори / І.Коваль, Я. Жолоб, Ю. Юсипчук .- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000.- 176с.

170. Крилос – серце княжого Галича: Путівник по іст. центру Галиц. Митрополії.-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000.- (Буклет).

171. Рега В. Нариси з історії села Тенетники.-Івано-Франківськ , 1997.-32 с.

172. Слабий Б. Карби отчої землі : [Про с.Яблунів Галиц. р-ну] .-Івано-Франківськ, 1994.- 97 с.

 

Городенківський район

 

173. Городенщина: Іст.-мемуар. зб.-Нью-Йорк; Торонто; Вінніпег.-Т.1.-К., 1996.-862 с.

Т.2.-Коломия; Городенка, 2002.-787 с.

174. Никифорук В., Смеречанський Р. Старожитності Городенківщини (у фактах, легендах, домислах).-Снятин: Над Прутом , 1995.- 112 с.

175. Ямгорів: Літ.-краєзн. і мистец. альм./ Засновник В.Никифорук. - Городенка, 1994-1997.

№7-8.-1994-1995.-191 с.

№9-10.-1997.-176 с.

176. Городенка: 330 Магдебурзького права.1668-1998/Авт.-упоряд. М.Яримович.-Коломия: Вік, 1998.-51 с.

177. Григорук І. Історія села Вербівці .- Городенка , 2000.-135 с.

178. Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині: Присвяч. 625-річчю першої згадки про с.Вербівці (1373 р.).- Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000.-108 с.

179. Пісні з Покуття: [Пісні записані у с.Вербівці Городенків. р-ну М.Андрусяком та канд. іст. наук М.Паньківим).- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.-280 с.

180. Купчинський Б. Вікно: Історія села від найдавніш. часів до наших днів.-Івано-Франківськ : Сіверсія , 2001.-360 с.

181. Візок казок із Незвиська /Упоряд., вступ. ст. і приміт. Я.Левкуна. Переднє сл. проф. В.Полєка .- Снятин : Прут Принт, 1999.-32 с.

182. Левкун Я. Давні старожитності села Незвиська .- Снятин: Прут Принт, 2002.-96 с.

183. Масьок /Авт. М.Джаман. - Городенка, 1997.-16 с.

Околиця с.Острівець Городенківського району.

184. Бабій В. та ін. Серафинці : п’ять віків: Матеріали до історії села /В.Бабій, В.Мулярчук, І. Шлемкевич.-Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000.-134 с.

185. Бабій В. та ін. Серафинці (Янгорів) : Етногр. ст., спогади, всячина /В.Бабій , М.Мулярчик, В.Мулярчик.- Івано-Франківськ : Обл. друк., 2001.-143 с.

186. Бабій В. Церква в Серафинцях. – Богородчани , 2002.-35 с.

187. Городецький Д. Моє рідне село (Серафинці).-1996.

188. Серафинецький футбол /Упоряд. В.Бабій.- Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2001.-56с.

189. Купчинський Б. Історія Тишківців ( в датах , подіях і фактах) . У 2т. Т1.-Коломия: Вік, 1994.-253с.

Т.2.- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999.-271 с.

190. Марчук Г., Гайдич М. Літературно-меморіальний музей Леся Мартовича у с.Торговиці.- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002.-24 с.

 

Долинський район

 

191. Долинський район: Інформ. бюл.- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.-28 с.

192. Долинському нафтопромисловому району-50.- Брошнів: Таля, 2000.-35 с.

193. Нескорена Долинщина: Літопис визвол. змагань: Мартирологи, біогр., спогади, док., фотогр. /Упоряд. М.Борис.-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002.- 552 с.

194. Борис М. Долина : Фотонарис.- Брошнів : Таля, 2001.- 40 с.

195. Ділова Долина .- Івано-Франківськ : СП ,,МБЕРІФ - Бізнес-центр’’, 2001.- 40 с.

196. Долина . 979-1997 /Текст і фотоіл. М.Бориса.- Долина , 1997.-33 с.

197. Скворій Р. На болехівських видноколах : Матеріали до путівника по старожитностях.- Стрий, 1991.-120 с.

