ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Наукові історичні та краєзнавчі конференції .: ЛИЦАРІ РІДНОГО КРАЮ: СІЧОВО-СТРІЛЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ В ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ XX СТОЛІТТЯ

ЛИЦАРІ РІДНОГО КРАЮ: СІЧОВО-СТРІЛЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ В ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ XX СТОЛІТТЯ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України

Коломийський педагогічний коледж

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Головне управління туризму і культури

Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Коломийська районна державна адміністрація

Коломийська міська рада Коломийський осередок Наукового Товариства імені Шевченка

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена пам'яті організатора січово-стрілецького руху

в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу,

голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського

ЛИЦАРІ РІДНОГО КРАЮ:

СІЧОВО-СТРІЛЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ

В ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ

УКРАЇНИ XX СТОЛІТТЯ

Програма

Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Коломия, 17 травня 2007 року

Оргкомітет конференції:

Богдан Остафійчук - ректор Прикарпатського національного універ­ситету імені Василя Стефаника, член-кореспондент НАН України, професор - голова Оргкомітету.

Іван Миронюк - проректор Прикарпатського національного універ­ситету імені Василя Стефаника, професор - заступник голови Оргкомітету.

Микола Кугутяк - директор Інституту історії і політології Прикарпат­ського національного університету імені Василя Стефаника, академік Акаде­мії вищої школи України, професор - заступник голови Оргкомітету.

Валерій Ковтун - директор Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника -заступник голови Оргкомітету.

Іван Монолатій-директор Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних дослід­жень імені І.Ф. Кураса НАН України, доцент - відповідальний секретар.

Зінаїда Болюк - начальник управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Микола Васильчук - доцент Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук.

Олександр Добржанський - декан факультету історії, політології і міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.

Ігор Срібняк - директор Інституту східних мов Київського націо­нального лінгвістичного університету, професор Національного універ­ситету «Києво-Могилянська академія», доктор історичних наук, доктор філософії, професор.

Почесний гість конференції

Ігор Юхновський - директор Українського Інституту національної пам'яті, академік Національної академії наук, професор.

ЗАХОДИ,

присвячені пам'яті організатора січово-стрілецького руху

в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу,

голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського

12:00 Поминальна панахида на могилі Кирила Трильовського

(давнє українське кладовище «Монастирок», вул. Карпатська)

Співає хор Коломийського мїськрайонного товариства «Просвіта»

ім. Т.Г. Шевченка (керівник - Роман Хімей).

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Коломийський педагогічний коледж

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Актова зала, вул. І.Франка, 12)

14:00 Відкриття

Кир Микола Сімкайло, єпископ-ординарІй Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

Владика Іоан Бойчук, єпископ-ординарій Коломийсько-Косівської єпархії УПЦКП.

Привітання

Василь Ткачук, Герой України, генеральний директор І меценат проекту «Українське мистецтво у старій листівці».

Володимир Мойсик, Народний депутат України, меценат проекту «Українське мистецтво у старій листівці».

Володимир Личук, Народний депутат України.

Роман Ткач, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Ігор Олійник, голова Івано-Франківської обласної ради.

Зінаїда Болюк, начальник управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Володимир Федорак, начальник Головного управління туризму і культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Богдан Остафійчук, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член-кореспондент НАН України, професор.

Микола Кугутяк, директор Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, академік Академії вищої школи України, професор.

Іван Монолатій, директор Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, доцент.

Василь Глаголюк, голова Коломийської мІськрайонної організації ісеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Михайло Вінтоняк, голова Коломийської районної державної адміністрації.

Юрій Оечарепко, коломийський міський голова.

Валерій Ковтун, директор Коломийського педагогічного коледжу Прикарпат-;ького національного університету імені Василя Стефаника.

Доповіді і повідомлення

Українські Січові Стрільці - різьбарі історичних скрижалей української іації

Ігор Срібняк, доктор історичних наук, доктор філософії, професор, директор іституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету.

Образ власного війська у становленні українського національного руху.

Іван Монолатій, директор Наукового центру дослідження українського націо­нально-визвольного руху Прикарпатського національного університету Імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України, доктор філософії, кандидат історичних наук, доцент, голова Коломийського осередку Наукового товариства імені Шевченка.

Кирило Трильовський та його оточення як фундатори національного відродження в Галичині початку XX століття

Василь Зварич, голова предметної комісії суспільних дисциплін Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, викладач-методист.

Пожежно-гімнастичні товариства «Січ» Коломийщини як предтеча січового стрілецтва

Олександр Добржанський, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин Чернівецького національного університету Імені Юрія Федьковича.

Микола Гуйванюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 Передумови виникнення українського січового стрілецтва. Подвижництво Кирила Трильовського

Василь Глаголюк, кандидат історичних наук, доцент, голова Коломийської мІськрайонної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України.

Січово-стрілецька традиція на Гуцульщині на початку XX ст: локальний аспект національного усвідомлення

Петро Костючок, кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології та археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Польська молодь Галичини (1848 р. - початок XX ст.)

Микола Вітенко, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України.

Молодь Коломийщини у національно-визвольних змаганнях

Степан Андріїшин, дослідник Історії Коломиї, краєзнавець.

Українське студентство та процес формування стрілецьких товариств напередодні Першої світової війни

Ігор Гурак, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України.