198.Бурнашов Г. Скелі Довбуша : Нарис.- Івано-Франківськ : Просвіта, 1994.- 32 с.

199. Скворій Р. Розгадка Бубнища .- Івано-Франківськ , 1994.- 32 с.

200.Борис М. Сяйво Ясної Гори: Іст.-публіцист. нарис / про с. Гошів/ .- Івано-Франківськ, 1993.-75 с.

201. Сеньків І. Історія Гошева і Гошівського монастиря: Легенди, події, факти, дати.-Долина, 1994.-26 с.

202. Михайлів Л. Село Кропивник з погляду минулого.-Долина, 1998.-64 с.

203*.Гук В. Історія сіл Церківна і Станківці.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003.-600 с.

 

Калуський район

 

204. Когут М. Калущина в іменах: Біогр. довід.-Дрогобич: Відродж., 1999.-216 с.

205. Коломиєць М. Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах.-Брошнів: Таля , 1996.-265 с.

206. Грабовецький В.В. Історія Калуша : З найдавніших часів до початку ХХ ст.-Дрогобич : Відродж., 1997.-224 с.

207. Бахматюк Д. Калуська гімназія: перше десятиріччя.- Калуш , 2000.-186 с.

208. Калуш : Поміж вітрами з сонцем, з історією, з людьми, які вірять у майбутнє.-Комб. ,,Преса України’’, 1999.- (Буклет).

209. Калуш : Разом у майбутнє . Путівник.- Львів : Фенікс, 1998.- 42 с.

210. Когут М. Підгірки: минуле і сучасне.-Дрогобич: Відродж., 2000.-163 с.: іл.

211. Пилип’юк В. Калуш: Фотоальб.-Л.: Світло й Тінь, 2000.-50с.

212. Грабовецький В. Грабівка: Літопис оселі над Луквою. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.- 256 с.

213. Михайловський Р. Підгорецький футбол: Погляд з минулого в майбутнє.-Брошнів: Таля, 2001.- 40 с.

214. Історико-меморіальний музей Степана Бандери в Угринові Старому, що на Калущині.- Брошнів: Таля , 1998. – (Буклет).

 

Коломийський район

 

215. Васильчук М. Брати Білоуси та їх внесок в українську культуру.- Коломия : Плин, 1995.- 44 с.

216. Васильчук М. Коломийський азбуковник : Друкарство, журналістика, література. 1939-1999 рр.: Біобібліогр. слов.- Коломия : Вільний голос, 2000.-200 с.

217*.Васильчук М. Письменство на Коломийщині: Друга половина 16 ст.-1939 р.-Коломия: Нар. дім, 1993.-80 с.

218. Васильчук М. П’ять імен: Діячі укр. культури на Коломийщині.- Коломия: Плин, 1995.-32с.

219. Енциклопедія Коломийщини: Зшиток 2, літера Б / За ред. М.Васильчука, М.Савчука. – Коломия : Вік, 1998.-120 с.

220. Енциклопедія Коломийщини : Зшиток 3, літера В./ За ред. М.Васильчука, М.Савчука.- Коломия : Вік, 2000.- 244 с.

221. Коломийщина: Фотоальб./Фотознімки Я.Проціва, передм. В.Плахти.-Коломия: Вік, 2002.- 48 с.

222. Літопис коломийський: свят. вип.: Наук.-популяр. вісн. музею історії м.Коломиї /Ред. М.Арсак. – Коломия , 1996.-23 с.

223. Монолатій І. Коломийська округа 1941-1942 рр. на сторінках газети ,,Воля Покуття”.- Коломия , 1996.-17 с.

224. Рекламно-інформаційний телефонний довідник ,,Ділова Коломия” (організацій, закладів, підприємств, установ м.Коломиї та району).- Коломия, 1997.- 96 с.

225. Савчук М. Тарас Шевченко на землі коломийській.- Івано-Франківськ : Галичина, 1991.-32 с.

226.Білинкевич І. Іван Франко і Коломия. – Івано-Франківськ : Галичина,1991.- 24 с.

227. Васильчук М. Видавнича Коломия: Період та кн. вид. нової доби: Довід.-Коломия: Вік, 1995.- 48 с.

228. Васильчук М., Кречковський Л. Андрій Чайковський: Штрихи до портр. на тлі Коломиї .- Коломия : Вік, 1994.-30 с.

229. Грабовецький В. Історія Коломиї. З найдавніших часів до початку ХХ ст. Ч.1.-Коломия: Вік, 1996.-172 с.

230. Затварська Р. Корифеї галицьких театрів .-Коломия: Вік, 1997.- 87с.

Історія театрального життя в Коломиї.

231. Ковтун В., Курчій Д. Літопис Коломийського педагогічного коледжу.-Снятин: Прут Принт, 2000.-56 с.

232. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: Альб./ Авт.-упоряд.-О.Кратюк.- К.: Мистецтво, 1991.-208 с.

233. Коломия 2000: Вулицями оновленого міста: Фотопутівник.-Коломия: ВАТ ,,Колом. друк. ім. Шухевича”, 2001.-8с.

234. Коломия: Фотонарис.-Ужгород: Карпати, 1991.-58с.

235. Монолатій І. Державність, воля, Україна: Сусп.-політ. рух і активність населення Коломиї у період ЗУНР.- Коломия , 1999.- 92с.

236. Монолатій І. Духовна Коломия: Причинки до історії християнства Коломиї.-Коломия, 1998.-32с.

237.Монолатій І. Коломиєзнавство: нариси історії Коломиї у контексті взаємовідносин слов’янських народів.- Коломия, 1996.

238. Монолатій І. Коломийські книжкові видання 1864-1941: Кат.: Наук.-попул. вісн. музею історії м.Коломиї .-Коломия, 1993.-30 с.

239. Романюк М. Галушко М. Українські часописи Коломиї (1865-1994 рр.): Іст.-бібліогр. дослідж.- Львів, 1996.-233 с.

240. Савчук М. Часописи Коломиї (1865-1939). - Івано-Франківськ : Галичина, 1991.-12 с.

241. Співанки про Коломию / Упоряд. С.Козаренко (мелодії), М.Савчук (тексти).-Івано-Франківськ : Галичина, 1992.-16 с.

242. Товариство ,,Братство св. Архистратига Михаїла при греко-католицькій церкві парохіяльній в Коломиї”/ Авт.-упоряд. кат. М.Арсак. - Коломия, 1993.-32 с.

243. Товариство ,,Взаїмна Поміч Українського Вчительства” в Коломиї /Ред.-упоряд. М.Арсак. - Коломия, 1994.-16 с.

244. Шиптур М. Коломия – місто спортивне: Фотоальб.- Коломия , 1999.

245. Савчук М. Історія Великого Ключева.- Коломия : Вік, 1993.

246. Савчук М. Панова люлька: Демонологія, легенди, повір’я записані у с.Великий Ключів.-Івано-Франківськ, 1998.-28 с.

247. Стефанців Б. Село моє рідне село...: Іст. нариси, спогади, нар. оповідання, легенди, обряди, традиції та побут с.Воскресінці.- Коломия, 1998.-254 с.

248. Фесюк М. У долині село лежить : [Воскресінці] .-Л., 1999.

249. Грабовецький В. Іванівці : Літопис села над Прутом: До 485-річчя заснування .-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001.-264 с.

250. Бакай С. З Княждвором у серці : Спогади.- Коломия : Вік, 1997.-152 с.

251. Футулуйчук В., Рогозіна-Марусяк Г. Княждвір: Іст.-краєзн. нарис.- Макіївка: Графіті, 1998.-278 с.

252. Кузня знань: 100-ліття Ковалівської школи /Авт.-упоряд. М.Сав’юк.-Коломия: Вік, 1997.-120 с.

253. Сав’юк М. Ковалівка. Війна і людські долі.-Коломия: Вік, 1999.-80 с.

254. Миронюк М. Історія Королівки з найдавніших часів до сьогодення.-Коломия: Вік, 1999.

255. Савчук М. Історія Марківки.- Коломия : Вік , 2002.