Участь Союзу Визволення України в розбудові українського січового стрілецтва

Сергій Адамович, кандидат історичних наук, доцент Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Суспільно-політична і культурно-релігійна діяльність російської окупацій­ної адміністрації в Східній Галичині в роки Першої світової війни

Ірина Кучера, кандидат історичних наук, викладач кафедри філософії При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Українські Січові Стрільці - військово-політичний феномен національного відродження

Володимир Великочий, кандидат історичних наук, доцент, директор Інституту туризму і менеджменту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Культурницька та просвітня праця Легіону Українських Січових Стріль­ців під час Першої світової війни

Микола Назарович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Тернопільного національного економічного університету.

Бойовий одяг Українського Легіону в роки Першої світової війни

Юрій Довган, кандидат історичних наук, викладач кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Духовне життя в Коші Легіону УСС

Юрій Плекан, кандидат історичних наук, викладач Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Внесок Січових Стрільців у розвиток української музичної культури

Ірина Таран, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Пісні Українських Січових Стрільців як внесок у національну культуру

Любомир Лехник, кандидат мистецтвознавства, викладач Коломийського інституту та педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стрілецька тема в українській сміховій культурі

Микола Савчук, краєзнавець, голова редакційно-видавничого комітету «Енциклопедія Коломийщини», заслужений артист України.

Кривавий шлях до Українських Атен (Українські Січові Стрільці - україно-знавці, митці, археологи)

Ігор Коваль, історик, викладач Прикарпатського національного університету -імені Василя Стефаника.

Юрій Юсипчук, кандидат мистецтвознавства, доцент Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету Імені Василя Стефаника.

Сурмач січового стрілецтва (повернення Романа Купчинського)

Володимир Канкан, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри українознавства Івано-Франківського

державного медичного університету.

Мотиви визвольної боротьби у художній творчості Леоніда Мосендза

Ігор Набитович, професор Закладу української філології Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Польща), доцент кафедри теорії та історії

української літератури Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка, кандидат філологічних наук, доктор філософії.

Світ австрійського офіцерства в романі Йозефа Рота «Марш Радецького»

Тетяна Левицька, викладач кафедри української та іноземних мов Західно­українського економі ко-правничого університету.

Публіцистична та епістолярна спадщина Василя Стефаника як джерело до вивчення національно-культурного життя українців Галичини (кінець XIX - 30-ті роки XX ст.)

Лілія Шологон, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

До життєпису Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного)

Лариса Стрельська, історик-архівіст, м. Київ.

«Гість з Запоріжжя»: згадаймо Федора Сторубля

Микола Чабан, історик-краєзнавець, колекціонер, м. Січеслав.

Осип Назарук та українське січове стрілецтво

Лілія Бурачок, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої Історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Командант Гуцульського куріня Григорій Голинський-Гурбич

Петро Арсенич, доцент, заслужений працівник культури України, м. Івано-Франківськ.

Життєвий і мистецький шлях славетного земляка Ярослава Барнича

Олександра Дідик, краєзнавець, старший лаборант кафедри історії слов'ян Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Історія Визвольних змагань у працях істориків української діаспори

Олексій Вишиванюк, кандидат Історичних наук, декан факультету менеджменту ЗЕД Інституту управління природними ресурсами, м. Коломия.

Румунський мілітаризм та українське питання міжвоєнного періоду

Олександр Новосьолов, викладач кафедри гуманітарних наук Західно­українського економіко-правничого університету.

Видавнича справа в Коломиї у період ЗУНР - УНР

Микола Васильчук, кандидат філологічних наук, доцент Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, відповідальний секретар редакційно-видавничого комітету «Енциклопедія Коло­мийщини».

Теоретичні та практичні засади організаційної діяльності Української радикальної партії - Української партії соціалістів-революціонерів

Андрій Міщук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонацІональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України.

Мар'яна Міщук, кандидат політичних наук, викладач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Літописці боротьби за волю України

Валерій Ковтун, краєзнавець, колекціонер, засновник серії «Українське мистецтво у старій листівці», директор Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Презентації

Українські Січові Стрільці ~ лицарі рідного краю. І Упор. В. Ковтун; автори текстів: І.Монолатій та ін. - Коломия: Вік, 2007. (Сер.: Українське мистецтво у старій листівці, Вип. V). - 208 с.

Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України XXстоліття. І Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої присвяченої пам'яті організатора січово-стрілецького руху в Галичині, генерального отамана Українського січового союзу, голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського, 17 травня 2007 р. / За ред. І. Монолатія. - Коломия: Вік, 2007. -312 с.

Виставка «Українські Визвольні змагання у творах українських митців» (фондів Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Йосафата Кобринського) (директор — заслужений працівник культури України Ярослава Ткачук).

Виставка документів і поштових листівок з колекції Петра Арсенича «Українські Січові Стрільці в боротьбі за волю України».

Представлення проекту барельєфу Кирила Трильовського, який буде встановлено на розі будинку вул. Театральної і Валової (колишньої адвокатської канцелярії д-ра К, Трильовського і централі «Січей», автор — митець Роман Захарчук).

Презентація фільму «Степан Мельничук січовий стрілець із села П'ядиків» (автор — краєзнавець Василь Нагірний).

Обговорення доповідей і повідомлень

Закриття конференції

Прийняття підсумкового документу


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА БОЙКІВЩИНІ
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА БОЙКІВЩИНІ

  2-19-2007    Views: 2027   
article КАЛЕНДАР ХХ СТОЛІТТЯ
КАЛЕНДАР ХХ СТОЛІТТЯ

  1-14-2008    Views: 1899   
article Увага - для всіх любителів історії Івано-Франківська, Прикарпаття, Гуцульщини, історії України!
Увага - для всіх любителів історії...

  8-24-2007    Views: 1720   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4