256. Сорич М. Історія Мишина .- Коломия : Вік , 2000.

257. Ласійчук М., Лудчак І. Нижній Вербіж : Нариси і матеріали з історії та народознавства.- Коломия : Вік, 1996.

258. Хавлюк М. Отинія: Іст. нариси.- Коломия : Вік, 1998.-148 с.

259. Грабовецький В. Історія Печеніжина.- Коломия : Світ, 1993.-127 с.

260*. Гораль С. Історія Підгайчиків.- Коломия : Вік , 1995.

261. Стефак В. Рунгури.-Коломия: Вік, 2002. – 486 с.

262. Історія села Сопова.-Коломия: Вік, 1994.-32с.

263. Петрук М., Петрук Д. Історія Товмачика: Іст.-краєзн. нарис.-Коломия: Вільний голос, 2000.- 96 с.

264. Хавлюк М. Угорницький монастир.-Коломия: Вік, 1995.-31с.

265. Барасюк М. та ін. Нарис історії села Черемхів / М.Барасюк, Ф. Тарантюк, Я.Коземчук.- Івано-Франківськ : Екор, 2000.-39 с.

 

Косівський район

 

266. Бандрівський М. та ін. Старожитності Косівщини: Іст. нариси /М.Бандрівський, Л.Мацкевий, О.Мацюк та ін.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997.-133с.

267. Пам’ятки природи Косівщини / Упоряд. І.Пелипейко.- Косів : Писаний Камінь, 1997.-128 с.

268. Туристичними стежками Косівщини: Довід.-Косів, 2002.

269. Пелипейко І. Косів: люди і долі.- Косів : Писаний Камінь, 2001.-368 с.

270. Стеф’юк В. Косів – місто історичне: Урбаніст. нарис .- Косів: Писаний Камінь, 2002.-116 с.

271. Арсенич П. Березуни.-Івано-Франківськ, 1994.-31 с.

272. Березуни: Біогр. відомості про уродж. та жителів Бані Березів., Вижн. Березова та Серед. Березова / М.Томенчук, С.Симчич, С.Перцович.- Коломия: Вік, 1995.-80 с.

273. Томащук М. Березови в історії Гуцульщини.- Коломия: Вік, 1997.-248 с.

274. Німець О. Кути: Сторінки з історії містечка.- Косів : Писаний Камінь, 1998.-80 с.

275. Рибчанський М., Лисишин А. Люча : Іст.-краєзн. нарис.- Львів; Полтава: Духовна вісь, 2002.-224с.; іл.

276. Сав’юк Р .та ін. Микитинці : Історія села очима однієї родини / Ф.Сав’юк, П.Сав’юк, М.Сав’юк.- Коломия, 1997.-72 с.

277. Близнюк В. Слідами забутої бувальщини : Легенди, перекази, історія, факти (про с. Стари Кути ). - Косів: Писаний Камінь, 1997.-96с.

278. Грабовецький В. Уторопи: Сторінки історії.- Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997.-223 с.

279. Василащук О. Шешори: на терезах часу.- Косів: Писаний Камінь, 2000.-224с.

280. Іваничук Є. Яблунівські криниці: Хроніка розкопок жертв ком. терору (1990).-Коломия: Т-во ,,Поступ”, 2000.-64 с.

281. Яблуневий цвіт: До 250-річчя Яблунів. серед. шк.- Яблунів, 1995.-48 с.

282. Яблунів. 1602-2002 : Путівник / Ред. І.Пелипейко. - Косів: Писаний Камінь, 2002.

 

Надвірнянський район

 

283. Максим'юк М. ,,Просвіта” на Надвірнянщині. - Надвірна: ЗАТ ,,Надвірнян. друк.”, 1999.-64 с.

284. Матеріали першої районної історико-краєзнавчої конференції /Відп. за вип. М.Семкіяш.- Надвірна, 2000.-39 с.

285. Надвірнянщина : Іст. геогр. нарис./ За ред. Л.Тріфонової.- Надвірна, 1999.-132 с.

286. Паньків М. Календар надвірнянця. 1999.- Надвірна, 1999.-132 с.

287. Страгора: Кн. про Надвірнянщину.- Львів : Світло й тінь, 1994.-152 с.

288. Яцура Я., Назарчук В. Нафта Надвірнянщини: Історія розвитку Надвірнян. нафтопром. р-ну .- Львів, 2000.-130 с.

289. Гандзюк Р. Надвірна: Іст. нарис від найдавніших часів до наших днів.-Івано-Франківськ : Сіверсія, 1999.-276 с.

290. Надвірна: Поема в світлинах. – Надвірна, 2001.- 48с.: іл.

291. Юркевич Ю. Бистриця – чарівна закутина Гуцульського краю.-Надвірна, 1999.-48с.

292. Максим’юк М. У віках збудована, з попелу відроджена.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002.-50 с.

Історія церкви селища Битків

293. Дякун С., Поварчук П. Вросли ми серцем в тебе , Україно: Докум. повість.-Надвірна, 2001.- 224 с.

Громадянин Австралії, родом з с.Білі Ослави П.Поварчук розповідає про свою родину в лавах ОУН-УПА.

294. Левицький В. Білі Ослави. Село моє - колиска моя: Сторінки історії.- Надвірна: ЗАТ ,,Надвірнян. друк.”, 2000.-252 с.

295. Санкович М. Ворохта : Історія, люди, традиції.- Ворохта, 2001.-188 с.

296. Клапчук В. Природні умови і ресурси Делятинщини.-Надвірна, 1996.

297. Клапчук М,, Клапчук В. Історико-етнографічний нарис Делятинщини (від найдавніших часів до 1939 р.)- Делятин, 2000.-92с.;28 л. іл.

298. Максим’юк М. Пнівська твердиня.- Надвірна, 1997.- 42 с.

299. Андрушко В. Здобудеш Українську державу...: Док. оповідь.-Надвірна, 1998.-132с.

З історії с. Саджавка

300. Костюк М. Село моє – Тисменичани.- Коломия: Вік, 1996.-111 с.

301. Маланюк В. Історія села Цуцилів / Літ. ред. Я.Дорошенко; Рецензент Б.Гаврилів.-Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999.-128 с.

302. Флис С. Музей імені Митрополита Шептицького [у Дорі].- Івано-франківськ: Сіверсія МВ, 2002.-28 с.

303*. Яремче : Путівник.- Яремча, 1996.

 

Рогатинський район

 

304. Городецька Д. Рогатинська вишивка : Альб.- Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001.-26 с.

305. Божі храми Рогатинщини / За ред. Р.Коритка.- Львів, 2002.

306. Нас оцінить історія: Колектив. іст.-док. іл. нарис про діяльність рогатин. район. орг. НРУ за 10 років (1989-1999).- Рогатин, 1999.- 54 с.

307. Рогатинська земля : Зб. іст.-мемуар., побут. матеріалів.-Нью-Йорк; Сидней; Торонто: ,,Рогатинщина”, 1989 - 1996.

Т.1.-1989.- 998 с. Т.2.-1996.- 845с.

308. Рогатинська земля: Історія та сучасність: Матеріали першої наук. конф./ Рогатин, 24-25 берез. 1995 р.- Львів; Рогатин, 1995.-268 с.

309. Рогатинська земля: історія та сучасність : Матеріали 2-ї наук. конф./ Рогатин, 26-27 берез. 1999 р. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2001.-312 с.

310. Рогатинський район: Турист. довід.- Рогатин, 2000.- (Буклет).

311. Воробець М. Рогатин: Іст. путівник-довід.- Рогатин, 1999.-111 с.

312. Церква Святого Духа в Рогатині: Альб. / Авт-упоряд. В.Мельник.-К.: Мистец., 1991.-144 с., іл.

313. Марків Я. Село Журів – колишнє містечко Рогатинщини: Іст.-епіч. нарис.-Журів; Коломия, 2001.-214 с.

314. Мельник М. Заланів (Біла Криниця): Енцикл. сіл України.- Заланів-Рогатин, 1994.-65 с.

315. Кузик С. Княгиничі: Краєзн. студії.- Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка; Опілля, 2002.- 448 с.

316. Польовий Я. Рідне село Підмихайлівці: Іст.-краєзн. нарис.- Львів: Кобзар, 1999.-173 с.

317. Лемішко Б. Гомін історії: село Потік на Рогатинщині: Іст.-епіч. нарис.- Львів: Фенікс, 2002.- 100 с.

318. Верес М. Коли воскресне Україна : с.Пуків.- Рогатин, 1999.-72 с.

319. Музичка І. Нарис про село Пуків: Спогади.- Лондон: Укр. Видав. Спілка, 1991.-88с.: фото.

320. Коритко Р. Опільське село Черче: Іст.-краєзн. Нарис. – Львів : Універсум, 1997.-240 с.; іл.

321. Коритко Р. Історія санаторію ,,Черче’’: Іст.-краєзн. нарис.- Львів : Штабар, 1996.-116с.

322. Хіцяк І. Історія села Черче.- Івано-Франківськ : Нескорені, 1997.-39 с.

 

Рожнятівський район

 

323. Рожнятівщина . І зветься цей край - Бойківщина /Авт. М.Рибчак.- Рожнятів, 1998.- (Буклет).

324. Рожнятівщина - край бойківський, чарівний.- Рожнятів, 2001.-96 с.

325. Михайлів Л. Рожнятів і околиці: Іст.-краєзн. кн.-Снятин: Прут Принт, 2000.-168с.

326. Рожнятів – з глибини віків /Авт. Я.Швайчек.- Рожнятів: Наук. культоролог. т-во ,,Бойківщина’’, 1999.- (Буклет).

327. Сеньків І. Ілемня – столиця Карпатського князівства в 9-10 ст.-Долина: МП ,,Інтеграл’’, 1995.- 6 с.

328. Нижній Струтин : Іст. нариси /Упоряд. М.Семків.-Івано-Франківськ: Лік, 1998.-104 с.

329*. Історія Осмолодської пущі / І.Бойчук, М.Гайдукевич, В.Парпан та ін.- Львів: НТШ, 1998.

330. Василечко Л. Цінівський історико-краєзнавчий музей: Путівник. – Івано-Франківськ, 1998. – 8 с.

331.Василечко Л. Літописець рідного краю: [Фотомитець Я.Коваль із с.Ціневи ]. – Львів : Астрон, 2002. – 44 с.

 

Снятинський район

 

332. Коваль В., Попадюк М. Покуття. Кроки відродження. - Снятин, 1993. – 32 с.

333. Пилип’юк В. В краю Черемоша й Прута: [Снятинщина]: Фотоальб. – Львів : Світло й тінь, 1995. – 120 с.

334. Попадюк М. Імена. – Снятин: Прут Принт, 1999.- 128 с.

Про творчих людей Снятинщини.

335. Попадюк М. Скарби. Покутські родини. – Снятин: Прут Принт, 2000. – 96 с.

336.”Січ Покуття „ : Кроки становлення НРУ на Снятинщині. Історія покут. руху у фактах, датах, іменах. – Снятин: Над Прутом, 1996. – 175 с.

337. Снятин, Снятинщина, Україна – в серці Михайла Бажанського /Авт.-упоряд.Ю.Радевич.- Снятин: Прут Принт, 2001. – 112 с. ; 16 с. вкл.

338. Друковане слово Снятина: Літопис 1991-1998 рр. / Авт.- упоряд. В.Карий. – Снятин: Прут Принт, 1998. – 40 с.

339. Воробець Я., Ткачук В. Шляхами пошуків здоров’я: Спогади, розповіді, довідки. – Снятин: Прут Принт, 1997. – 164 с.

Розвиток і діяльність лікарні у м.Снятині.

340. Перлина Покуття : 60-річчя створення Снятин. с.-г. технікуму присвяч. – Снятин: Прут Принт, 2000. – 56 с.

341.Марусик П. Белелує, колиско моя: Історія, етнографія, побут.- Галич, 2000.- 224 с.

342 Чабан Д. Село над бистроплинною Рибницею:[Докум. нарис про с.Джурів]. - Снятин: Над Прутом, 1994. - 47 с.

343. Романюк Я. Історія школи села Долішнє Залуччя. – Снятин: Прут Принт, 1998. – 48 с.

344. Літа пам’яттю зігріті : Про Заболотів. шк. / Упоряд. В.Крицяк, М.Попадюк. – Снятин: Прут Принт, 2002. – 112 с.

345.Попадюк М. Слово про рідну школу: [Заболотів].-Снятин :ПрутПринт,1997.- 56 с.

346. Храпко Є. Історія Завалля:[Іст.-етногр. опис].- Коломия : Вік, 1997.- 285 с.

347. Ступарик Б. та ін. Село за дібровою: Іст.-культ., краєзн. нарис про с.Задубрівці /Б.Ступарик, В.Гладій, М. Гладій . – Снятин: Прут Принт , 1999. – 64 с.: вкл.

348. Касіян Р. Микулинці. – Снятин: Прут Принт, 1997.- 64 с.

349. Андрійчук Ф. Моє село : [Попельники ].- Івано-Франківськ : Лілея - НВ, 2001. – 144 с.

350.Сандуляк І. Село Карлів колись, а тепер : Репринт. вид. про історію с. Прутівки. – Івано-Франківськ, 2000. – 44 с.

351. Кейван М. Тернистий шлях до рідного храму. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 176 с.

Про героїв визвольних змагань греко-католиків с. Карлова.

352. Виноградник Т. Нащадки Василя Стефаника: Ст., спомини, нариси. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 152 с.

353. Погребенник Ф. Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака: Літ.-докум.дослідж. з публ. листів. – Снятин: Прут Принт, 2000, - 72 с.

354. Симовонюк М. Село на Підгір’ї: Іст.-краєзн. нарис про с. Тростянець. – Снятин: Прут Принт, 2000. – 40 с.; 16 с. вкл.

355. Харитон В., Бійовський М. Там, де добрі лови: Нариси історії Тулови. – Снятин: Прут Принт, 2002. – 64 с. ; 16 с. вкл.

356. Чабан Д. Тучапи над Черемошем: Іст.-краєзн. та етногр. нарис.- Снятин: Прут Принт, 2001. – 228 с.

 

Тисменицький район

 

357.Грабовецький В., Харитон В. Старожитності Тисмениччини. Соціально-економічне становище селян та національно-визвольний рух і антишляхетська опозиція на Тисмениччині в XVII-XVIII ст. Вип.1 – Івано-Франківськ, 2000. – 32 с.

358. На зорі національного відродження / Упоряд. Й.Карпів, Я.Єфімчук. – Івано-Франківськ : Сімик, 2001.- 124 с.

359. На межі життя і смерті : [Спогади про учасн. ОУН-УПА на терит. р-ну, мартиролог]. – Івано-Франківськ, 2002. – 336 с.

360.Таємниці місцевих назв: Нар. легенди, перекази, оповіді про походження окремих топоніміч. назв Тисмениц. р-ну. – Тисмениця, 1995. – 56 с.

361. Це наша земля : Тисмениц. р-н за роки Незалежності. – Тисмениця, 2001. – 20 с.

362.Андрухів І., Гаврилюк С. Тисмениця. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 486 с.

363. Слідами копаного м’яча: 850-річчя Тисмениці, 100-річчя галиц.футболу. – Івано-Франківськ, 1994 – 15 с.

364. Харитон В. „Просвіта” в Тисмениці. – Тисмениця, 1994. – 29 с.

365. З погляду у тисячоліття: Братківцям – 570: Краєзн. альм. / Ред В.Федорів. – Івано-Франківськ, 1997. - 29 с.

366. Федорів В. Вільхові перехрестя: Кн. пам’яті с. Вільшаниці. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 156 с.

367. Остапович В. Мальовниче село під горою: Нариси з історії Ганнусівки. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 138 с.

368. Гаврилів Б. та ін. Володимир Войцюк – патріот і меценат з Єзуполя / Б.Гаврилів, Ф.Мединська, Ю.Угорчак. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. – 104 с.

369. Дейчаківський І. Єзупіль. Від перших поселень до сьогодення. – Івано-Франківськ, 1997. – 192 с.

370. Кушнір Г. Єзупіль в роки незалежності. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2001.- 152с.

371. Драбчук І. Духова Криниця. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. – 64 с.

372. Ципердюк М. Загвіздя : 600 років. – Івано-Франківськ, 1994. – 22 с.

373. Любчик І. Через роки і долі: Нарис історії с.Липівка. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. - 155 с.

374. Гаврилів Б. та ін. Нариси історії Лисця (1628-1998 рр.) / Б.Гаврилів, В.Скоморовський, В.Харитон. – Івано-Франківськ, 1999. – 45 с.

375. Васьків Л. Історія села Майдан. – Івано-Франківськ: Б-чка „Вперед”, 2000. – 64 с.

376. Когуч Б., Сас О. Нариси з історії села Павелча (Павлівки). – Івано-Франківськ: Лік, 1998. – 260 с.

377. Харитон В. Пшеничники: Причинки до історії села. – Тисмениця: Поліграфлюкс 1999. – 27 с.

378. Качкан В. Кетяги Рибнянської осені: Зошит лірики писаний болем душі (1974-1994). – Івано-Франківськ, 1995. – 115 с.

379. Качкан В. Незнищенне село: Сторінки історії с.Рибного у сл. і фотодок. – Коломия: Вік, 2000. – 198 с.

380. Цюцьмаць Т. та ін. Сілець з найдавніших часів по наші дні /Т.Цюцьмаць, І.Драбчук, В. Цюцьмаць. – Івано-Франкіськ: Б-чка газ.:”Вперед”, 2002. – 169 с.

381. Історія Угринова : Нариси з історії / За ред. В.Костіва.- Івано-Франківськ: Плай, 2000.- 280 с.

382. Харитон В. Хриплин: Корот.іст.нарис: - Тисмениця, 1995. – 23 с.

383. Харитон В. На Чорній Бистриці село : [ Нариси з історії с.Чернієва: 1399-1939 роки].- Івано-Франківськ, 1993. – 77 с.

384. Дейчаківський І. Ямниця: Історія села. Долі людей.- Львів : Червона Калина, 1994. -208 с.

385. Дейчаківський І. Ямничани.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. – 336 с.

386. Дейчаківський І. Історія ямницького футболу. – Івано-Франківськ, 1992.- 15 с.

 

Тлумацький район

 

387. Буджак М. Золоте жниво: Розповіді про відомих людей Тлумаччини. – Тлумач, 1993-1996.

Кн.1 – 1993. – 32 с. Кн.2-3.- 1996. - 39 с.

388. Макух І. На народній службі : Спогади міністра ЗУНР . – К. : Основні цінності, 2001. – 570 с. – ( Сер. „Спадщина”).

389. Буджак М. По забутих стежках: З історії м.Товмача. - Тлумач, 1993. – 104 с.

390. Тимчук М. Обпалена земля: Історія с.Грушки. – Тлумач, 1994. – 65 с.

391. Іванцев І. Мандар І. Делева: Іст. нарис. – Івано-Франківськ : Плай, 1999.- 56 с.

392. Грабовецький В. Долина над Дністром: Іл. історія села.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003. – 272 с.

393. Данюк Н., Пілецька М. Духовні скарби отчого краю : Іст.-краєзн. нарис про с. Жабокруки. – Снятин: Прут Принт, 2001. – 88 с.

394. Слабий Б. Містечко, що в низині: Літопис Обертина. – Івано-Франківск, 1996. – 238 с.

395. Батіг М. Крізь гомін віків: Розповідь про долю покутського села Олеша, людей, котрі жили і живуть у ньому. – Тлумач, 1996. – 29 с.

 

www.lib.if.ua


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article Архітектура Прикарпаття
Володимир СІЧИНСЬКИЙ 

  3-16-2007    Views: 4076   
article Карпатський край
Карпатський край

  3-13-2007    Views: 1961   
article Карпатські рекреації, або Як етнографія з екологією подружилися
Карпатські рекреації,

  2-22-2007    Views: 1123   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4